Contents


囧興

CONTENTS

<< MUSIC >> LIST

OoO

.

.

<< PHOTO >> LIST

OoO

.

.

<< INTERNET NOVELS >> LIST

OoO

Tiểu thuyết tiếng Hoa đã đọc

Giới thiệu tiểu thuyết tiếng Hoa

Chuyên đề Võng du

Quotes trong tiểu thuyết tiếng Hoa

Cụm từ 4 chữ

Những thứ vặt vãnh thường gặp

Tên tiếng Anh, phiên âm convert

Thu thập lung tung

.

JUN ZI YI NUA ~ [QUÂN TỬ NHẤT NẶC]

— Tác giả: Kiểu Kiểu

— Tình trạng: Hoàn, đã convert, ngưng edit.

.

LUAN SHI FENG YUN: FENG XIANG SAN GUO ~ [LOẠN THẾ PHONG VÂN: PHƯỢNG TƯỜNG TAM QUỐC]

— Tác giả: Mộng Ngưng Tiểu Trúc

— Tình trạng: Hoàn, đã convert.

— Nhận xét: nội dung được đầu tư, rất sâu sắc thấm thía, toàn truyện đem đến một cách nhìn mới, rất lãng mạn về thời Tam Quốc cùng các nhân vật gắn liền với nó.

.

Kỹ năng trong Võng Du Công Tử Liên Thành

Cười Hỏi Sinh Tử Duyên – trích tự chương (đã chỉnh sửa)

Kao, Bei Qian Le – trích đoạn: Từ chức (đã chỉnh sửa)

Lưu Nguyệt Hàn Tinh – trích đoạn: Họa là từ ở miệng mà ra

.

.

<< ET CETERA >>

OoO

Thế gian này cái gì là quý nhất? (st) =)

Cóp nhặt: Anh phải làm gì khi em có thai?

Tag hôn nhân

Just a debate on the use of E that turns into a heated argument

Unique ways to confess love

Life’s little instructions

.

.

Leave a comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: