Thanh mai trúc mã


Miêu tả thơ ấu có dài có ngắn, thỉnh xem kỹ. Trừ bỏ tuổi cách nhau quá lớn.

.

.

Thanh mai trúc mã

 1. Bát Tự Không Hợp, Áp Đảo Nói Sau
 2. Chẳng Phải Trộm Của Ngươi Một Chiếc Cốc?! – Phong Lâm Nhi
 3. Chiết Lan Câu Ngọc Hạnh Hướng Vãn
 4. Chớ Cười Ta Hồ Vi – Ái Leo Cây Cá
 5. Cúc Lĩnh Phong Tao
 6. Đan Luyến Công Thức
 7. Hạ Chi Nhật Tế Điển
 8. Hảo Nữ 18
 9. Học Làm Lão Công – Mễ Nhạc
 10. Hư– Đây Là 1 Bí Mật
 11. Hỷ Gặp Lại (Hỷ Tương Phùng) – Lạc Hoa Năng Kỷ Túy
 12. Kê Phi Cẩu Khiêu Nháo Nhân Sinh
 13. Khai Phòng Ba, Tiểu Huy Hoàng
 14. Loạn Đàm – A Đậu
 15. Long Long Long – Thiên Y Hữu Phong
 16. Lưu Nguyệt Hàn Tinh
 17. Mãn Hán Thông Hôn lục: Lão Công Là Phúc Hắc Đại Nhân – Khuyển Thần Khuyển Khuyển
 18. Một Thế Hệ Nhàn Quân – Thanh Phong Bất Giải Ngữ
 19. Na Ta Hồi Bất Khứ Đích Niên Thiểu Thì Quang – Đồng Hoa
 20. Nghiễn Áp Quần Phương – Lam Tích Nguyệt
 21. Nguyện Làm Của Ngươi Con Dâu Nuôi Từ Bé
 22. Níu Giữ Ánh Dương Níu Giữ Em – Noãn Phong Thập Lý
 23. Quan Nhân, Thổi Đèn Cày Ruộng – Chè Đậu Hủ
 24. Sủng Nịch Khôn Cùng
 25. Ta Đối Long Nhi Không Ý Đồ
 26. Thê Chủ – Một Tấc Tương Tư
 27. Thủy Liễm Thanh Tiêu Cẩm Y Nhiễm
 28. Tiêu Sái Như Phong Chi Trọng Sinh – Tinh Vô Ngữ
 29. Tọa Cật Chờ Chết Đích Xuyên Qua Nhân Sinh: Hỉ Nhi Truyền – Phong Mãn Độ
 30. Trọng Sinh Chi Hoàng Thái Tử Ký Sự (Trọng Sinh Chi Hoàng Thái Tử Nhớ Sự)
 31. Trừng Mắt Tất Báo – Cá Thích Leo Cây
 32. Tự Ái – Cửu Tử
 33. Vô Thịt Không Vui – Quất Hoa Tán Lý
 34. Võng Du Chi Sửu Nương
 35. Vừa Đi Vừa Trân Trọng – Tinh Vô Ngữ
 36. Xuyên Qua Chi Nam/Nữ Hoàng Hậu
 37. Xuyên Việt Chi Tử Triền Lạn Đả
 38. Yên Chi Đại Tống

.

.

Update [Nov 25, 2011]:

 • Cúc Lĩnh Phong Tao
 • Loạn Đàm – A Đậu
 • Ta Đối Long Nhi Không Ý Đồ
 • Thê Chủ – Một Tấc Tương Tư

.

.

Leave a comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: