Citadel’s Notepad


THIÊN DIỆN HOA, VẠN VỊ TỬU: TƯ LAN KIẾN THÀNH KÝ

[千面花, 萬味酒: 思蘭建城記]

.

Written by: Phiến

Language: Vietnamese

Categories: Adventure, Comedy, Fantasy, Romance

A/N: Mới bắt đầu vào viết, vốn là định thuật lại hành trình tìm cha của ba bốn đứa bé (“Chú bé đi tìm cha” a~~). Sau lại tò mò, rốt cuộc người mẹ thế nào mới sinh ra những đứa con khác cha? Thì phải là, một nữ nhân không nghĩ lễ giáo. Thế là suy nghĩ đến tuổi thơ của nàng, chế độ giáo dục nàng, v.v… Càng nghĩ càng dài ra, lol.

.

Summary:

<< Ân, ta nói– Hay là ta cũng không biết mình là ai.Nhưng không phải là vì như vậy nên câu chuyện của ta mới càng thú vị sao?

Ta sẽ có cả cuộc đời để đi tìm chính mình. >>

.

Nhân vật:

 • Thanh Thược
 • Phượng quân, Hà Di
 • Mộng thạch tiểu tiên, Nhược Dạ
 • Long hoàng, Quý Kỳ
 • Nhật thần, Nhật Hành
 • Thủy Thập
 • Phong tiểu tiên, Tích Phong
 • Thất Quang điện điện chủ, Bạch nương, tên thật Cơ Phương, tự Yến Trình
 • Thất Quang điện điện chủ, Hoàng Tường, tự Hiên Viên
 • Thất Quang điện điện chủ, Hồng Quỳ, tự Tương Tư
 • Thất Quang điện điện chủ, Lam Yên, tự Duy Dĩ
 • Thất Quang điện điện chủ, Thanh Sương, tự Thư Hiểu
 • Thất Quang điện điện chủ, Lục Diên, tự Hoài An
 • Thất Quang điện điện chủ, Tử Hà, tự Thiên Vân
 • Định Huyên hầu, Phong Nghi, tự Chi Ngữ
 • Hằng Dật, tự Hoa Thần
 • Hoàng Phủ Như, tự Tuyết Song
 • Thượng Quan Ý, tự Viết Nguyệt
 • Cảnh Loan, tự Ngự Âm
 • Cảnh Hiên, tự Thiên Xứng
 • Hộ quốc tướng quân, Tần Lăng, tự Nguyên Linh
 • Thập tứ vương gia, Cơ Duyện, tự Hàm Túy
 • Tiếu ngọc thần y, Quan Anh, tự Kiến Ngọc
 • Trầm Giang, tự Niệm Hương
 • Hoàng triều đương nhiệm hoàng đế, Cơ Hiếu, tự Duy Thịnh
 • Cảnh Uyển Trân

.

TỰ CHƯƠNG

“Yêu, bọn ngươi muốn tìm cha làm gì?” Mỗ nữ tủm tỉm cười.

Trăm miệng một lời: “Tự nhiên là để bắt về dưỡng~”

.

…Trầm mặc trong giây lát.

.

.

Mỗ nữ tiếp theo vấn:

“Nếu bọn ngươi phát hiện cha đã thú kế mẫu, lại còn có dị mẫu đệ đệ muội muội đâu?”

Một dàn đồng xướng:

“Tự nhiên cũng bắt về dưỡng~~”

.

“Nếu họ không thích mẫu thân của các ngươi?”

Mỗ oa nhi đại khai kim khẩu:

“Vậy… hủy thi diệt tích!”

.

…Sự im lặng không quá bất ngờ ập đến.

.

.

Mỗ nữ vô lực phẩy tay:

“Mạch thượng hoa khai, khả hoãn hoãn quy hĩ.”

.

Mỗ ám vệ núp trong tối nghe được, nhìn nhau thở dài:

“Hậu sinh khả úy, rõ là hậu sinh khả úy…”

.

.

.

oOo

CHƯƠNG 1: PHƯỢNG QUÂN

CHƯƠNG 2: LY BIỆT

CHƯƠNG 3: THẤT QUANG ĐIỆN

CHƯƠNG 4: SÁNG, TỐI

CHƯƠNG 5: NHƯỢC DẠ

CHƯƠNG 6: NGÂN ĐIỆP

CHƯƠNG 7: BẢO HỘ

CHƯƠNG 8: THƯỞNG NGUYỆT

CHƯƠNG 9: XUẤT NGỤC

CHƯƠNG 10: NHẬP ĐIỆN

.

.

.

Leave a comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: