Intuitive Incantation


CHÚ NGỮ TRỰC TÍNH

.

Written by: Mokuyoubi

Language: Vietnamese

Categories: Adventure, Comedy, Fantasy, Romance

A/N: Nội dung có chút ảnh hưởng từ Harry Potter, trong khi ngôn từ được lấy cảm hứng từ 1001 Arabian Nights và Võng Du Công Tử Liên Thành… Còn nhân vật, ai… Kalien là từ trong một giấc mơ kỳ quái =.=’’. Đây là bản viết lại.

.

Summary:

<< Giữa cậu và tớ tồn tại một cây bút chì… >>

.

Nhân vật:

 • Ryim
 • Kalien
 • Daisy
 • Koruyo
 • Yuoha
 • Zemi
 • Hijishiki
 • Gilthas
 • Maki
 • Alana
 • Nara

.

oOo

CHAP 1

CHAP 2

CHAP 3

CHAP 4

CHAP 5

.

.

.

Leave a comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: