Illusive Reflection


KÍNH HOA THỦY NGUYỆT

[鏡花水月]

.

Written by: Mokuyoubi

Language: Vietnamese

Categories: Fantasy, Romance, Tragedy

Music: Heaven and Earth – Kitaro, Ling Hua Jing, Xin Yue Shen Hua – Jin Sha, Fei Yu – Dong Zhen

A/N: Mặc dù đoạn giới thiệu có phần hơi gây hiểu lầm (tự thừa nhận là tác giả cố ý) nhưng nói chung nội dung trong sáng, thoải mái đọc ^_^ (thực sự có mấy lần tác giả tính nhượng nam chính hóa thân vi lang, khả tình trạng của hắn không cho phép tác giả xúc động). A, còn nữa, đây là luyến đồng văn…

.

Nhân vật:

  • Ngọc thần, Quân Viện
  • Thủy Nguyệt
  • Châu thần, Lăng La

.

TỰ CHƯƠNG

Có một thế giới nọ, là chỗ cư ngụ của hai vị thần – Châu thần và Ngọc thần.

Châu thần là nam, Ngọc thần là nữ. Cung của Châu thần được xây tại Đông cực, điện của Ngọc thần được dựng nơi Tây cực; miền đông và miền tây được ngăn cách bởi một dòng sông dài và sâu, đổ về tận cùng của thế giới.

.

Có một quy luật bất biến nói rằng, chỉ cần đem sơ đêm giao cho vị thần khác giới với mình, bản thân sẽ được chúc phúc.

Nam nữ có được thần linh chúc phúc, nếu cùng ngồi thuyền vượt ngàn dặm sông, sẽ không bao giờ phải sinh ly. Thậm chí có tử cũng không xa cách.

.

.

.

oOo

CHƯƠNG 1: SƠ KIẾN

CHƯƠNG 2: HỒN CẦM

CHƯƠNG 3: TƯƠNG GIAO

CHƯƠNG 4: DAO ĐỘNG

CHƯƠNG 5: CẦU ÁI

.

.

.

Leave a comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: