Công tử chi lưu 4

Aizz… Nghĩ đến hệ thống thần tiên tinh linh quỷ quái ở Dị giới của ta, lại nghĩ đến câu:

Vô cực sinh thái cực

Thái cực sinh lưỡng nghi

Lưỡng nghi sinh tứ tượng

Tứ tượng sinh bát quái

Bát quái sinh vô lượng.

.

Nah. Cho nên nói đến, ứng với Thái cực là vị thần bí nhân huynh xuất hiện thoáng qua trong #95 Kính Hoa Thủy Nguyệt (ân, có thể hắn lưỡng tính, cũng có thể vô tính, khẳng định không thể toàn nam hay toàn nữ). Tiếp theo, ứng với Lưỡng nghi là Ngọc thần và Châu thần cũng trong #95. Tứ tượng bao gồm Nhật, Nguyệt, Tinh, Thần, mà Tinh được nhắc đến trong #99 (sequel nho nhỏ của #55 Đông Hoa) với cái tên Tinh Tuyến. Nhật vì một số nguyên nhân đã tự tách thân làm hai, song sinh tử Nhật Định và Nhật Hành (well… Nhật Hành là nhân vật được lơ đãng kể qua trong #91 Tư Lan Kiến Thành Ký). Thần là cái tên ham chơi, suốt ngày đi du ngoạn, có khi nào đó sẽ nhắc đến hắn.

Bát quái nói kỹ trong #88 Loạn Thế Thiên Vương, bao gồm Chúc Thiệp Hoàng, Khúc Lập Trữ và lục đại thiên nhi – Thiên Nguyệt Xuyên Vân, Thiên Nguyệt Linh Anh, Khúc Thể Nhiên, Hoàng Dật Y, Đoan Mộc Khuyên, Chu Ngọc Xước. Chúc Thiệp Hoàng người này sinh ra trễ nhất, nhưng lại trở thành thủ lĩnh trong 8 người.

Phụ tặng nhị thập bát tú, trong đó đã xuất hiện Băng công tử (trong #76 Spitsbergen và #55), Tuyết công nương (trong #55 và #99), Phù Vân tiểu thư (trong #99, nàng cũng là đám mây màu lông cừu trong #76), Nhược Dạ (nhắc đến trong #91), Tích Phong (cũng trong #91). Phượng Quân (#91) sau khi chết đi và Bạch vĩ cầm Citrine (#55) sau khi hoàn thành nhiệm vụ cũng phi thăng vào hàng ngũ này. Còn lại chưa nghĩ ra, có thể là Hoa, Vũ, Mộng, vân vân…

.

.

Vì sao ta có cảm giác dương thịnh âm suy… (rùng mình.)

.

.

.

Thần tiên tinh linh quỷ quái dot dot dot chịu vài ước thúc cơ bản: phân ly là thiên mệnh, trong ly có hợp, trong tử có sinh. Ta biết, kẻ đặt ra những ước thúc này thật biến thái, nhưng ai kêu ta vốn tư tưởng bất bình thường bẩm sinh đâu?

.

P.S: Ta vừa đọc xong Gặp Lại của Thập Tam Sanh, nếu nói có khả năng sẽ bị ta edit nhất trong thời gian tới là bộ nào, ta nghĩ chắc là bộ này, ngắn, dễ làm, nội dung được. Ha hả, nói thế thôi chứ ta vốn lười, lại còn phải dành thời gian đọc, lấy đâu ra thời gian vì nhân dân phục vụ đây… =.=”

Đang đọc: Thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng.

Categories: Rambling | Leave a comment

Post navigation

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: