Kỹ năng trong Võng du công tử Liên Thành

Tiêu Dao:

Phù quang lược ảnh (khinh công)

Đoàn tụ sum vầy (bầy)

Thiên nhược hữu tình (chúc phúc)

Thần quang ly hợp

Khinh vân tế nguyệt

Thiên hoa loạn trụy

Lưu phong hồi tuyết

Thanh liên thịnh ca

Phong ảnh lưu hương

.

Ma Giáo:

Vô gian địa ngục (pháp trận)

Ma tôn uy quang (vô địch)

Ma vương bản nguyện (bầy vô địch)

Ma vương bảo vệ (phòng ngự)

Cuồng dại bảo hộ (chúc phúc)

Bổ chẻ ba trảm lãng

Phá toái hư không

Ma diễm phần thiên

Đạp sơn liệt thạch

.

Tử Trúc:

Kim cương phục ma khuyên (pháp trận)

Một hơi ngàn dặm (khinh công)

Ma ha quyết (ngủ)

Đại từ đại bi thiên diệp thủ

Lôi âm uy quang

Quan âm quyết (tiếp máu)

Kim cương phụ thể

Định châu hàng ma vô thượng thần công

Phổ độ chúng sinh

Phật quang phổ chiếu

Lục đạo luân hồi (phục sinh)

Ngã phật từ bi

.

Côn Luân:

Thiên la địa võng (pháp trận)

Đạo pháp khôn cùng (vô địch)

Tam hoa tụ đỉnh (phòng ngự)

Lăng ba vi bộ (khinh công)

Khí quán trường hồng

Đoạt mệnh liên hoàn tam tiên kiếm

Hoa rơi như mưa

Sấm vang chớp giật

Cửu thiên huyền lôi

Mưa rào tơ bông

Ngô câu sương tuyết minh

Nhất mạch hóa tu hành

Nhất khí hóa tam thanh

Categories: Internet Novels | Leave a comment

Post navigation

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: