Aeon ~ Memories of the Earth


VĨNH HẰNG – ĐỊA KÝ

.

Written by: Mokuyoubi

Language: Vietnamese

Categories: Fantasy, Romance

Music: Eternity ~ Memories of Light and Waves, Love me – Yiruma

A/N: Chỉ là những vụn vỡ của ký ức, dù cố ghép lại cũng không tìm được hai mảnh nào khớp nhau, mà địa cầu của một khi nào đó đã gợi về…

Không đảm bảo tính chất xác thực. Viết dựa trên quan điểm chung cộng đồng, xen lẫn một vài ý kiến cá nhân.

.

oOo

KÝ 1 ~ THỜI GIAN

KÝ 2 ~ TÂM ÁI

KÝ 3 ~ GIA ĐÌNH

KÝ 4 ~ THÂN TÌNH

KÝ 5 ~ HUYẾT MẠCH

.

.

–paused–

Leave a comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: