Posts Tagged With: meirenguan

Loa bỏ túi: Mỹ Nhân Quan

Vì mấy ngày nay bấn bài này, lyrics cũng hay hay, cho nên…

Nguồn: quan4.net

Nhạc: leo lên youtube đi bồ~

Cái màu olive là ta ghi chú dưới sự trợ giúp của yahoo babel :”>

.

美人关 – Měi Rén Guān

MỸ NHÂN QUAN

.

.

千年月光洒满了西窗

qiān nián yuè guāng sǎ mǎn le xī chuāng

Thiên niên nguyệt quang sái mãn liễu tây song

(Ánh trăng nghìn năm đã phủ đầy ngoài cửa tây)

胭脂沾染了风霜

yān zhī zhān rǎn le fēng shuāng

Yên chi triêm nhiễm liễu phong sương

(Má hồng nhuốm màu phong sương)

[Vẻ phong sương nhuộm đẫm trên son phấn]

青铜镜上初见你模样

qīng tóng jìng shàng chū jiàn nǐ mó yàng

Thanh đồng kính thượng sơ kiến nhĩ mô dạng

(Thoáng thấy dung nhan của người trong gương đồng)

一朵珠花淡梳妆

yī duǒ zhū huā dàn shū zhuāng

Nhất đóa châu hoa đạm sơ trang

(Cài nhành trâm ngọc tạm điểm trang)

.

千年寂寞为谁画中藏

qiān nián jì mò wéi shéi huà zhōng cáng

Thiên niên tịch mịch vi thùy họa trung tàng

(Nghìn năm cô quạnh vì ai đặt tâm sự lên nét vẽ)

[Nghìn năm cô quạnh vì ai ẩn giấu trong nét vẽ]

笔 墨宛留你的香

bǐ mò wǎn liú nǐ de xiāng

Bút mặc uyển lưu nhĩ đích hương

(Bút pháp của người uyển chuyển như khói hương)

[Bút mặc khéo giữ mùi hương ngươi]

七弦琴响你为谁轻唱

qī xián qín xiǎng nǐ wéi shéi qīng chàng

Thất huyền cầm hưởng nhĩ vi thùy khinh xướng

(Người vì ai khẽ xướng trong điệu thất huyền cầm)

[Thất huyền cầm vang, ngươi vì ai khẽ xướng]

十丈红尘梦一场

shí zhàng hóng chén mèng yī cháng

Thập trượng hồng trần mộng nhất tràng

(Thoáng một hồi mộng tựa như thập trượng hồng trần)

[Giữa mười trượng hồng trần, mộng một hồi]

.

.

秦时月汉时关

qín shí yuè hàn shí guān

Tần thì nguyệt hán thì quan

(Minh nguyệt Tần, quan ải Hán)

醉斜阳倚 栏杆

zuì xié yáng yǐ lán gān

Túy tà dương ỷ lan can

(Say nắng tà, tựa lan can)

回眸笑谁将罗纱轻轻挽

huí móu xiào shéi jiāng luó shā qīng qīng wǎn

Hồi mâu tiếu thùy tương la sa khinh khinh vãn

(Quay đầu cười kẻ đã giăng thiên la địa võng)

[Quay đầu cười, ai đem màn lụa nhè nhẹ nâng]

.

曲已终人已散

qū yǐ zhōng rén yǐ sǎn

Khúc dĩ chung nhân dĩ tán

(Khúc nhạc tàn, người ly tán)

英雄泪美人关

yīng xióng lèi měi rén guān

Anh hùng lệ mỹ nhân quan

(Lệ anh hùng, ải mỹ nhân)

刀剑冷灯火已阑珊

dāo jiàn lěng dēng huǒ yǐ lán shān

Đao kiếm lãnh đăng hỏa dĩ lan san

(Đao kiếm lạnh, đuốc đã tàn)

.

.

高楼断不见故人还

gāo lóu duàn bù jiàn gù rén huán

Cao lâu đoạn bất kiến cố nhân hoàn

(Lầu cao ngăn cách, khó gặp cố nhân)

鸳鸯锦心还乱

yuān yāng jǐn xīn huán luàn

Uyên ương cẩm tâm hoàn loạn

(Khoác gấm uyên ương, tâm còn bàng hoàng)

一万年是谁的江山

yī wàn nián shì shéi de jiāng shān

Nhất vạn niên thị thùy đích giang sơn

(Vạn năm sau giang sơn này thuộc về ai)

天涯两端

tiān yá liǎng duān

Thiên nhai lưỡng đoan

(Thiên nhai phân đôi)

.

.

.

Categories: Music | Tags: | Leave a comment