Daily Archives: December 24, 2010

Công tử chi lưu 3

Vừa mới đọc xong Muội Phu Vương Gia Đừng Bính Ta. Thật muốn mở miệng mắng to tác giả khốn kiếp =.=”

Đã ngược còn chưa nói, kết thúc lại chả ra làm sao. BE thì BE, ít ra cũng phải hợp lý chút! Đọc đến lời tâm sự của tác giả, ta lại càng khí không chỗ nào giải. Ok, ban đầu là hắn tàn nhẫn, sau lại nói là tất cả vì Vân Cẩm, fine. Dù sao cũng phải giải thích từ đầu đến đuôi chứ??? Vứt ra một cái “ta là vì ngươi”, thế là xong???? Thật cẩu huyết tình tiết. Tác giả nói, người như hắn sống cũng khó khăn, chết còn dễ dàng, nói như vậy, liền cho hắn tử điệu?? Ta xem rõ ràng là đầu óc thiếu sáng tạo, ngu ngốc không thể viết tiếp thì có! Vớ vẩn, làm ra nhiều chuyện như thế, chết liền giải quyết? Khiếm biển! Nhân vật không phải giới thiệu là thông minh đầy mưu tính sao? Thoát tội dễ như trở bàn tay, vậy mà lại cố tình để vợ con trở thành cô nhi quả phụ?

Còn nữa, tư thông với Vân Tú là ai? Lí Quang đã không thể nhân sự, vậy vì cớ gì mà phải gánh tội? Vân Cẩm được phong công chúa, vậy mà phò mã đem nàng hủy dung lại không vấn đề gì? Dạ Lan Phàm Thu nghe thấy như thế không nói gì sao? Đường môn cửu thiếu lại là cái quái gì lòi ra? Thế lực phía sau Kiều Thanh Mặc chết đâu hết rồi? Hiệp Dẫn mỗi tháng đều cần Thanh Mặc huyết là vì sao? Thanh Mặc chết đi, vậy sau này mỗi tháng hắn làm sao đây? Còn hai phân binh quyền không biết trong tay ai– ok, một là trong tay Dạ Lan Bác Nguyên, sau bị Dạ Lan Mạch Bạch thu hồi, vậy một phân còn lại đi đâu? Khói báo động (tên thật kỳ quái) vì sao trở thành thủ hạ của Kiều Thanh Mặc? Là ca ca của Vân Cẩm, vậy mà Thanh Mặc chết lại không đi theo bảo vệ Vân Cẩm sao? Dạ Lan Mạch Bạch vì sao không đòi biết tin tức của Trầm Tam Nương trước khi ra tay với Thanh Mặc? Vì sao di chiếu của tiên hoàng lại rơi vào tay Tam Nương, sau đó lại lưu lạc đến tay Trân thái phi? Dạ Lan Dương Minh vì cái gì lại đem thứ có thể quyết định sinh mạng của mình giao cho Dạ Lan Lập Triết, trong khi bọn họ lại không phải cùng một mẹ sinh ra? Dạ Lan Bác Nguyên giữ trong tay trâm cài tóc, xem đến bí mật của hoàng thất, vậy mà Mạch Bạch vẫn để yên?

What the hell?? BS, thật mẹ nó thiếu logic, tức chết ta lạp!!

Categories: Rambling | Leave a comment