Đại thúc – La lỵ


Có phân biệt bối phận rõ ràng, loại bỏ phần lớn huyền huyễn ngôn tình (vì nhân vật thường cách nhau cả ngàn tuổi).

.

.

Đại thúc – la lỵ

 1. Hảo Một Ngài Quốc Cữu Gia
 2. Hoàn Hồn Thảo
 3. Khanh Thương Hồng Nhan Phong Thái Hành Thiên Hạ (Leng Keng Hồng Nhan Phong Thái Hành Thiên Hạ) – Tự Nhiên Ánh Trăng
 4. Khinh Thủy Dao
 5. Miêu Miêu Miêu – Quất Hoa Tán Lý
 6. Nghĩa Phụ Khó Làm
 7. Ta Mang Ngươi Về Nhà
 8. Tiên Gia Nhàn Nhã Cuộc Sống
 9. Trọng Sinh Chi Nề Hà Vì Hồ
 10. Trọng Sinh Chu Chỉ Nhược
 11. Uống Nước Nhớ Nguồn
 12. Yêu Đến Khi Nùng Tình Đã Thương
 13. Yêu Mị – Đạp Bước Đích Momo

.

.

Update [Nov 25, 2011]:

 • Trọng Sinh Chu Chỉ Nhược
 • Uống Nước Nhớ Nguồn

.

.

Leave a comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: