Vương triều loạn mã


Tiếp nối công việc review truyện. :”>

Vương triều loạn mã 1

 • Cuộc sống bình thường của Vân Khê
 • Đại quản gia, tiểu nương tử
 • Dị giới chi chiêu tài tiến bảo
 • Điều đệ cố hương – Ngủ Gật Hồ Ly
 • Hậu cung hảo loạn

Vương triều loạn mã 2

 • Nữ hái hoa tặc ngoại truyện – Nhất Độ Quân Hoa
 • Sài đao hành
 • Thịnh thế phong hoa – Vô Ý Bảo Bảo

Vương triều loạn mã 3

 • Khanh khanh ái
 • Ma cát hương tô tán
 • Tu chân đại Tống môn đình
 • Tiên ngoại lai khách
 • Thừa nữ mộng ảo trang viên
 • Tinh không chung điểm
 • Tự tự thiên kim
 • Vị diện chạy thương – SO Hồ Đồ
 • Võng du chi tham tiền vạn tuế
 • Yến hầu quân – Hồ Điệp Seba

Vương triều loạn mã 4

 • Bị chồng ruồng bỏ xoay người
 • Chiết lan câu ngọc hạnh hướng vãn
 • Chủ tử ái tự bế
 • Con mèo nhỏ thích ăn đường dấm chua ngư
 • Đỉnh cấp lưu manh
 • Ngự thải
 • Sủng thê đại trượng phu – Đào Nhạc Tư

Vương triều loạn mã 5

 • Đấu thúy – Đường Nhất Thập Tứ
 • Hải dương mộng ảo – Tử Hoàng
 • Trọng sinh ta là ngươi chính thê
 • Viễn cổ nữ thầy thuốc
 • Xuyên việt chi giả hoàng hư phượng – Dạ Tử Vũ

Vương triều loạn mã 6

 • Kiều sủng của lỗ nam tử – Chu Khinh
 • Tình lang quá lãnh khốc – Chu Khinh
 • Phượng hoàng vu phi
 • Chính là hoàng hậu – Vu Tình
 • Thánh chỉ đến – Vệ Tiểu Du
 • Sinh động như thật – Hoàng Linh
 • Thị phi phân không rõ – Vu Tình
 • Đoạn chỉ nương tử – Vu Tình
 • Đấu thê phiên ngoại – Vu Tình

Vương triều loạn mã 7

 • Của ta tinh thượng nhân – Cửu Tuệ Hòa
 • Động tiên ca – Hồ Điệp Seba
 • Hoa đào, hoa đào đừng tới – Hồ Điệp Seba
 • Khô cá nữ ky giáp kiếp sống – Thiên Bản Anh Cảnh Nghiêm
 • Nắm tay thật tự tại – Trạm Lượng
 • Yêu mi/ Yêu mị – Giậm Chân Tại Chỗ Momo

Vương triều loạn mã 8

Vương triều loạn mã 9

 • Mỹ nhân giá lâm – Lăng Lăng Vương
 • Nam soa nữ thác – Lăng Lăng Vương

Vương triều loạn mã 10

 • Bách hoa sát – Hồ Điệp Seba
 • Bụi gai hậu quan/ Bụi gai sau mũ
 • Dạ hợp hoa – Lôi Ân Na
 • Dữ quân đồng
 • Linh điền thần dược

Vương triều loạn mã 11

 • Lòng có gây rối
 • Mộng lạc phồn hoa
 • Tam cứu nhân duyên
 • Tiểu hồng mạo rơi vào tay đại sắc lang – Tô Tiếu
 • Trói buộc thần linh – Cổ Linh
 • Yến quy lai

Vương triều loạn mã 12

 • Thiên hạ đệ nhất nịnh thần – Hồng Trần Huyễn
 • Thiên hạ sư huynh bình thường hắc – Hồng Trần Huyễn

Vương triều loạn mã 13

 • Ngoài ý muốn đã yêu lại rồi – Nguyên Viện
 • Sơ nương hỷ sự
 • Trọng sinh chi minh tinh mô phỏng du hí/ Trọng sinh chi ngôi sao bắt chước trò chơi
 • Tuyệt thế khinh cuồng: Lính đánh thuê nữ thần

Vương triều loạn mã 14

 • Một hai ba tạm biệt hạnh phúc
 • Phu trái
 • Thanh mai không thanh toán
 • Từng bước mất hồn – Lục Tiên

Vương triều loạn mã 15

 • Ác nữ Kim Tiểu Mãn – Vân Nhất Nhất
 • Bàn ti động 38 hào – Vệ Phong
 • Buông tay, người ngoài hành tinh – Bích Vân Thiên
 • Cậu, ngươi được không
 • Công tử vô sỉ
 • Dị thế đào bảo nữ vương – Liễu Ám Hoa Minh
 • Dị thế thú giới nữ vương

Vương triều loạn mã 16

 • Gắn bó vì bệnh – Phương Tranh
 • Lư lư duyên thượng thảo – Tỳ Nguyệt
 • Một đêm khí hậu phiên thân ký – Tô Tiếu
 • Nhan thị nữ

Vương triều loạn mã 17

Vương triều loạn mã 18

 • Tà phượng nghịch thiên – Băng Y Khả Khả
 • Thứ xuất thứ xuất
 • Toàn chức nghiệp tu tiên
 • Trọng sinh chi đại dựng – Phá Hư Trùng
 • Trọng sinh chi vợ cả không tốt làm

Vương triều loạn mã 19

 • Tướng công, thỉnh hạ hưu thư
 • Tùy thân mang theo Ipad – Điêu Lan Ngọc Thế
 • Vưu vật quân sư
 • Xuyên không làm dâm phụ
 • Xuyên qua chi nông nữ có độc
 • Y giả loan chân
 • Tọa cật chờ chết xuyên qua nhân sinh: Hỉ nhi truyền
 • Niếp Tiểu Thiến tục: Cửu nhi truyền

Vương triều loạn mã 20

 • Cứ xuyên là chết
 • Nhĩ hảo, người địa cầu – Niên Ảnh
 • Ô long nữ truy phu kí – Hỉ Thiện Đại Nhân
 • Tái thế vì thú
 • Thân ái tình yêu
 • Thích khách vô danh – Dạ Tuyết Miêu Miêu
 • Trọng sinh chi hoa khai phú quý

Vương triều loạn mã 21

 • Vô lương đại thú y
 • Võng du chi nhàn nhã cuộc sống
 • Xạ điêu chi Tiêu dao trần thế
 • Xuyên qua loạn thế y nữ

Vương triều loạn mã 22

 • Ác nữ thần – Ức Lãnh Hương
 • Bại gia quý công tử – Trạm Lượng
 • Bao dưỡng – Hủy
 • Chỉ sợ thiên hạ không loạn hệ liệt
 • Chúc gia Tiểu Thập
 • Đáng chết! Yêu ngốc rồi! – Quả Lệ
 • Đệ đệ giống như ôn sói
 • Dưỡng cái thư đồng thú vào cửa – Diệp Hương Hương
 • Gâu gâu, quốc vương bệ hạ – Lang Yêu Sơn
 • Gia còn chưa có chết đâu!
 • Giải trí vòng tiểu nhân vật sử

Vương triều loạn mã 23

 • Loạn thế phong vân: Phượng tường tam quốc – Mộng Ngưng Tiểu Trúc

Vương triều loạn mã 24

 • Hoàn hồn
 • Kim Lăng thập nhị quân
 • Lúc người mẫu siêu cấp mang thai – Quả Lệ
 • Mặt nạ vợ chồng
 • Mạt thế chi sâu gạo bò về phía trước
 • Mạt thế chi trọng phản bề mặt
 • Mạt thế đàn thú
 • Mĩ ngọc thiên thành
 • Ngũ phu “hạnh” sự
 • Ngươi song tu đến ta ăn thịt
 • Nguyên lai ngươi không hiểu
 • Quốc thủ kỳ y

Vương triều loạn mã 25

 • Sư thúc, thỉnh ngài kiềm chế điểm
 • Tài sắc kiêm thu
 • Thần toán không ra các/ Thần toán không xuất các
 • Thê hiền phu quý
 • Thiên tử vô hí ngôn – Nhạc Nhan
 • Thứ nữ Du Nhiên
 • Tiên bản thuần lương/ Tiên vốn thuần lương
 • Trọng sinh chi cơ giáp gió lốc/ Trọng sinh ky giáp phong bạo
 • Trọng sinh chi đổi ta thương ngươi
 • Trọng sinh chi ngốc phu quân
 • Trọng sinh danh môn giai nhân

Vương triều loạn mã 26

 • Trọng sinh ngụy loli
 • Tùy thân mang theo máy tính bàn
 • Vì quân tư
 • Việc hôn nhân – A Muội
 • Vợ chồng thực tập – Tân Luy
 • Vượng gia tiểu nông nữ
 • Xuyên qua là môn kỹ thuật sống

Vương triều loạn mã 27

 • A Hoàn – Dư Phương
 • Ác nữ trọng sinh
 • Bá tình hãn tướng
 • Bất lương mẫu hậu
 • Cắn anh chẳng phải lỗi của em
 • Cố Hoan Hoan

Vương triều loạn mã 28

 • Dục cầu vô yêm
 • Hầu thú
 • Hiểu Phong thư viện bát quái việc – Nhĩ Nhã
 • Hoàng ân nhộn nhạo – Tùy Hầu Châu
 • Lãnh thê – Ôn Tâm
 • Mốc nữ cũng điên cuồng
 • Một tổ ác phu
 • Mỹ nữ phù chú sư
 • Nhất phu lưỡng dụng
 • Plug-in nhân sinh
 • Thế giới đệ nhất ma vương bệ hạ

Vương triều loạn mã 29

 • Tiện giả trường tồn (phiên ngoại)
 • Tiên lạc khanh hoài
 • Trọng sinh chi bình hoa siêu sao
 • Trọng sinh hào môn khốc nữ
 • Trọng sinh trường học chi thương nữ
 • Vắt chày ra nước
 • Xã hội nguyên thủy nữ tù trưởng
 • Xấu nữ như cúc
 • Xuyên không ký sự

Vương triều loạn mã 30

 • Ảnh vệ – Thảo Mạo Ngư
 • Búp bê công tử – Fahrenheit
 • Công hầu nhà
 • Cục cưng – Cửu Tuệ Hòa
 • Độc nhất vô nhị giữ lấy – Đinh Mặc
 • Đông nguyệt quý dạ ngữ/ Đông hoa hồng đêm ngữ – Hồ Điệp Seba
 • Giải trí quý công tử

Vương triều loạn mã 31

 • Gian hoàng nữ tướng 1 ~ Gục Thừa tướng đại nhân – Trạm Lộ
 • Kiều Miên nữ tôn nhân sinh – Phong Điểu Thừa Phong
 • Lái buôn – Lục Ngấn
 • Ma y 13 tuổi
 • Mạt thế nữ phụ thăng cấp ký
 • Một khúc túy tâm – Thực Giang Hồ
 • Muội muội không phải người – Thủy Đồ Linh
 • Mượn phúc sinh con – Tâm Thường
 • Nam Sơn có củ ấu – Lâm Địch Nhi
 • Ngốc tử, lại đây! – Trạch Bao
 • Như ý phu – An Cư
 • Như Yên, như yên – Hồng Cửu
 • Nợ em tám năm vẫn chưa xong – Mạc Lâm

Vương triều loạn mã 32

 • Nối lại cũ tình sao mà khó
 • Nữ hoàng bệ hạ hiện đại hậu cung – Phong Hề Hề
 • Ở rể nữ hoàng chịu không nổi – Manh Ba La
 • Sơ Hiểu Mộ Niên – Nhược Minh Nhược Hề
 • Sống lại chi hiền thê làm khó
 • Tái sinh thiên vũ hoa – Quế Nguyệt
 • Tâm hương – Công Tử Run Sợ
 • Tâm tố như cúc – Bỏ Được Là Tốt Rồi
 • Thanh thản cổ đại cuộc sống
 • Thiên định lương duyên
 • Thiên tài triệu hồi sư
 • Thương em bảy năm như một ngày – Mạc Lâm
 • Tình yêu ba người – Tuyết Ngô Đồng
 • Trọng sinh chi mười năm
 • Trọng sinh gạt cái phu quân dưỡng bánh bao/ Trọng sinh quải cái phu quân dưỡng bao tử – Vân Nhất Nhất
 • Trọng sinh tiểu nương tử hạnh phúc cuộc sống – Ngư Mông

Vương triều loạn mã 33

 • Buông tha người đàn ông đó
 • Bảo ta nữ thần
 • Chuyên tâm làm ruộng văn
 • Có còn có thể lại yêu em – Nguyên Viện
 • Đại hiệp rất nghèo
 • Đệ nhất y tiên – Lạc Nhật Sắc Vi
 • Đêm cấm kị ngày đó
 • Đẹp nhất đồng thoại
 • EX – Tiêu Tuyết Ngư 11
 • Gió thu ngọc lộ – Liễu Ám Hoa Minh
 • Hà đồ bí văn – Nhất Độ Quân Hoa
 • Hai thế thê của tể tướng
 • Hạnh phúc tượng Hoa nhi giống nhau – Hạ Nhất Nặc
 • Hôn lễ ở phòng số 888
 • Mạt thế chi đái cầu bào/ Mạt thế chi mang cầu chạy – Viên Duyên

Vương triều loạn mã 34

 • Ngõ độc thân hệ liệt
 • Ngôn tình nam nữ đích hành tẩu – Giản Âm
 • Như là giấc mộng – Hân Hân Hướng Vinh
 • Nữ vương, tha ta đi – Lục Hà Tử
 • Pháp y đích nữ ngự phu kí
 • Phế vật vương gia, thỉnh hung mãnh!
 • Phóng dưỡng bưu hãn thê
 • Quân tâm khó dò
 • Ra vẻ làm ruộng – Hạnh Dao Vị Vãn
 • Sống lại chi sát tử công chúa
 • Tại nơi NP nở rộ – Dạ Tử Vũ

Vương triều loạn mã 35

 • Ít nữ nhiều nam thật đáng sợ
 • Khát khao yêu em – Hạ Kiều Ân
 • Tận thế trọng sinh chủng điền khứ/ Mạt thế trọng sinh làm ruộng
 • Thủ tịch y nữ
 • Tình phụ cho thuê nửa giá
 • Tinh tế đại thời đại
 • Trọng sinh mạt thế mang theo không gian đi tu tiên
 • Trọng sinh thực vật liên manh – Mạc Tiểu Mạch
 • Trung khuyển phân trần – Nhật Khiêm
 • Tướng công vắt cổ chày ra nước của ta – Đan Vu Tiểu
 • Vạn năng thư ký vụng trộm yêu
 • Vân ngạo cửu thiên
 • Vô gian bất trượng phu – Tạ Thượng Huân
 • Xấu nhan tiểu thiếp
 • Xuyên qua chi trà ngôn quan sắc – Tọa Chước Linh Linh Thủy
 • Xuyên thành ngược văn tiểu nha hoàn
 • Yến sắc lộng ảnh

Vương triều loạn mã 36

 • Ách phu dưỡng thành ký
 • Cá khô nữ khác loại quán cafe – Thiên Bản Anh Cảnh Nghiêm
 • Đem nhân vật phản diện thượng vị đến cùng
 • Đoạt xá ở tinh tế
 • Mộc Tiên phủ làm ruộng ký sự/ Mộc Tiên phủ chủng điền ký sự
 • Ngựa đực văn nữ chủ ngược tra ký
 • Nữ long kỵ sĩ – Dạ Tử Vũ
 • Phu quý thê nhàn – Triệu Dân
 • Thịt văn cao thủ muốn nghịch tập
 • Trong sách đi ra hoàn mỹ lão công
 • Trùng sinh chi phượng ở trên
 • Tướng quân háo sắc, vô nam không vui – Cơ Chiêu Chương
 • Xuyên tới trong thú văn tác giả ngươi thương không nổi a
 • Yêu vật – Quất Hoa Tán Lý

Vương triều loạn mã 37

 • Biết ăn mới có thể thắng
 • Binh huyết giao hòa – Thủy Đồ Linh
 • Cuộc sống vợ chồng hiện đại trong xã hội nữ tôn
 • Hỏa bạo luyện kim sư
 • Kiều thê ngoan ngoãn đi vào khuôn khổ
 • Lang hài tướng công
 • Liệp giả thiên hạ
 • Mỹ thực hộ chuyên nghiệp
 • Slime vương tử cầu yêu ký
 • Thứ nữ hữu độc
 • Thứ nữ tính phúc sổ tay
 • Tinh tế chi đại soái uy vũ – Gặm Công Chúa Đích Táo Độc
 • Trọng sinh chi hạnh phúc
 • Xuyên qua chủng điền ký sự
 • Xuyên qua mỹ vị đầu bếp nữ
 • Xuyên qua thị tỉnh điền viên

Vương triều loạn mã 38

 • Bổ khoái tướng công thăng chức ký
 • Cẩn thận đại lão bà – Tạ Thượng Huân
 • Cấp dưới xin nhiều thông cảm – Kính Thủy
 • Chỉ làm cho ta biết – Kính Thủy
 • Chín tuổi tiểu ma y
 • Chớ cùng ta nói ‘xử’/ Đừng nói ‘xử’ với tôi
 • Chó săn – Hắc Lam Sắc
 • Định phong ba ~ Mộc Lan – Hồ Điệp Seba
 • Gia, khiếm dạy dỗ
 • Giả thục nữ kế hoạch A – Chanh Tinh
 • Hạnh phúc mạt thế
 • Khoa học viễn tưởng âm nhạc giết chóc ~ Thú nhân chi Lan Âm
 • Lần này đến thật sự – Tịch Quyên

Vương triều loạn mã 39

 • Liên gia mỹ nhân – Túy Tửu Vi Hàm
 • Mạt thế 囧 đồ – Thiếu Địa Qua
 • Mạt thế chi Lạc Bắc
 • Mạt thế lưu oanh
 • Ngốc manh nữ dị thế trọng sinh
 • Ngự thú tu tiên nhật ký
 • Người vợ lười biếng của ác hán – Tiếu Giai Nhân
 • Tiết gia tiểu nàng dâu – Tiếu Giai Nhân
 • Người yêu xứng hay không – Mạnh Ny
 • Nô thê muốn xoay người – Miêu Nhãn Hoàng Đậu
 • Nương tử lừa vào phòng
 • Phi nhân am/ Không thuộc mình am
 • Phượng hoàng – Hồ Đà Đà
 • Tinh tế độc sủng: Vô tình đồng dưỡng thê
 • Trời sinh kì duyên hệ liệt – Trạm Lượng
 • Trọng sinh chi lần này hảo hảo yêu ngươi
 • Trọng sinh quân hôn khúc quân hành/ Trọng sinh quân hôn tiến hành khi
 • Xuyên không NP thịt văn tổ chức thành đoàn thể xoát quái
 • Xuyên không tu chân chi phi tiên tức ma
 • Yêu khi kết hôn rồi – Hải Lam
 • Yêu kiều tiểu sư muội – Hồng Trần Huyễn

Vương triều loạn mã 40

 • Bàn tay vàng nữ phụ tu tiên ngày – Phi Dực
 • Bình tĩnh tiểu thư – Nhạc Tiểu Thất
 • Chó mèo tình thoại – Khải Ly
 • Cô nương ngốc của tôi
 • Có thê như thế nào – Cốc Dửu Tử
 • Công tước manh sủng – Dạ Tử Vũ
 • Đại dược thiên hương – Thanh Ca Nhất Phiến
 • Đô thị ngốc manh lục – Gặm Công Chúa Đích Táo Độc
 • Hoàng thúc tráo ta đi chiến đấu – Huân Thái Thái

Vương triều loạn mã 41

 • Khuynh thành giáo chủ, phu nhân đừng náo
 • Kim tự tháp dưới cây chỉ thảo – Dạ Tử Vũ
 • Làm tận thế nữ xuyên không hắc ám văn
 • Linh Lan tiểu tỳ – Kim Huyên
 • Ma pháp dưỡng thành công lược
 • Mạt thế chi Hắc Tử cùng Lương Nhiên
 • Mạt thế chi người rảnh rỗi
 • Mị tiên linh – Hoa Vũ Dung
 • Nửa vòng tròn
 • Phỉ thúy đồng – Trích Tinh Lâu Chủ
 • Quý nhân cầu hôn sự – Phức Mai
 • Quý Phi giá lâm – Nhạc Tiểu Thất

Vương triều loạn mã 42

 • Ta là cao nhất boss – Chính Nguyệt Sơ Tứ
 • Ta là Tây Môn Xuy Tuyết thê – Dạ Tử Vũ
 • Tân gả nương – Dạ Tử Vũ
 • Tham hoan – Bát Trà Hương
 • Thịt văn nữ phụ cứu vớt tinh thần phân liệt nam chủ
 • Tiên gia hữu điền

Vương triều loạn mã 43

 • Tinh tế chi hoa tượng cuộc sống – Tam Thiên Giới
 • Trẫm không muốn sống nữa
 • Trọng sinh chi Mạnh Lạc
 • Trọng sinh chi nữ thổ phỉ – Tú Cẩm
 • Trưởng tẩu nan vi
 • Tướng công, rời giường ăn chân gà
 • Vòng giải trí chi nhân sinh người thắng

Vương triều loạn mã 44

 • Ác lân 13 sơn trại kê hệ liệt
 • Ăn hóa lão công – Vãn Thất Thất
 • An ny đích dị thế mạo hiểm
 • Anh hùng bất quá mỹ nhân quan
 • Bảo mỗ tiến hóa luận
 • Bích hoàng – Phong Thiển
 • Bưu hãn dưỡng thành: Ái phi của tù trưởng
 • Ca ca thị tối chung boss
 • Cẩm y lưu niên – Nhị Thập Cửu Lâu
 • Cướp sắc không cướp tiền – Hồ Ly Đi Ngang Qua
 • Danh hiệu E – Nhất Lạp Mễ Phạn
 • Đích thê nguyên phối thủ trát
 • Điềm văn đại não động – Thụy Bao Thiếu Nữ
 • Đoạt xá chi cấm chỉ xuyên qua – Tịch Quyên

Vương triều loạn mã 45

 • Đồng học đều là ngoại tinh nhân – Dục Hỏa Tiểu Gấu Mèo
 • Du nhiên tiên đồ – Trầm Hương Hôi Tẫn
 • Gạt đi hoa đào của đế vương
 • Hệ thống chi cứu vớt hắc hóa hoàng tử – Chân Lật Tử
 • Hiệp hành tinh tế – Hạc Phảng Nhàn Nhân
 • Hoa yêu khách sạn – Nhất Mai Đồng Tiền
 • Khe núi người ta – Nhị Thập Cửu Lâu
 • Khoái xuyên chi đoạt ái du hí – Duẫn Chân Hi
 • Khoái xuyên trọng sinh báo thù lộ – Chiếc Lá Trên Mặt Trăng
 • Kiếm tiên – Phi Dực
 • Lãnh cung loại điền ký
 • Lão bà của ta là học bá

Vương triều loạn mã 46

 • Lịch sử danh nhân thượng ngã thân
 • Luyến cốt ký
 • Mang theo di động xuyên ngược văn
 • Mạnh nhất nữ phụ
 • Mạt thế chi nghịch tập nữ chủ
 • Mạt thế tra nữ sang bên đứng – Ngốc Manh Tĩnh
 • Mẫu đan chân quốc sắc
 • Mẫu thân đích trách nhậm – Băng Thủy Trung Đích Ngư
 • Miêu tiên sinh ở trong nhà – Hoa Tượng Tiên Sinh
 • Ngư ca mộc có tiểu kê kê – Nhật Khiêm
 • Ngựa đực văn nữ chủ tranh đoạt chiến – Băng Phách Oa Oa
 • Nhiễm giang sơn
 • Những ngày tháng sâu gạo tại hầu môn

Vương triều loạn mã 47

 • Nuông chiều tiểu địa chủ – Tiếu Giai Nhân
 • Phỉ thúy minh châu – Sắc Túy
 • Phiêu hắc long – Muội Giấy Trọng Khẩu Vị
 • Phong thủy đại sư – Tổng Công Đại Nhân
 • Phục chế phẩm – Thanh Thanh Lục La Quần
 • Phúc vận lai – Vệ Phong
 • Phượng quy lai – Đạm Anh
 • Quỷ diện nương tử – Hoàn Nhược Thương Lam
 • Quyết liệt sau – Hạnh Dao Vị Vãn
 • Sa mãn viên – Nguyên Phi Tây Phong Tiếu
 • “Sủng” phi – Chân Lật Tử

Vương triều loạn mã 48

 • Sủng phi là cái ngoại tinh nhân
 • Ta, đến từ một ngàn năm trước
 • Tận thế siêu cấp bảo mẫu
 • Tận thế sống lại chi thủ hộ
 • Thần hợp tác – Túy Hà Như
 • Thay ngươi sống lại
 • Thế ngoại ruộng tốt – Trùng Dương Ngư Ca
 • Thiên sinh nữ phụ – Địa Ngục Họa Sĩ
 • Trọng sinh chi kỵ giáp thời đại
 • Trọng sinh chi thanh mai nghịch tập – Bắc Vĩ Nhập Ngũ
 • Trọng sinh chi tiểu muội nan dưỡng
 • Trọng sinh chi tiêu sái dưỡng bánh bao
 • Trọng sinh chi triền miên
 • Trọng sinh quý nữ kiều thê
 • Trọng sinh sủng phi
 • Trọng sinh thôi xán phong hoa ký – Fahrenheit

Vương triều loạn mã 49

 • Trọng tu vu hảo
 • Trùng sinh chi đô thị tiểu hoa tượng
 • Tu chân ly hôn hậu – Vưu Tam Tỷ
 • Vị lai trạch cư tả văn – Trường Không Ánh Tuyết
 • Xuyên đến năm 70 – Bá Nghiên
 • Xuyên qua chi phế sài cũng hạnh phúc – Dụ Tưởng
 • Xuyên qua làm ruộng nông gia tiểu muội
 • Xuyên việt kiếm tam chi chung thân thành tựu – Nhất Khúc Nhật Thủy Cát
 • Y quan manh thú

Vương triều loạn mã 50

 • An Tiểu Khả mỡ không gian – Long Thất
 • Béo mới đẹp – Cửu Lộ Phi Hương
 • Chôn giết toàn vũ trụ – Liên Yêu Ngân Dạ
 • Cố chủ quan sát nhật kí – SUPERPANDA
 • Cứu vớt vật hi sinh nam chính – Cát Tử
 • Đại địa chủ hòa tiểu nương tử
 • Đến từ tương lai đích ngươi
 • Đô thị chi tiên gia tiểu điếm – Mộc Khiết
 • Duyên tới là ngươi
 • Gây dựng sự nghiệp mỹ thực kí – Triệu Tiểu Lục
 • Giữ lâu mới biết lòng người
 • Hệ thống chi khoái xuyên trò chơi – Trà Dĩ Biến Toan
 • Hiền hậu thực nhàn
 • Hoan nhạc tinh thê thiên – Ý Như Tẩy
 • Hoạn quan trung khuyển tuyên ngôn
 • Không cam tâm/ Trọng sinh mỹ thực
 • Kiến thiện – Sở Hàn Y Thanh

Vương triều loạn mã 51

 • Cổ kiếm kỳ đàm (phim)

Vương triều loạn mã 52

 • Tô Oản thầm mến – Cửu Lộ Phi Hương
 • Trọng sinh chi du hí hệ thống – Mộc Tiểu Ca
 • Trọng sinh chi mỹ thực đế quốc – Mê Lộ Đích Long
 • Trọng sinh chi thần tượng là tinh phân – Phiêu Bạch Kế
 • Trọng sinh chi Tú Cẩm như ý – Trường Không Ánh Tuyết
 • Trọng sinh hệ thống chi Triệu gia nữ
 • Trọng sinh ngày ngày cùng quân hảo
 • Trọng sinh yêu mỵ hoành hành – Trăn Thiện

Vương triều loạn mã 53

 • Trùng sinh 2001
 • Trùng sinh chi biên kịch nhân sinh – Tiểu Hương Nhi
 • Trùng sinh chi đại thần – Thái Dương Mễ Mễ Tiếu
 • Trùng sinh nữ học bá – Chi Ma Như Ý Quyển
 • Từ cổ chí kim – Yên Ba Giang Nam
 • Tướng phủ thứ nữ chi ta huynh yêu nghiệt
 • Tuyệt thế tu chân hệ thống – Nguyệt Phỉ Phàm
 • Vấn tiên – Ngô Trầm Thủy
 • Võng du chi hung tàn la lỵ
 • Võng du chi sát thủ vú em
 • Xuyên nhanh chi cho dù ngươi là long bộ – Quyển Quyển Quyển Quyển Tương
 • Xuyên qua chi nữ phụ nghịch tập ký – Ngốc Manh Ngốc Manh
 • Y kiều – Nguyệt Vũ Lưu Phong

Vương triều loạn mã 54

 • Long bộ bề bộn nhiều việc – Mặc Y Thanh Tuyệt
 • Long duệ – Đài Hành Hình Hạ Cầu Khẩn
 • Mạt thế chi mạnh nhất chiến đội
 • Mạt thế trùng sinh bị buộc thành thánh mẫu – Nhất Khúc Nhật Thủy Cát
 • Mục Cửu Ca – Dịch Nhân Bắc
 • Ngã đích nhi tử trọng sinh liễu – Tiếu Lam
 • Nghe nói ngươi là ngoại tinh nhân – Tam Thiên Lưu Ly
 • Ngoại tinh nữ tại cổ đại – Triệu Dân
 • Ngươi ở ngoài năm ánh sáng – Hoa Tượng Tiên Sinh
 • Nữ phụ là quỷ hút máu – Tố Y Âm Trần
 • Quỳ cầu một bầu máu nóng – Phong Đâu Tử
 • Siêu thần viết tay – Hắc Miêu Bạch Bạch
 • Sống sắc sinh tiên – Vệ Phong
 • Ta không phải vịt con xấu xí
 • Tận thế chi máu chưa lạnh – Băng Lý Băng Yên
 • Thiên hạ nữ chủ một loại ngốc – Vũ Mặc Thính Âm
 • Thương Hi – Quy Hoàng
 • Tiên đồ chi tu tiên ngận mang
 • Tiền nhiệm nữ phụ, nam chủ truy hồi kế hoạch

Vương triều loạn mã 55

 • Thực bồi sư – Trạch Tại Gia Lý Đích Miêu
 • Người nhàn đào bảo ký/ Nhàn rỗi đi tìm kho báu ký – Trạch Tại Gia Lý Đích Miêu

Vương triều loạn mã 56

 • Ảnh hậu v5
 • Bạn cùng bàn ba phút sao kịp làm, ở tuyến chờ – Thái Hậu Quy Lai
 • Biết vị ký – Tọa Chước Linh Linh Thủy
 • Cá sấu tiên sinh – Hiểu Phượng Linh Nhi
 • Cầm thú, buông ra chỉ kia nữ vương
 • Chào buổi sáng, u linh tiểu thư – Chân Lật Tử
 • Chợt như một đêm bệnh kiều tới – Phong Lưu Thư Ngốc
 • Cố chủ quan sát nhật ký – Tam Thiên Lưu Ly
 • Đế vương thê – Minh Tinh

Vương triều loạn mã 57

 • Đến đây đi, thân mến – Mậu Lâm Tu Trúc
 • Dưỡng phu – Hậu Tử
 • Gặp chồng tốt – Tô Khuyết
 • Giáo chủ báo ân – Thanh Đình
 • Hoàng thân quốc thích – Cống Trà
 • Không gian chi cướp tới tức phụ – Sơn Biệt Dã

Vương triều loạn mã 58

 • Kỳ dị taobao tiệm nhỏ – Như Quả Quy Khứ
 • Lập chí làm thánh mẫu
 • Long long vương điện hạ – Tú Cẩm
 • Mary Sue văn băng phôi thủ sách – Thanh Sắc Vũ Dực
 • Mạt thế chi đinh đương miêu – Lạc Vân Ca
 • Mạt thế độc nhất nữ phụ
 • Mạt thế hệ thống chi Tiêu Lâm – Thiếu Địa Qua
 • Mạt thế nữ cường chi Bụi Gai vương tọa – Hoa Điêu Cửu
 • Mất trí nhớ nữ vương – Chân Lật Tử

Vương triều loạn mã 59

 • Nam chủ hắn đầu óc không online
 • Nam chủ là chỉ quỷ – Nhất Mai Đồng Tiền
 • Nữ thần dự bị
 • Nữ tướng – Nhân Sinh Nhược Sơ
 • Nương tử hàng đêm sầu – Cầu Mộng
 • Phản xuyên chi u linh nam khuê mật
 • Scandal trở thành sự thật – Tố Tố Tố
 • Ta yêu bà đồng – Lăng Lăng Quân
 • Thân là nữ phụ phúc lợi hảo
 • Thổ hào, cầu chia tay! – Ngô Bối Cật Kê Đản
 • Trung khuyển cả đời thôi – Nhị Nương
 • Trùng sinh chi biến thành xà tinh bệnh

Vương triều loạn mã 60

 • Trùng sinh chi Cố Ninh thản nhiên cuộc sống
 • Trùng sinh chi danh viện tái giá – Hạ Thính Âm
 • Trùng sinh chi hoa nở vô thanh – Nguyệt Bán Loan
 • Trùng sinh nông gia mẫu
 • Tướng công như thế có tiền – Tỉnh Trung Kỳ Nhân
 • Uyên ương cẩm – Tuần Thảo
 • Võng du chi may mặc thiên hạ
 • Xuyên việt chi hiền năng thê – Bá Nghiên
 • Yêu nữ bất yêu – Cầu Mộng
 • Mớm thuốc – Nhật Khiêm
 • Tông da nô lệ – Nhật Khiêm
 • Cụt tay trung khuyển – Nhật Khiêm
 • Cự long cùng thủy tinh hoa hồng – Nhật Khiêm
 • Tế ti cùng nô lệ – Nhật Khiêm
 • Hương thạch trúc – Nhật Khiêm
 • Thanh xà – Nhật Khiêm
 • Puppy – Nhật Khiêm
 • Thí nghiệm phẩm – Nhật Khiêm
 • Thiếu nữ và cự kiếm – Nhật Khiêm

Vương triều loạn mã 61

 • Ảnh hậu nhân sinh – Bệ Ngạn
 • Bệnh viện tâm thần đoàn
 • Cá vọt long môn – Thì Không Thác Loạn
 • Chân ái cứu vớt hệ thống – Trạm Không
 • Chân nhân không lộ tướng – Đại Kiểm Miêu Ái Cật Ngư
 • Cổ xuyên kim chi ảnh hậu giá lâm – Tam Phân Lưu Hỏa

Vương triều loạn mã 62

 • Biến thành tiểu hài thực tức ngực – Huyên Thảo Yêu Hoa
 • Cứu vớt hoàn mỹ nam phụ – Nhất Khỏa Cần
 • Cứu vớt nam thần kế hoạch – Trình Mặc
 • Đại sư huynh – Thanh Mộc Nguyên
 • Đại thần thường ngày – Âm Nhược Hi
 • Đào lý mãn vườn xuân – Sisimo
 • Hạnh lâm thê – Đan Ninh
 • Mị vu thiên tử – Jassicca

Vương triều loạn mã 63

 • Hoàn mỹ chủ nghĩa biến chứng – Vụ Thập
 • Ký sinh – Đa Mộc Mộc Đa
 • Ngộ tê ngô đồng – Hồ Điệp Seba
 • Người qua đường Giáp tu tiên truyện – Thần Mã Tinh

Vương triều loạn mã 64

 • Mạt thế chi nhất niệm khởi – Tam Thủy Tiểu Thảo
 • Nhất mạch hương – Đạm Anh
 • Những chuyện hậu trạch kia – Trương Đỉnh Đỉnh
 • Phu thê vốn là chim cùng rừng – Lý Hảo
 • Phượng hoàng năm đó là quạ đen – Dương Quang Tình Tử
 • Thời gian ấm áp – Ôn Hòa

Vương triều loạn mã 65

 • Sủng phi hiện đại cuộc sống lục – Vọng Giang Ảnh
 • Tận thế tạp tu – Đậu Đậu Nảy Mầm
 • Thiên vương – Tề Yến
 • Thuộc hạ mệt thấy không thương – Lam Chi Nghi
 • Trở về mười lăm tuổi – Giang Mặc Xi

Vương triều loạn mã 66

 • Tiên thổ tiên đồ – Định Phong Ba 0328
 • Tìm kiếm nam chủ – Bạch Y Tổng Công
 • Tống xuyên chi vô tận luân hồi – Đinh Đinh Trà Bôi Khuyển
 • Trở về sơ tam – Đa Mộc Mộc Đa

Vương triều loạn mã 67

 • Trọng sinh chi chấp tử chi thủ/ Trùng sinh chi chấp tử tay – Sở Thu
 • Trọng sinh hạnh phúc hằng ngày – Tuyết Phượng Hoàng
 • Trùng sinh chi kỹ xảo biểu diễn – Lưu Sa Hà Thần
 • Tương lai chi cơ giáp nữ – Thiện Do Tinh
 • Vào cửa thỉnh ấn F5 – Anh Mộc Tế Linh
 • Võ lâm cao thủ hệ thống – Thụy Bao Thiếu Nữ
 • Xuyên không chi nam đào yểu yểu

Vương triều loạn mã 68

 • Bệnh kiều tiền đầu vạn mộc xuân – Quân Tử Liên Sở
 • Có bệnh, muốn uống thuốc – Xã Na
 • Mạt thế tùy thân không gian nhỏ – Hướng Vãng Thiên Không Đích Ngư Nhi
 • Mẹ kế dưỡng thành ký – Tằng Thị Mỹ Vị A
 • Trọng sinh chi người rảnh rỗi – Đạt Oa
 • Xuyên nhanh chi làm chuyện tốt không lưu danh – Nhu Mễ Thủy Tinh Cao

Vương triều loạn mã 69

 • Biến thành mèo những năm ấy – Lý Trí Đích Trung Nhị Thiếu Niên
 • Mau xuyên chi ta là người qua đường Đinh – Lục Cửu Gia
 • Nhuyễn muội tử trọng sinh ký – Tang Bạch
 • Phồn vinh chi lộ – Lesliya
 • Trùng sinh chi nhân sinh người thắng – Tịch Trinh

Vương triều loạn mã 70

 • Đá điệu phượng hoàng nam – Tư Không Kiến Quán
 • Nhân ngư buôn quy tắc – Phồn Vu
 • Phù dung quân sư – Kính Thủy
 • Tướng công là bệnh kiều – Dạ Tử Vũ
 • Vật hi sinh dược chớ ngừng – Du Bạo Hương Cô
 • Xúc tua quái sinh tồn sổ tay – An Tại An Tại

Vương triều loạn mã 71

 • Mạt thế trọng sinh cũng không tốt – Xoài Mắt Kính Nướng
 • Mẹ kế mùa xuân – Tứ Thập Nhị Đốn
 • Này thần kỳ thế giới – Hồng Trần Đích Miêu
 • Tinh tế săn bảo cuộc sống – Tam Thiên Giới

Vương triều loạn mã 72

 • Hàng xóm ngươi – Rượu Cây Râm Tử
 • Lang hậu – Hoa Điêu Cửu
 • Muốn ôm ngươi – Hắc Mạn
 • Nam phụ chạy mau – Nhị Hóa Nãi Tổng Công
 • Trọng sinh học bá hằng ngày – Nguyễn Nhàn
 • Tương lai thế giới chi yêu sủng – Phượng Quỳ Huân

Vương triều loạn mã 73

 • 80 niên đại trùng sinh tự tay ghi chép – Long Thất
 • Ai là của ai – Thuần Vu Lưu Lạc
 • Long thường lui tới chú ý – Thanh Sắc Vũ Dực
 • Ngươi nghe được đến – Tang Giới
 • Nữ phụ là người ngoài hành tinh – Uổng Bằng Lan
 • Trọng sinh mang theo không gian gả cái trung khuyển nam

Vương triều loạn mã 74

 • Pháo hôi không tại phục vụ khu – Du Bạo Hương Cô
 • Trọng sinh chi ăn hóa nhân sinh

Vương triều loạn mã 75

 • Ly hôn chuyện nhỏ này – Chân Lật Tử
 • Nam chủ, đứng lại! – Hứa Ngư
 • Tinh tế sinh hoạt hàng ngày sổ tay – Vưu Gia Lợi
 • Trọng sinh chi chí ái lưỡng sinh – Đại Ôn
 • Trùng sinh khí phách nhân sinh – Bút Mộc Hoa
 • Tương lai chi thực toàn thực mĩ – Phi Đao

Vương triều loạn mã 76

 • Phi cầm chớ quấy rầy – Bá Đạo Chủng Thái
 • Tâm niệm dĩ thâm – Hữu Phỉ Hoàn Tử
 • Tận thế sống lại chi bệnh kiều trở về – Lục Hiên
 • Khác loại hôn ước – Dạ Tử Vũ
 • Cổ đại cố chấp cuồng nuôi nấng hằng ngày – Thục Phương Trai
 • Nhân vật phản diện minh nguyện quang – Tâm Nhị

Vương triều loạn mã 77

 • Mỹ nhân nhất la khuông – Tế Phẩm
 • Tốt nhất nữ thần – Biệt Khiếu Ngã Nhuyễn Muội
 • Học bá tiến về phía trước – Thụy Bao Thiếu Nữ
 • Thị sủng mà kiều – Mộng Yểm Điện Hạ
 • Đọc tâm thuật – Thanh Nhàn Nha Đầu
 • Kiếp sống hòa thân của ta – Hắc Tử Tiếu Tiếu

Vương triều loạn mã 78

 • Tinh tế làm ruộng ký – Nhất Diệp Phi Hoa
 • Hoang đảo sinh tồn tự tay ghi chép – Cố Thừa Hoài
 • Trở thành nam thần chỉ vì ngươi – Phong Ngôn Tranh
 • Sư muội dưỡng thành ký lục – Ninh Dung Huyên
 • Cõng tướng quân lên chiến trường – Huyên Thảo Yêu Hoa
 • Xuyên thành vật hi sinh biểu muội – Phi Nhĩ
 • Trọng sinh sao kê tả thủ – Núi Cao Hoàng Đế Xa

Vương triều loạn mã 79

 • Tả thủ muội tử phi nhân loại – Gian Hiết Tính Trừu Cân
 • Mật nước hầm cá mực – Mặc Bảo Phi Bảo
 • Si hán dưỡng thành tiến công chiếm đóng – Tiểu Bố Ái Cật Đản Thát
 • Phu tinh cao chiếu – Thiên Mạch
 • Mạt thế chi thủ hộ – Thiển Thiển Tinh Quang

Vương triều loạn mã 80

 • Nam 2 xin dừng bước – Mật Cao
 • Tu chân chi trọng sinh ngự thú sư – Kiều Gia Tiểu Kiều

Vương triều loạn mã 81

 • Trùng sinh sủng thê ký sự – Mộ Dung Hồng Linh
 • Nhuyễn muội viết tay thành thần ký – Nguyệt Ly Tranh
 • Này phong cách nhân sinh! – Niên Ảnh
 • Trung khuyển cứu viện kế hoạch – Hoàng Hoa
 • Phó thám hoa – Hồ Điệp Seba

Vương triều loạn mã 82

 • Tang thi đại thần ngươi dám chạy – Trường Nhạc Nhạc
 • Trùng sinh chi ảnh hậu tái lâm – Khương Ngọc
 • Mĩ thực chi ách trù – Ti Qua Ti Qua
 • Mạt thế trùng sinh tiểu vợ chồng – Long Trí
 • Luận khoa học tu tiên tầm quan trọng – Dương Thông
 • Trạng nguyên du – Tiêu Tuyết Ngư 11
 • Ăn hóa thần tượng – Thiếu Địa Qua
 • Ách thê – Lệ Ưu Đàm

Vương triều loạn mã 83

 • Vòng giải trí hằng ngày – Lộng Tuyết Thiên Tử
 • Vị diện giao dịch hệ thống chi cưỡi rồng – Sơn Nguyệt
 • Trọng sinh chi phượng hoàng nam hắc hóa – Ngọc Thụ Tử
 • Trở về hồi hương – Lại Huân Y
 • Thầm mến tiểu trát – Miss Ốc Sên

Vương triều loạn mã 84

 • Chanh manh ưu ái – Nghiên Tiểu Ái
 • Tạ Tề nhân gia – Sát Trư Đao Đích Ôn Nhu
 • Tân Nhị tiểu thư trọng sinh lục – Tố Ngôn
 • Lạc đao mai phong – Kết La
 • Trùng sinh chi trở về tìm lão công – Bạch Thắng Y

Vương triều loạn mã 85

 • Nữ phụ nghịch tập kế hoạch – Bồ Đào Quả Trấp
 • Tuần đồ ký – Ngô Hà
 • Nữ thần đến từ tận thế – Thụy Bao Thiếu Nữ
 • Ngự kiếm – Cố Thừa Hoài
 • Mạt thế trùng sinh nữ phụ xoay người – Niên Hoa
 • Chỉ có ngươi như thế bất đồng – Tạ Lâu Nam
 • Nam tôn nữ quý chi sủng phu – Dạ Tử Vũ

Vương triều loạn mã 86

 • Xã hội nguyên thủy sinh tồn ký lục – Đạm Trà Phẩm Minh
 • Triệu Tiểu Mãn hạnh phúc hằng ngày – Thục Nữ Phái
 • Ảnh hậu tự cường – Tước Minh
 • Vệ tướng phủ cao lãnh hằng ngày – Thù Mặc
 • Đát Kỷ ảnh hậu chi lộ – Cẩm Chanh
 • Trở lại quá khứ – Cửu Tử

Vương triều loạn mã 87

 • Kính nhờ sư huynh, buông tha sư muội – Qua Ngu
 • Sủng thê hằng ngày – Cửu Nguyệt Khinh Ca
 • Nghèo khó quý nữ – Tuyết Nguyên U Linh
 • Bất tiếu Phù Đồ – Tuyết Nguyên U Linh
 • Hiền tri thiên lý – Tuyết Nguyên U Linh
 • Vạn vạn không nghĩ tới – Đồng Quy Ninh
 • Nữ phụ thành nhân vật chính – Cáp
 • Diệp Anh thị nữ hằng ngày – Đông Nhật Noãn Ca

Vương triều loạn mã 88

 • Thiên Hộc thư viện – Thưởng Phạn Phạt Ngạ
 • Ảnh vệ môn hằng ngày – Thông Ẩn
 • Hạ hữu Tô Hàng – Hồ Ly Vãn
 • Luận cao lãnh sụp đổ – Dực Tô Thức Đích Quỷ
 • Tối êm tai sự – Sư Tiểu Trát
 • Phượng tại thượng nhất sủng phu thành nghiện – Huyền Nhai Nhất Hồ Trà

Vương triều loạn mã 89

 • Xuyên không chi lý tưởng cuộc sống – Ninja A Di
 • Khai Phong đầu bếp – Y Điện Vũ
 • Trùng sinh chi hưởng lạc hệ thống – Tịch Ký Tuyên
 • Mộc Lan vô huynh trưởng – Cầu Nguyện Quân
 • Toàn tức võng du chi xuất Linh Thứu cung – Cầu Nguyện Quân

Vương triều loạn mã 90

 • Lấy ôn nhu danh nghĩa – Lang Hào Tuyên
 • Đại ngu nhược trí – Ngu Nguyệt Hạ
 • Ngư dược nông môn – Phong Cửu Lam
 • Như ý thư – Tưởng Mục Đồng

Vương triều loạn mã 91

 • Trọng sinh chi ảnh đế hiền thê – Mị Dạ Thủy Thảo
 • Mạt thế chi manh nữ tiểu đồng bọn – Ôn Nãi Trà
 • Trọng sinh chi sinh hoạt ngoạn gia – Jenni
 • Nhân sinh người thắng mang ngươi bay – Thân Đồ Thử Phi
 • Cao lão trang – Hỉ Liễu
 • Ba ngàn giới – Quân Phi Nhứ
 • Dùng sinh mệnh xoát tồn tại cảm nam nhân – Thân Đồ Thử Phi
 • Mạt thế nữ hán tử – Tấn Hồng Trần
 • Xuyên là loại thái độ – Thân Đồ Thử Phi

Vương triều loạn mã 92

 • Vương phi là con mèo – Phi Dực
 • Tần gia hữu nữ – Vô Ngân Chi Ca
 • Người người ngang hàng – Bát Nguyệt Tẫn Hoan
 • Ách ba hoa điếm – Khâm Điểm Phế Sài
 • Thoải mái văn nhân sinh – A Nhàn Tương
 • Nàng hắn – Tô Tây Yêu Tinh

Vương triều loạn mã 93

 • Phúc hắc kí chủ công tâm hằng ngày – Điệp Viên
 • Chỉ có thanh âm có thể chữa trị – Tần Thù Nhiên
 • Ta không thích thế giới này, ta chỉ thích ngươi – Kiều Nhất
 • Dị giới sinh tồn quy tắc – Phác Linh
 • Mỹ thực giang hồ – Giả Nghi Chưng
 • Sủng đế – Địch Tập

Vương triều loạn mã 94

 • Tiệm điểm tâm của các siêu sao – Thiếu Địa Qua
 • Bỏ rơi nam thần 99 loại tư thế – Tước Minh
 • Trùng sinh chi nhược cẩm niên hoa – Uất Trì Mạc
 • Phi điển hình tính diễn viên – Nam Sơn Thản Nhiên
 • Tinh tế chi siêu thị – Cửu Trà
 • Emily dạo chơi dị giới
 • Nam chủ công lược/ Chinh phục nam chủ – Dương Tiểu Tê
 • Mau xuyên chi trung khuyển nam chủ dưỡng thành ký – Hồng Tuyến Tam Táp
 • Nam chủ là người ngoài hành tinh – Phù Hoa

Vương triều loạn mã 95

 • Ta là mẹ ngươi a! – Sương Sắc Thập Tự
 • Phong điên – Phù Hoa
 • Sư huynh giúp một tay – Tử Mộc Dạng
 • Nam chính là người biến dị – Phù Hoa
 • Kim bài trợ lý – Ngã Tâm Thang Thang
 • Hùng hài tử trùng sinh ký sự – Tịch Ký Tuyên
 • Tiên cảnh chính là cái truyền thuyết – Tử Mộc Dạng
 • Tướng gia thỉnh bớt giận – Cầu Mộng

Vương triều loạn mã 96

 • Ngươi vì cái gì không nói lời nào – Chu Hiểu Nhiễm
 • Trùng sinh học bá thời đại – Nguyễn Phong Khinh
 • Thạch anh phỉ thúy bạch ngọc thang – Bá Nghiên
 • Khác loại ảnh hậu – Thụy Bao Thiếu Nữ
 • Tinh tế giao dịch bình đài – Gian Hiết Tính Trừu Cân

Vương triều loạn mã 97

 • Siêu cấp giảm cân hệ thống – Ám Hương Tiên Tự
 • Vật hi sinh tư tẩm bán quân tiền – Yến Kha
 • Chồng ta là sống lại – Mạch Nhan Tiểu
 • Phanh nhiên tinh động – Cố An Bắc
 • 108 – Tiểu Bố Ái Cật Đản Thát
 • Tra thiểu nữ chiến sĩ – Chân Lật Tử
 • Phò mã khuynh thành – Tố Y Âm Trần

Vương triều loạn mã 98

 • Nhân sinh người thắng – Phi Ma An
 • Trùng sinh viết lách hằng ngày – Sơn Lâm Chi Nhạc
 • Ngọt văn mô phỏng hệ thống – Thẩm Phi Kỳ
 • Hệ thống là ấm nam – Đồng Sư
 • Luôn có pháo hôi cùng trẫm cướp diễn – Nhiếp Tâm Vi Giới
 • Trùng sinh chi đồ chua cuốn nam thần – Tam Sinh Tư Lượng
 • Bọn họ tất cả đều không phải nhân loại – Lưu Ngôi
 • Bản hòa tấu hôn nhân – Chân Lật Tử

Vương triều loạn mã 99

 • Một con cá đô thị cuộc sống – Phong Hưởng Vân Tri Đạo
 • Thời gian từ đây có độ ấm – Doãn Vị Ương
 • Phượng tù hoàng – Thiên Y Hữu Phong
 • Trọng sinh béo nữ thanh xuân ký sự – Cốt Sinh Mê
 • Vô Song biểu tỷ vs Hữu Vi đường ca – Đường Thanh
 • Thê bằng phu quý – Thanh Việt Lưu Ca

.

.

.

Updated Jun 8, 2016.

Leave a comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: