Hairclip


KẸP TÓC

.

Written by: lu_hehe

Language: Vietnamese

Categories: Adventure, Comedy, Romance, Science Fiction

.

.

First warning: Đây đúng là một câu chuyện về một gã con trai và một nhỏ con gái.

Nhưng nếu bạn đang tìm kiếm một chuyện tình cảm học trò nhẹ nhàng, bạn đã rẽ nhầm hướng.

Còn nếu bạn là một người thích thú với việc đi lạc và có thể chấp nhận những thứ mà bạn không-hề-tìm-kiếm, xin mời tiếp tục.

Second warning: Tớ lại đang tập viết. Nhấn mạnh chữ tập. Đây là nhật ký những chuyện một cái lu muốn nhưng lại không thể làm, những chuyện có thể khiến tớ giải tỏa stress, những chuyện tớ vắt kiệt óc tưởng tượng mà ra. Cho nên đừng đòi hỏi việc có logic, bởi vì không-có-logic là khái niệm đầu tiên của nó.

Final warning: Looking below this line will cause you to be absorbed in a “cosmological singularity”, and thus rob you of your sanity.

.

Nhân vật:

  • “Nó”, Saal
  • “Bạn”
  • Linh Nhưỡng

.

oOo

CHAP 1 – KẸP TÓC

CHAP 2 – ĐÊM ĐẦU

CHAP 3 – KÝ ỨC

CHAP 4 – ĐỪNG NGHĨ!

CHAP 5 – TỬ LỘ

.

.

–paused–

Leave a comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: