Free Fall


RƠI TỰ DO

.

Written by: planetarium

Language: Vietnamese

Categories: Comedy, Fantasy, Romance

Summary:

<< Con bé, thằng bé! Gì đây? Lộn xộn về giới tính? Hay là một sự chuyển đổi có ảnh hưởng lớn đến cuộc sống sau này? >>

.

Nhân vật:

  • Nguyễn Khánh Phương Duy
  • Người Vô Hình
  • Phạm Trần Lâm An
  • Gia Hoàng Thiên Ngữ
  • Gia Hoàng Vĩnh Lượng
  • Nguyễn Khánh Thanh Nguyên

Phụ tặng chủ nhiệm lão gia gia tóc xù, giáo vụ y tế hung thần ác sát cùng bảng chữ cái từ A đến J.

.

.

oOo

N METERS: BẢN TỰ GIỚI THIỆU LOẰNG NGOẰNG

N – 1 METERS: ƯỚC NGUYỆN

N – 2 METERS: THAY ĐỔI

N – 3 METERS: CÀ KHỊA

N – 4 METERS: TƯƠNG TÁC

N – 5 METERS: NHỮNG VÒNG TRÒN

N – 6 METERS: NHỮNG VÒNG TRÒN, TÁI HỌA

N – 7 METERS: NGỪNG NHỊP

N – 8 METERS: LẠC

N – 9 METERS: LẠC, PHẦN HAI

N – 10 METERS: CHUYỂN

N – 11 METERS: QUÊN

N – 12 METERS: ĐỘC

N – 13 METERS: HỦY

.

.

.

Leave a comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: