Xuyên việt thời không


Note: “Kiếp trước” và “kiếp này” của nhân vật chính, phong tục, tiện nghi vật chất, thời gian hoặc không gian khác biệt lớn.

.

.

Xuyên việt thời không

 1. Ái Mạc Năng Khí – Nước Trong Chậm Văn
 2. Bàn Ti Động 38 Hào – Vệ Phong
 3. Blood X Blood
 4. Cách Lâm Đồng Thoại
 5. Cháo Hoa Tình Hình
 6. Chớ Cười Ta Hồ Vi – Ái Leo Cây Cá
 7. Cúc Lĩnh Phong Tao
 8. Cực Phẩm Gia Đinh – Vũ Nham
 9. Cung Nữ Lớn Tuổi – Tịch Quyên
 10. Cùng Thú Triền Miên
 11. Cửu Đỉnh Ký – Ngã Cật Tây Hồng Thị
 12. Đặc Công Hoàng Phi: Hoàng Thượng Ta Muốn Phế Ngươi
 13. Danh Môn Việc Vui
 14. Gặp (Gặp Lại) – Thập Tam Sanh
 15. Giá Một Bắc Tống Nhân Viên Công Vụ
 16. Hảo Nữ 18
 17. Hậu Cung Chúng Ta Thiếu Tuấn Nam
 18. Hí Long Kí: Đa Đa Ích Thiện
 19. Hoa Hoa Thế Giới
 20. Hòa Thân Công Chúa (Công Chúa Cầu Thân) – Tiên Chanh
 21. Hoàng Thượng, Mau Cấp Ai Gia Sinh Cái Oa – Cúc Hoa Thanh Trà
 22. Hồng Dựng Vào Đầu – Duyệt Vi
 23. Hồng Hạnh Tiết Xuân Quang
 24. Huyết Quang Chi Tai
 25. Khanh Thương Hồng Nhan Phong Thái Hành Thiên Hạ (Leng Keng Hồng Nhan Phong Thái Hành Thiên Hạ) – Tự Nhiên Ánh Trăng
 26. Không Phụ Như Lai Không Phụ Khanh – Tiểu Xuân
 27. Lắng Nghe – Hướng Túy
 28. Liệt Hỏa Yêu Phu – Chu Ngọc
 29. Loạn Đàm – A Đậu
 30. Long Long Long – Thiên Y Hữu Phong
 31. Lừa Gạt Thiên Hạ
 32. Lưỡng Thế Hoa (Hai Thế Hoa) – Cẩm Sắt Tự Dưng
 33. Mạn Mạn Thanh La – Việc Việc
 34. Manh Hệ Đại Lục
 35. Manh Manh Yên Ba Túy Du Du
 36. Mất Mát Đại Lục
 37. Merlin Cước Nha
 38. Mĩ Ngọc Thiên Thành
 39. Miêu Miêu Miêu – Quất Hoa Tán Lý
 40. Mộc Liên Từ
 41. Mộng Nhị – Tâm Nhị
 42. Ngâm Vịnh Phong Ca – Mạch Thượng Lê Hoa
 43. Ngạo Phong – Phong Hành Liệt
 44. Nghiễn Áp Quần Phương – Lam Tích Nguyệt
 45. Ngồi Hưởng Tám Chồng – Giản Hồng Trang
 46. Ngự Yêu – Phong Phiêu Tuyết
 47. Nguyệt Xuất Kinh Sơn Điểu – Vô Tụ Long Hương
 48. Nhà Có Điêu Phu – Chu Ngọc
 49. Nữ Tôn Thế Giới Chi Phi Thường Phu Thê
 50. Phục Kiện Tô Thịt Khó Tìm
 51. Phúc Vận Đến – Vệ Phong Vô Nguyệt
 52. Phượng Hoàn Sào – Trương Vãn Tri
 53. Phượng Tù Hoàng – Thiên Y Hữu Phong
 54. Quan Nhân, Thổi Đèn Cày Ruộng – Chè Đậu Hủ
 55. Quốc Sư – Bán Tâm Liên
 56. Quỷ Sai – Mười Bảy
 57. Sa Sút Thê Chủ
 58. Sophie Đích Dị Giới
 59. Sủng Nịch Khôn Cùng
 60. Ta Đối Long Nhi Không Ý Đồ
 61. Ta Muốn Không Nhiều
 62. Tam Cứu Nhân Duyên – Tiếu Thanh
 63. Thần Xu – Ngũ Nguyệt
 64. Thặng Nữ Bất Thục – Ý Thiên Trọng
 65. Thập Dạng Cẩm
 66. Thất Dạ Sủng Cơ – Vô Tình Bảo Bảo
 67. Thất Thân Làm Thiếp
 68. Thệ Bất Vi Phi (Thệ Không Vi Phi) – Vân Ngoại Thiên Đô
 69. Thê Chủ – Một Tấc Tương Tư
 70. Thiên Hạ Tối Nhị (Cô Nương, Thỉnh Tự Trọng) – Thanh Phong Bất Giải Ngữ
 71. Thiên Ngoại Phi Tiên – Huyền Sắc
 72. Thực Bá Thiên Hạ
 73. Thương Hương Tiếc Ngọc Lục – Thập Tứ Thập Tứ
 74. Thủy Liễm Thanh Tiêu Cẩm Y Nhiễm
 75. Tiên Gia Nhàn Nhã Cuộc Sống
 76. Tiểu Cường Nữ Chủ Bị PIA Phi Sử – Muốn Ngủ Sâu Gạo
 77. Tiêu Sái Như Phong – Tinh Vô Ngữ
 78. Tọa Cật Chờ Chết Đích Xuyên Qua Nhân Sinh: Hỉ Nhi Truyền – Phong Mãn Độ
 79. Tối ‘Manh’ Xuyên Qua – Tiểu Hài Tử Ngươi Lại Đây
 80. Tống Thanh Thư đích quýnh quýnh phản kháng chi lữ
 81. Trang Chu Chi Yến
 82. Tranh Phu
 83. Trở Lại Minh Triều Làm Vương Gia (Ngược Về Thời Minh)
 84. Trời Sinh Lạnh Bạc – Tinh Vô Ngữ
 85. Trọng Sinh Chu Chỉ Nhược
 86. Trừng Mắt Tất Báo – Cá Thích Leo Cây
 87. Túc Vũ Do Miên
 88. Tương Tư Bất Hối
 89. Uống Nước Nhớ Nguồn
 90. Vinh Hoa Phú Quý – A Đậu
 91. Vô Danh Tinh Du Ký
 92. Vô Thịt Không Vui – Quất Hoa Tán Lý
 93. Võng Du Chi Sửu Nương
 94. Xấu Nữ Không Lo Giá
 95. Xuyên Qua Chi Nam/Nữ Hoàng Hậu
 96. Xuyên Qua Trở Thành Nhất Điều Xà
 97. Xuyên Việt Chi Tử Triền Lạn Đả
 98. Yên Chi Đại Tống
 99. Yêu Không Thương Tùy Ta – Huyến Lạn Như Hoa
 100. Yêu Mị – Đạp Bước Đích Momo

.

.

Update [Nov 25, 2011]:

 • Cúc Lĩnh Phong Tao
 • Hậu Cung Chúng Ta Thiếu Tuấn Nam
 • Hoa Hoa Thế Giới
 • Loạn Đàm – A Đậu
 • Merlin Cước Nha
 • Ngồi Hưởng Tám Chồng – Giản Hồng Trang
 • Ta Đối Long Nhi Không Ý Đồ
 • Thê Chủ – Một Tấc Tương Tư
 • Trọng Sinh Chu Chỉ Nhược
 • Uống Nước Nhớ Nguồn

.

.

Leave a comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: