Tỷ đệ


Loại trừ nữ tôn. Nếu có phân loại nhầm lẫn, thỉnh xem như “tỷ đệ” ở tâm lý tuổi.

.

.

Tỷ đệ

 1. Cực Phẩm Gia Đinh – Vũ Nham
 2. Cung Nữ Lớn Tuổi – Tịch Quyên
 3. Khai Phòng Ba, Tiểu Huy Hoàng
 4. Một Thế Hệ Nhàn Quân – Thanh Phong Bất Giải Ngữ
 5. Quả Phụ Ân Cừu Ký
 6. Ta Đối Long Nhi Không Ý Đồ
 7. Thủy Liễm Thanh Tiêu Cẩm Y Nhiễm
 8. Xấu Nữ Không Lo Giá

.

.

Update [Nov 25, 2011]:

 • Ta Đối Long Nhi Không Ý Đồ

.

.

4 Comments

4 thoughts on “Tỷ đệ

 1. tường tử lam

  bạn có bản raw một thế hệ nhàn quân không, cho mình xin với…

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: