Viễn cổ, nguyên thủy


Điều kiện sinh sống khắc nghiệt, thời ăn lông ở lỗ, nhân x thú, nhân x thú nhân, nhân x người nguyên thủy.

.

.

Viễn cổ, nguyên thủy

 1. Cùng Thú Triền Miên
 2. Lão Công Biến Thú Nhân
 3. Manh Hệ Đại Lục
 4. Mất Mát Đại Lục
 5. Nhân Thú Vú Em – Thái Hậu Trở Về
 6. Tiền Sử Dục Nhi Kế Hoạch – Bát Nguyệt Vi Ny
 7. Viễn Cổ Cuồng Tình – Miêu Nhãn Đậu Tương
 8. Viễn Cổ Nữ Thầy Thuốc
 9. Xã Hội Nguyên Thủy Nữ Tù Trưởng

.

.

Update [Aug 2, 2013]:

 • Lão Công Biến Thú Nhân
 • Nhân Thú Vú Em – Thái Hậu Trở Về
 • Tiền Sử Dục Nhi Kế Hoạch – Bát Nguyệt Vi Ny
 • Viễn Cổ Cuồng Tình – Miêu Nhãn Đậu Tương
 • Viễn Cổ Nữ Thầy Thuốc
 • Xã Hội Nguyên Thủy Nữ Tù Trưởng

.

.

Leave a comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: