Tiền hôn hậu ái


‘Cưới trước yêu sau’, kèm theo ‘vì con mà yêu’, ‘vì con mà kết hôn’.

.

.

Tiền hôn hậu ái, phụng tử thành hôn

 1. Cháo Hoa Tình Hình
 2. Công Chúa Tiến Hóa Sử
 3. Đến Muộn Mười Năm Đêm Hoa Chúc
 4. Độc Nhất Nam Nhân Tâm – Cổ Linh
 5. Đóng Cửa, Phóng Vương Gia
 6. Gả Cho Lâm An Thâm
 7. Giá Một Bắc Tống Nhân Viên Công Vụ
 8. Hãn Nữ Tuần Phu Ký – Triệu Tiếu Tiếu
 9. Hậu Cung Chúng Ta Thiếu Tuấn Nam
 10. Hí Long Kí: Đa Đa Ích Thiện
 11. Hoa Gian Đề Hồ Phương Đầu Bếp
 12. Hồng Dựng Vào Đầu – Duyệt Vi
 13. Hồng Hạnh Tiết Xuân Quang
 14. Hỷ Gặp Lại (Hỷ Tương Phùng) – Lạc Hoa Năng Kỷ Túy
 15. Lãnh Cung Thái Tử Phi – Mị Tử Điên
 16. Lão Bà, Theo Ta Về Nhà Ba
 17. Liệt Hỏa Yêu Phu – Chu Ngọc
 18. Lừa Gạt Thiên Hạ
 19. Man Nữ Hiệp
 20. Manh Manh Yên Ba Túy Du Du
 21. Mĩ Ngọc Thiên Thành
 22. Ngồi Hưởng Tám Chồng – Giản Hồng Trang
 23. Người Yêu Thỉnh Chịu Đền – Khải Ly
 24. Nguyệt Xuất Kinh Sơn Điểu – Vô Tụ Long Hương
 25. Nhà Có Điêu Phu – Chu Ngọc
 26. Phượng Tù Hoàng – Thiên Y Hữu Phong
 27. Sa Sút Thê Chủ
 28. Thập Dạng Cẩm
 29. Thất Dạ Sủng Cơ – Vô Tình Bảo Bảo
 30. Thất Thân Làm Thiếp
 31. Tiểu Thất, Chậm Đã
 32. Tiếu Vấn Sinh Tử Duyên (Cười Hỏi Sinh Tử Duyên) – Cổ Linh
 33. Tối ‘Manh’ Xuyên Qua – Tiểu Hài Tử Ngươi Lại Đây
 34. Trở Lại Minh Triều Làm Vương Gia (Ngược Về Thời Minh)
 35. Trọng Sinh Chi Bị Chồng Ruồng Bỏ Đại Cải Tạo
 36. Trường Ca Một Khúc – Tinh Vô Ngữ
 37. Túc Vũ Do Miên
 38. Tướng Công Là Chích Trư (Tướng Công Là Con Heo) – Vũ Nguyệt Đạp Ca
 39. Tướng Quân Lấy Chồng
 40. Uống Nước Nhớ Nguồn
 41. Vinh Hoa Phú Quý – A Đậu
 42. Xấu Nữ Không Lo Giá
 43. Yêu Không Thương Tùy Ta – Huyến Lạn Như Hoa
 44. Yêu Mị – Đạp Bước Đích Momo

.

.

Update [Nov 25, 2011]:

 • Hậu Cung Chúng Ta Thiếu Tuấn Nam
 • Ngồi Hưởng Tám Chồng – Giản Hồng Trang
 • Trọng Sinh Chi Bị Chồng Ruồng Bỏ Đại Cải Tạo
 • Uống Nước Nhớ Nguồn

.

.

Leave a comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: