Trọng sinh


Thời không cách biệt khá gần, bao gồm trọng sinh cổ đại và hiện đại, đầu thai, tá thi hoàn hồn, trở về thơ ấu.

.

.

Trọng sinh

 1. Công Chúa Tiến Hóa Sử
 2. Hoàn Hồn Thảo
 3. Kê Phi Cẩu Khiêu Nháo Nhân Sinh
 4. Miêu Du Ký – Hòa Tảo
 5. Nguyện Làm Của Ngươi Con Dâu Nuôi Từ Bé
 6. Quay Ngược Về Tuổi 17
 7. Thần Cung – Mộc Phi
 8. Thần Thấu Tiếu Vương Phi
 9. Tiêu Sái Như Phong Chi Trọng Sinh – Tinh Vô Ngữ
 10. Trọng Sinh Chi Bị Chồng Ruồng Bỏ Đại Cải Tạo
 11. Trọng Sinh Chi Cẩm Thư
 12. Trọng Sinh Chi Hoàng Thái Tử Ký Sự (Trọng Sinh Chi Hoàng Thái Tử Nhớ Sự)
 13. Trọng Sinh Chi Nề Hà Vì Hồ
 14. Trọng Sinh Chi Ngân
 15. Trọng Sinh Chi Ôm Thần Hi
 16. Trọng Sinh Có Anh Bên Cạnh Là Đủ
 17. Xuân Miên Bất Giác Hiểu – Kính Trung Ảnh
 18. Yêu Nhau Ở Gặp Nhau Phía Trước

.

.

Update [Nov 27, 2011]:

 • Trọng Sinh Chi Bị Chồng Ruồng Bỏ Đại Cải Tạo
 • Trọng Sinh Có Anh Bên Cạnh Là Đủ

.

.

Leave a comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: