Music

Loa bỏ túi: Túy Mộng Tiên Lâm

Nguồn: quan4.net

.

醉梦仙霖 – Zuì Mèng Xiān Lín

TÚY MỘNG TIÊN LÂM

.

.

着一笠烟雨静候天光破云

a yī lì yān yǔ jìng hòu tiān guāng pò yún

trứ nhất lạp yên vũ tĩnh hậu thiên quang phá vân

(Sau mưa bão thì trời quang mây tạnh)

[khi giọt mưa cuối cùng đã tĩnh, ánh dương xuyên thấu tầng mây]

聆三清妙音也号如是我闻

líng sān qīng miào yīn yě hào rú shì wǒ wén

linh tam thanh diệu âm dã hào như thị ngã văn

(Hiểu được huyền cơ giống như ta đắc đạo.)

[nghe Tam Thanh (đạo giáo 3 vị) giảng cũng giống như thấy đức Phật]

翻手反排命格覆手复立乾坤

fān shǒu fǎn pái mìng gé fù shǒu fù lì gān kūn

phiên thủ phản bài mệnh cách phúc thủ phục lập kiền khôn

(Trở tay thay đổi số mệnh, lật tay xoay chuyển càn khôn.)

为道为僧又何必区分

wéi dào wéi sēng yòu hé bì qū fēn

vi đạo vi tăng hựu hà tất khu phân

(Là đạo gia hay phật gia hà tất phải phân biệt)

.

霜花剑上雕镂一缕孤韧

shuāng huā jiàn shàng diāo lòu yī lǚ gū rèn

sương hoa kiếm thượng điêu lũ nhất lũ cô nhận

(Với cô kiếm hoa văn tinh xảo trong tay)

[một đoàn cô nhận điêu khắc trên sương hoa kiếm]

踏遍千山涤荡妖魁魔魂

tà biàn qiān shān dí dàng yāo kuí mó hún

đạp biến thiên sơn địch đãng yêu khôi ma hồn

(Xông phá thiên sơn, trảm yêu trừ ma)

少年一事能狂敢骂天地不仁

shào nián yī shì néng kuáng gǎn mà tiān dì bù rén

thiểu niên nhất sự năng cuồng cảm mạ thiên địa bất nhân

(Nam nhi tráng khí nào sợ thiên địa bất nhân.)

[tuổi trẻ cuồng ngạo dám oán tạo hóa tàn nhẫn.]

才不管机缘还是祸根

cái bù guǎn jī yuán hái shì huò gēn

tài bất quản ky duyến hoàn thị họa căn

(Tài không hợp cơ duyên gây nên họa nạn)

[Tài năng không gặp cơ duyên sẽ thành mối họa.]

.

醉极弹歌一场梦与我孰为真

zuì jí dàn gē yī cháng mèng yǔ wǒ shú wéi zhēn

túy cực đạn ca nhất tràng mộng dữ ngã thục vi chân

(Say trong rượu nhạc, tỉnh mộng rồi liệu có ai thật lòng với ta?)

[say cực mà đàn hát, một giấc mộng cùng ta đâu là thật?]

不能忘情徒惹得心困

bù néng wàng qíng tú rě de xīn kùn

bất năng vong tình đồ nhạ đắc tâm khốn

(Không vứt bỏ được tình cảm, lòng sẽ bị tổn thương.)

[nếu không vong tình, tâm cảnh sẽ loạn.]

仙路看近行远霖林雨雪纷纷

xiān lù kàn jìn xíng yuǎn lín lín yǔ xuě fēn fēn

tiên lộ khán cận hành viễn lâm lâm vũ tuyết phân phân

(Tiên lộ thấy rồi lại khuất dần trong tuyết phủ mưa giăng.)

寂寥也不妨笑面对人

jì liáo yě bù fáng xiào miàn duì rén

tịch liêu dã bất phương tiếu diện đối nhân

(Cô đơn đến mức không thể gượng cười.)

.

着一笠烟雨静候天光破云

a yī lì yān yǔ jìng hòu tiān guāng pò yún

trứ nhất lạp yên vũ tĩnh hậu thiên quang phá vân

(Sau mưa bão thì trời quang mây tạnh)

聆三清妙音也号如是我闻

líng sān qīng miào yīn yě hào rú shì wǒ wén

linh tam thanh diệu âm dã hào như thị ngã văn

(Hiểu được huyền cơ giống như ta đắc đạo.)

翻手反排命格覆手复立乾坤

fān shǒu fǎn pái mìng gé fù shǒu fù lì gān kūn

phiên thủ phản bài mệnh cách phúc thủ phục lập kiền khôn

(Trở tay thay đổi số mệnh, lật tay xoay chuyển càn khôn.)

为道为僧又何必区分

wéi dào wéi sēng yòu hé bì qū fēn

vi đạo vi tăng hựu hà tất khu phân

(Là đạo gia hay là phật gia hà tất phải phân biệt)

.

霜花剑上雕镂一缕孤韧

shuāng huā jiàn shàng diāo lòu yī lǚ gū rèn

sương hoa kiếm thượng điêu lũ nhất lũ cô nhận

(Với cô kiếm hoa văn tinh xảo trong tay)

踏遍千山涤荡妖魁魔魂

tà biàn qiān shān dí dàng yāo kuí mó hún

đạp biến thiên sơn địch đãng yêu khôi ma hồn

(Xông phá thiên sơn, trảm yêu trừ ma)

少年一事能狂敢骂天地不仁

shào nián yī shì néng kuáng gǎn mà tiān dì bù rén

thiểu niên nhất sự năng cuồng cảm mạ thiên địa bất nhân

(Nam nhi tráng khí nào sợ thiên địa bất nhân.)

才不管机缘还是祸根

cái bù guǎn jī yuán hái shì huò gēn

tài bất quản ky duyến hoàn thị họa căn

(Tài không hợp cơ duyên gây nên họa nạn)

.

醉极弹歌一场 梦与我孰为真

zuì jí dàn gē yī cháng mèng yǔ wǒ shú wéi zhēn

túy cực đạn ca nhất tràng mộng dữ ngã thục vi chân

(Say trong rượu nhạc, tỉnh mộng rồi liệu có ai thật lòng với ta?)

不能忘情徒惹得心困

bù néng wàng qíng tú rě de xīn kùn

bất năng vong tình đồ nhạ đắc tâm khốn

(Không vứt bỏ được tình cảm, lòng sẽ bị tổn thương.)

仙路看近行远霖林雨雪纷纷

xiān lù kàn jìn xíng yuǎn lín lín yǔ xuě fēn fēn

tiên lộ khán cận hành viễn lâm lâm vũ tuyết phân phân

(Tiên lộ thấy rồi lại khuất dần trong tuyết phủ mưa giăng.)

寂寥也不妨笑面对人

jì liáo yě bù fáng xiào miàn duì rén

tịch liêu dã bất phương tiếu diện đối nhân

(Cô đơn đến mức không thể gượng cười.)

.

醉极弹歌一场梦与我孰为真

zuì jí dàn gē yī cháng mèng yǔ wǒ shú wéi zhēn

túy cực đạn ca nhất tràng mộng dữ ngã thục vi chân

(Say trong rượu nhạc, tỉnh mộng rồi liệu có ai thật lòng với ta?)

不能忘情徒惹得心困

bù néng wàng qíng tú rě de xīn kùn

bất năng vong tình đồ nhạ đắc tâm khốn

(Không vứt bỏ được tình cảm, lòng sẽ bị tổn thương.)

仙路看近行远霖林雨雪纷纷

xiān lù kàn jìn xíng yuǎn lín lín yǔ xuě fēn fēn

tiên lộ khán cận hành viễn lâm lâm vũ tuyết phân phân

(Tiên lộ thấy rồi lại khuất dần trong tuyết phủ mưa giăng.)

寂寥也不妨笑面对人

jì liáo yě bù fáng xiào miàn duì rén

tịch liêu dã bất phương tiếu diện đối nhân

(Cô đơn đến mức không thể gượng cười.)

.

.

.

Categories: Music | Tags: | Leave a comment

Loa bỏ túi: Kiếm Khởi Thương Lan

Thích bài này, một phần bởi vì cái clip trên youtube.

Nguồn: quan4.net

.

剑起苍澜 – Jiàn Qǐ Cāng Lán

KIẾM KHỞI THƯƠNG LAN

.

.

年少的梦念犹萦牵

nián shǎo de mèng niàn yóu yíng qiān

Niên thiểu đích mộng niệm do oanh khiên

(Giấc mộng niên thiếu vương vấn trong ý niệm)

灵岛花开的水边

líng dǎo huā kāi de shuǐ biān

Linh đảo hoa khai đích thủy biên

(Đảo tiên linh hoa nở bên bờ)

寂夜的星悬天河间

jì yè de xīng xuán tiān hé jiān

Tịch dạ đích tinh huyền thiên hà gian

(Đêm cô tịch chỉ có tinh tú trên dãy ngân hà)

仿若梦中烟花绚

fǎng ruò mèng zhōng yān huā xuàn

Phảng nhược mộng trung yên hoa huyến

(Phảng phất trong mộng yên hoa rực rỡ)

.

昔日的少年旧容颜

xī rì de shào nián jiù róng yán

Tích nhật đích thiểu niên cựu dung nhan

(Từ thuở thiếu niên, dung nhan xưa ấy)

英姿飒飒御剑仙

yīng zī sà sà yù jiàn xiān

Anh tư táp táp ngự kiếm tiên

(Oai phong vượt gió ngự kiếm tiên)

曾经的心愿一生缘

céng jīng de xīn yuàn yī shēng yuán

Tằng kinh đích tâm nguyện nhất sinh duyến

(Ước nguyện xưa ấy một đời kết duyên)

终成云纱般诗篇

zhōng chéng yún shā bān shī piān

Chung thành vân sa bàn thi thiên

(Hóa thành áng mây trong vầng thi thiên)

.

路悠远引向天边

lù yōu yuǎn yǐn xiàng tiān biān

Lộ du viễn dẫn hướng thiên biên

(Đường xa xôi đến tận chân trời)

错身瞬间却似又依恋你笑靥

cuò shēn shùn jiān què sì yòu yī liàn nǐ xiào yè

Thác thân thuấn gian khước tự hựu y luyến nhĩ tiếu yếp

(Người biến mất trong chớp mắt, vẫn lưu luyến nụ cười má lúm đồng tiền)

碧水涟涟银色流光浮现

bì shuǐ lián lián yín sè liú guāng fú xiàn

Bích thủy liên liên ngân sắc lưu quang phù hiện

(Sóng biếc lăn tăn, tái hiện dòng thời gian bạc màu)

[sóng biếc lăn tăn gợi lên ánh bạc]

回忆中依稀可辨

huí yì zhōng yī xī kě biàn

Hồi ức trung y hi khả biện

(Hồi ức thật là mơ hồ)

[trong hồi ức vẫn còn rõ ràng]

.

转眼已过经年少年路渐远

zhuǎn yǎn yǐ guò jīng nián shào nián lù jiàn yuǎn

Chuyển nhãn dĩ quá kinh niên thiểu niên lộ tiệm viễn

(Chớp mắt đã bao năm, tuổi xuân trôi xa dần)

墓边只身一人独守誓言

mù biān zhī shēn yī rén dú shǒu shì yán

Mộ biên chích thân nhất nhân độc thủ thệ ngôn

(Bên mộ chỉ còn ta đơn độc với lời thề)

荏苒几经风月剑指问苍天

rěn rǎn jǐ jīng fēng yuè jiàn zhǐ wèn cāng tiān

Nhẫm nhiễm kỷ kinh phong nguyệt kiếm chỉ vấn thương thiên

(Thấm thoát bao lần phong nguyệt, vung kiếm hỏi trời xanh)

任青锋惊起波澜万千

rèn qīng fēng jīng qǐ bō lán wàn qiān

Nhâm thanh phong kinh khởi ba lan vạn thiên

(Mặc cho muôn vàn phong ba bão táp)

[mặc cho gió mát cuốn khởi ngàn tầng sóng]

.

前世的相思何处寄

qián shì de xiāng sī hé chǔ jì

Tiền thế đích tương tư hà xử ký

(Tương tư kiếp trước biết gửi vào đâu)

三世情缠难再续

sān shì qíng chán nán zài xù

Tam thế tình triền nan tái tục

(Tơ tình ba kiếp khó tiếp tục)

谁与我同舟共风雨

shéi yǔ wǒ tóng zhōu gòng fēng yǔ

Thùy dữ ngã đồng chu cộng phong vũ

(Ai sẽ cùng ta chung thuyền vượt gió mưa)

重写已定的结局

chóng xiě yǐ dìng de jié jú

Trọng tả dĩ định đích kết cục

(Kết cục vốn đã định trước)

[viết lại kết cục đã định trước]

.

路悠远引向天边

lù yōu yuǎn yǐn xiàng tiān biān

Lộ du viễn dẫn hướng thiên biên

(Đường xa xôi đến tận chân trời)

错身瞬间却似又依恋你笑靥

cuò shēn shùn jiān què sì yòu yī liàn nǐ xiào yè

Thác thân thuấn gian khước tự hựu y luyến nhĩ tiếu yếp

(Người biến mất trong chớp mắt, vẫn lưu luyến nụ cười má lúm đồng tiền)

碧水涟涟银色流光浮现

bì shuǐ lián lián yín sè liú guāng fú xiàn

Bích thủy liên liên ngân sắc lưu quang phù hiện

(Sóng biếc lăn tăn, tái hiện dòng thời gian bạc màu)

回忆中依稀可辨

huí yì zhōng yī xī kě biàn

Hồi ức trung y hi khả biện

(Hồi ức thật là mơ hồ)

.

恍然往事如烟散落似枯叶

huǎng rán wǎng shì rú yān sǎn luò sì kū yè

Hoảng nhiên vãng sự như yên tán lạc tự khô diệp

(Bất chợt chuyện xưa như làn khói thoảng như lá vàng rơi)

徒留一世传说后人倾羡

tú liú yī shì chuán shuō hòu rén qīng yí

Đồ lưu nhất thế truyện thuyết hậu nhân khuynh tiện

(Để lại truyền thuyết một đời, hậu nhân ngưỡng mộ)

怎堪沧海桑田豪气化霜雪

zěn kān cāng hǎi sāng tián háo qì huà shuāng xuě

Chẩm kham thương hải tang điền hào khí hóa sương tuyết

(Trải qua biển xanh dâu bể, hào khí hóa thành sương tuyết)

仍不怨与君共走世间

réng bù yuàn yǔ jūn gòng zǒu shì jiān

Nhưng bất oán dữ quân cộng tẩu thế gian

(Không oán hận, cùng người hành tẩu khắp thế gian)

[nhưng không hối hận cùng người đi khắp thế gian]

.

已过经年少年路渐远

yǐ guò jīng nián shào nián lù jiàn yuǎn

Dĩ quá kinh niên thiểu niên lộ tiệm viễn

(Đã qua bao năm, tuổi xuân trôi xa dần)

墓边只身一人独守誓言

mù biān zhī shēn yī rén dú shǒu shì yán

Mộ biên chích thân nhất nhân độc thủ thệ ngôn

(Bên mộ chỉ còn ta đơn độc với lời thề)

荏苒几经风月剑指问苍天

rěn rǎn jǐ jīng fēng yuè jiàn zhǐ wèn cāng tiān

Nhẫm nhiễm kỷ kinh phong nguyệt kiếm chỉ vấn thương thiên

(Thấm thoát bao lần phong nguyệt, vung kiếm hỏi trời xanh)

任青锋惊起波澜万千

rèn qīng fēng jīng qǐ bō lán wàn qiān

Nhâm thanh phong kinh khởi ba lan vạn thiên

(Mặc cho muôn vàn phong ba bão táp)

.

恍然往事如烟散落似枯叶

huǎng rán wǎng shì rú yān sǎn luò sì kū yè

Hoảng nhiên vãng sự như yên tán lạc tự khô diệp

(Bất chợt chuyện xưa như làn khói thoảng như lá vàng rơi)

徒留一世传说后人倾羡

tú liú yī shì chuán shuō hòu rén qīng yí

Đồ lưu nhất thế truyện thuyết hậu nhân khuynh tiện

(Để lại truyền thuyết một đời, hậu nhân ngưỡng mộ)

怎堪沧海桑田豪气化霜雪

zěn kān cāng hǎi sāng tián háo qì huà shuāng xuě

Chẩm kham thương hải tang điền hào khí hóa sương tuyết

(Trải qua biển xanh dâu bể, hào khí hóa thành sương tuyết)

仍不怨与卿共走世间

réng bù yuàn yǔ qīng gòng zǒu shì jiān

Nhưng bất oán dữ khanh cộng tẩu thế gian

(Không oán hận, cùng người hành tẩu khắp thế gian.)

.

.

.

Categories: Music | Tags: | Leave a comment

Loa bỏ túi: Mỹ Nhân Quan

Vì mấy ngày nay bấn bài này, lyrics cũng hay hay, cho nên…

Nguồn: quan4.net

Nhạc: leo lên youtube đi bồ~

Cái màu olive là ta ghi chú dưới sự trợ giúp của yahoo babel :”>

.

美人关 – Měi Rén Guān

MỸ NHÂN QUAN

.

.

千年月光洒满了西窗

qiān nián yuè guāng sǎ mǎn le xī chuāng

Thiên niên nguyệt quang sái mãn liễu tây song

(Ánh trăng nghìn năm đã phủ đầy ngoài cửa tây)

胭脂沾染了风霜

yān zhī zhān rǎn le fēng shuāng

Yên chi triêm nhiễm liễu phong sương

(Má hồng nhuốm màu phong sương)

[Vẻ phong sương nhuộm đẫm trên son phấn]

青铜镜上初见你模样

qīng tóng jìng shàng chū jiàn nǐ mó yàng

Thanh đồng kính thượng sơ kiến nhĩ mô dạng

(Thoáng thấy dung nhan của người trong gương đồng)

一朵珠花淡梳妆

yī duǒ zhū huā dàn shū zhuāng

Nhất đóa châu hoa đạm sơ trang

(Cài nhành trâm ngọc tạm điểm trang)

.

千年寂寞为谁画中藏

qiān nián jì mò wéi shéi huà zhōng cáng

Thiên niên tịch mịch vi thùy họa trung tàng

(Nghìn năm cô quạnh vì ai đặt tâm sự lên nét vẽ)

[Nghìn năm cô quạnh vì ai ẩn giấu trong nét vẽ]

笔 墨宛留你的香

bǐ mò wǎn liú nǐ de xiāng

Bút mặc uyển lưu nhĩ đích hương

(Bút pháp của người uyển chuyển như khói hương)

[Bút mặc khéo giữ mùi hương ngươi]

七弦琴响你为谁轻唱

qī xián qín xiǎng nǐ wéi shéi qīng chàng

Thất huyền cầm hưởng nhĩ vi thùy khinh xướng

(Người vì ai khẽ xướng trong điệu thất huyền cầm)

[Thất huyền cầm vang, ngươi vì ai khẽ xướng]

十丈红尘梦一场

shí zhàng hóng chén mèng yī cháng

Thập trượng hồng trần mộng nhất tràng

(Thoáng một hồi mộng tựa như thập trượng hồng trần)

[Giữa mười trượng hồng trần, mộng một hồi]

.

.

秦时月汉时关

qín shí yuè hàn shí guān

Tần thì nguyệt hán thì quan

(Minh nguyệt Tần, quan ải Hán)

醉斜阳倚 栏杆

zuì xié yáng yǐ lán gān

Túy tà dương ỷ lan can

(Say nắng tà, tựa lan can)

回眸笑谁将罗纱轻轻挽

huí móu xiào shéi jiāng luó shā qīng qīng wǎn

Hồi mâu tiếu thùy tương la sa khinh khinh vãn

(Quay đầu cười kẻ đã giăng thiên la địa võng)

[Quay đầu cười, ai đem màn lụa nhè nhẹ nâng]

.

曲已终人已散

qū yǐ zhōng rén yǐ sǎn

Khúc dĩ chung nhân dĩ tán

(Khúc nhạc tàn, người ly tán)

英雄泪美人关

yīng xióng lèi měi rén guān

Anh hùng lệ mỹ nhân quan

(Lệ anh hùng, ải mỹ nhân)

刀剑冷灯火已阑珊

dāo jiàn lěng dēng huǒ yǐ lán shān

Đao kiếm lãnh đăng hỏa dĩ lan san

(Đao kiếm lạnh, đuốc đã tàn)

.

.

高楼断不见故人还

gāo lóu duàn bù jiàn gù rén huán

Cao lâu đoạn bất kiến cố nhân hoàn

(Lầu cao ngăn cách, khó gặp cố nhân)

鸳鸯锦心还乱

yuān yāng jǐn xīn huán luàn

Uyên ương cẩm tâm hoàn loạn

(Khoác gấm uyên ương, tâm còn bàng hoàng)

一万年是谁的江山

yī wàn nián shì shéi de jiāng shān

Nhất vạn niên thị thùy đích giang sơn

(Vạn năm sau giang sơn này thuộc về ai)

天涯两端

tiān yá liǎng duān

Thiên nhai lưỡng đoan

(Thiên nhai phân đôi)

.

.

.

Categories: Music | Tags: | Leave a comment