Posts Tagged With: photo

Hình vẽ

Một hôm nọ (chính xác là hôm qua), lên photobucket copy link mấy cái avatar…

Tự nhiên nhìn thấy mấy hình ta vẽ (dùng máy ảnh chụp, đương nhiên đã qua xử lý sáng tối) cũ xì nổi mốc từ n năm trước (hiện tại nét vẽ đã đổi), hứng chí (và không biết xấu hổ) ném sang đây.

.

.

Hình vẽ cho Free Fall:

.

Photobucket

Ngạch, đây là nv chính.

.

Photobucket

Nv chính, chibi bản.

.

Photobucket
Đây là cậu mê ngủ.

.

Photobucket

Đây là gã nóng tính.

.

Photobucket

Và đây là bạn vô hình.

.

Photobucket

Nv chính và bạn mê ngủ (ân, hình như là một cảnh ta chưa viết, cảnh này bạn mê ngủ phải giả nữ hay sao ấy.)

.

.

Hình vẽ cho Dice (truyện của bạn S, ta rất thích):

.

Cris - edited

Đây là nam chính (?).

.

Cris (chibi) - edited

Nam chính, mê ngươi bản.

.

Kaithlin (2nd ver) - edited

Nữ chính (nói thật là khác xa với tưởng tượng của ta).

.

Angel - edited

Angel.

.

Wind - edited

Wind.

.

Cris/ Kaithlin (1st ver) - edited

Cảnh nam chính tìm nữ chính XD.

.

.

Lung tung còn lại:

.

Little Planet - edited

.

Little Sun - edited

.

Trang Sassy

.

Photobucket

.

Photobucket

.

Photobucket

.

Photobucket

.

Photobucket

.

Photobucket

.

.

Categories: Photo | Tags: | Leave a comment