Tên tiếng Anh, phiên âm convert

Ừm, ta đọc Dị giới thường rất phiền não khi gặp phải một đống phiên âm, cho nên làm bài này, hy vọng có thể giúp đỡ những ai có cùng “tâm sự”.

Bài này gồm 2 phần: từng chữ phiên âm (lấy từ TTV, ta đã kèm âm Hán việt), và những cái tên thường thấy khi đọc (cóp nhặt lung tung, có cả tên Nhật). Đôi khi kèm theo tên không phải phiên âm.

P.S: Tình hình là lâu lâu ta dạo thấy bài này được copy sang những chỗ khác. Cá nhân ta không ngại chia sẻ tới chỗ khác, cũng không cần dẫn link về bài gốc, nhưng ai copy y nguyên mà không phải dạng tham khảo rồi tổng hợp lại thì làm ơn ghi chú cái nguồn cho ta, đừng khiến người đọc hiểu lầm thành chính bạn viết. Cám ơn.

.

Chú ý:

 • Muốn tra từ thỉnh Ctrl+F, ta không viết theo thứ tự.
 • Trong ngoặc [] là có thể dư ra do VP, có thể bị sót do bị loại bỏ
 • Trong ngoặc () là nghĩa của từ gốc phía trước, thường được VP dịch thẳng ra
 • Dấu / ám chỉ một bản phiên âm khác
 • Một số từ, như “đích” thường bị loại bỏ trong bản convert

Một số từ được dịch thẳng hoặc phiên âm khác:

 • Bá/phách
 • Bỗng nhiên: đốn, hoắc
 • Cho phép: doãn/ duẫn
 • Con sò: bối
 • Da: bì
 • Đặc biệt: đặc
 • Đặt mìn: bố lôi
 • Đến: lai
 • Đêm: dạ
 • Đồ ăn: thái
 • Đừng: mạc
 • Đường: đạo, lộ
 • Hướng: triều, triêu
 • Kéo: lạp
 • Két: tư
 • Khăn: mạt
 • Làm: đương
 • Lấy: nã
 • Mang: đái
 • Ngả/ngải
 • Ngói: ngõa
 • Ngươi: nhĩ
 • Nhã nhặn: tư văn
 • Nhét: tắc
 • Nhiều: đa
 • Ni/ny
 • Nuôi: lạp ba
 • Rễ: căn
 • Sắt: thiết
 • So với: bỉ
 • Sửa: tu
 • Thật/ thực: chân
 • Thêm: gia
 • Thi đấu: tắc
 • Thực: chân
 • Thước: mễ
 • Trăm: bách
 • Trong: lý/lí, nội

.

.

一 (nhất) =y

丁 (đinh) =tin dine

万 (mặc, vạn) =van wann

东 (đông, cơ) =to

丝 (ti, ty) =ce se th s

丹 (đan, đơn) =de da dan

丽 (lệ, ly) =lea ly li lie ry ri

乌 (ô, khiết) =oo

乐 (lạc, nhạc) =le lle lo re

乔 (kiều) =jo jor geo

书 (thư) =sh shu

亚 (á) =a

亨 (hanh) =hen

亲 (thân) =Kean

什 (thập) =sh shi

仑 (lôn) =leon

以 (dĩ) =e

伊 (y) =i e

休 (hưu) =hu

伦 (luân) =ren len ron lan ne

伯 (bá) =b ber bon

佐 (tá) =zo

佛 (phật) =f fo ff

佩 (bội) =pe

侃 (khản) =kan

依 (y) =y i ye

侬 (nùng) =non

保 (bảo) =pa pau

修 (tu) =thew

儿 (nhân, nhi) =le

克 (khắc) =c k ck ch ke kor ker

兰 (lan) =ran lan lanne ren lann land

兹 (tư, từ) =ze

内 (nội) =na ne

凡 (phàm) =fan van vann vaine

凯 (khải) =chae ky ke ka ca

切 (thiết) =che

列 (liệt) =le re [rea]

利 (lợi) =ri ly ry li ley le

力 (lực) =lli

加 (gia) =ga

努 (nỗ) =nu nou

劳 (lao, lạo) =lo lau

勒 (lặc) =le re l ne lor ler

华 (hoa) =war wa ward

南 (nam) =nan

博 (bác) =bo

卜 (bốc) =b

卡 (khải, tạp) =ca ka cha

卢 (lô, lư) =lu lo

卫 (vệ) =vy

厄 (ách) =ha

历 (lịch) =le

口 (khẩu) =ko

古 (cổ) =gus

可 (khả) =xi

史 (sử) =S

各 (các) =co

吉 (cát) =ji gi gy ky [gui]

哈 (cáp) =hu ha har

唐 (đường) =do

嘉 (gia) =ga ca car

图 (đồ) =to te

地 (địa) =de

坎 (khảm) =can

坦 (tân) =than tan ten

垃 (lạp) =la

埃 (ai) =e

基 (cơ) =ch key ky ki

塔 (tháp) =ta tha

塞 (tái, tắc) =se ce

士 (sĩ) =ce [s]

夏 (hạ) =tia ziah char cia

多 (đa) =do to

大 (đại) =da re

夫 (phu) =ve vie ph f ff pher

奇 (cơ, kỳ) =chi ky ch quie chie

奈 (nại) =net

奎 (khuê) =ckly

奥 (áo) =o

妮 (ni) =ny ni ne

姆 (mỗ) =m [mu]

姬 (cơ) =kie gi

威 (uy) =wi vey [we]

娃 (oa) =va

娅 (á) =ya ia ea

娜 (na) =na

婷 (đình) =ne

宁 (ninh, trữ) =nin nine

安 (an) =an anne ane

宋 (tống) =son

宝 (bảo, bửu) =pau

宾 (tân) =byn bine bin

密 (mật) =mi me my

寇 (khấu) =co

富 (phú) =f

尔 (nhĩ) =l r il er le re

尤 (vưu) =yo eu

尹 (doãn, duẫn) =e

尼 (ni) =ni ny ne ney nie

山 (sơn) =xan sa

崔 (thôi) =tri

巴 (ba) =ba

布 (bố) =b

希 (hi, hy) =si ce thi chi shi sy xi

帕 (mạt, phách) =pa ppa

帖 (thiếp) =ther

库 (khố) =ku co cu

底 (để) =tes

康 (khang) =con

廉 (liêm) =liam

弗 (phất) =f r

弥 (mi, mỵ) =mi

强 (cường, cưỡng) =joh

当 (đang, đáng, đương) =dam

彼 (bỉ) =pe

得 (đắc) =ter d

德 (đức) =d de

思 (tứ, tư) =th

恩 (ân) =an en awn ann n

悉 (tất) =si

愣 (lăng) =lon

戈 (qua) =go gau

戴 (đái, đới) =da

扎 (trát) =za

托 (thác) =to [tho]

拉 (lạp) =ra la ro lo

拜 (bái) =by

拿 (nã) =na

提 (đề, thì) =ti

摩 (ma) =mo

敏 (mẫn) =ne

文 (văn) =vin ven wen van vyn

斐 (phỉ) =fae fer

斑 (ban) =bam

斯 (tư) =s se

方 (phương) =fon

日 (nhật) =ge

旺 (vượng) =wan

昂 (ngang) =an yon

昆 (côn) =quen

明 (minh) =min

易 (dị) =i ie

晒 (sái) =shei

普 (phổ) =p pe

曼 (man, mạn) =man

朗 (lãng) =ran ren rone

本 (bản, bổn) =ben ban

朱 (chu, châu) =ju jo

来 (lai) =ri

杰 (kiệt) =ja je ge

林 (lâm) =line rin lin lyn

果 (quả) =go

柏 (bách) =be

查 (tra) =cha char chard

柯 (kha) =co cu

根 (căn) =gan [gen]

格 (cách) =g c ga ge ger

桑 (tang) =san xan than

梅 (mai) =me may

梨 (lê) =ri

森 (sâm) =than son [zen]

欣 (hân) =ne

欧 (âu) =o

歇 (hiết, tiết, yết) =sha che

步 (bộ) =b

比 (bỉ, tỷ, tỵ) =bi by bie

汀 (đinh) =tine dine din tin

汉 (hán) =ha

汤 (thang) =to

沃 (ốc) =wa

沙 (sa, sá) =shu su sha sa xa

治 (trị) =rge rgi

沽 (cô) =g

法 (pháp) =fa

波 (ba) =po

泰 (thái) =tay tai te ta ty

泽 (trạch) =sa ze

洛 (lạc) =lo ro

派 (phái) =pa pi per

浦 (phổ) =pe

海 (hải) =he hey hei

涅 (niết) =nie ne

温 (ôn) =wen win [wan]

烈 (liệt) =re [rea]

爱 (ái) =e

特 (đặc) =t te tre [tt]

玛 (mã) =ma

珀 (phách) =per

珊 (san) =zanna xanne

珍 (trân) =je jane jea

珠 (châu) =rl

理 (lí, lý) =ri li

琦 (kì, kỳ) =ki

琪 (kì, kỳ) =ki sy

琳 (lâm) =ri re lin lyn leen rine line

瑞 (thụy) =re ry ri rei

瑟 (sắt) =e se th the ther thur

璐 (lộ) =lu lou

瓦 (ngõa) =va wa

甘 (cam) =gan can ghan

田 (điền) =ten

由 (do) =yu

甸 (điện) =den

略 (lược) =li

登 (đăng) =den don

白 (bạch) =beth

皮 (bì) =pie

盖 (cái) =ga gae

督 (đốc) =rist

破 (phá) =po

碧 (bích) =bi by bie

福 (phúc) =fo

科 (khoa) =co ki chy

稣 (tô) =sus

穆 (mục) =mu mau

笆 (ba) =ba bar

答 (đáp) =da

筘 (khấu) =co

米 (mễ) =my

索 (sách, tác) =so

约 (ước) =jo

纳 (nạp) =na ner nu nor [nar]

维 (duy) =ve vei vi wi

绿 (lục) =lot

缇 (đề) =ty ti

罕 (hãn) =ham

罗 (la) =ro lo

美 (mĩ, mỹ) =me may my

翁 (ông) =um

翠 (thúy) =tri tra

翰 (hàn) =han hn

考 (khảo) =co cou

而 (nhi) =le

耐 (nại) =nai

耶 (da, gia) =je ye ier

肖 (tiêu) =sha

肯 (khẳng) =ken can

舒 (thư) =shu

良 (lương)=lian

艾 (ngải) =e ei a i y

芘 (tý) =pea

芙 (phù) =ve ph

芬 (phân) =phine phany phen [ven]

芭 (ba) =ba

苏 (tô) =so su zu

英 (anh) =in

范 (phạm) =fan

茅 (mao) =mo

茉 (mạt) =mo mau

茜 (thiến) =si sy cey ci cy shee

荷 (hà, hạ) =ho

莉 (lị) =ri li rhi ry ly ley le

莎 (sa, toa) =sha sa tha sho za

莫 (mạc) =mo

莱 (lai) =ri ry rhy ly le la [re]

莲 (liên) =le lin lene

菲 (phi) =phi phy fi phe pho fe

萝 (la) =ro lo lau

萨 (tát) =sa sar

蒂 (đế) =ti dy di te ty tie

蒙 (mông) =mon mone mond

蓝 (lam) =len

蔗 (giá) =ge

蔡 (sái) =cha

蕾 (lôi) =re le ra la lay

薇 (vi) =wi ril vic

西 (tây) =ce se sey cy si ci the they thy thi

覃 (đàm) =tan

詹 (chiêm) =ja

诺 (nặc) =no

谢 (tạ) =che she

谬 (mậu) =mu

豪 (hào) =rol

贝 (bối) =be ber [bee]

费 (phí) =fe

贾 (cổ, giả) =ja ju

赛 (tái, trại) =se sy sha ce say sel

赫 (hách) =her

路 (lộ) =lu lou

辛 (tân) =cin cyn him

达 (đạt) =da dar du

迪 (địch) =di dy die

逊 (tốn) =son

道 (đạo) =dou do da

邓 (đặng) =dun

邦 (bang) =ban

邱 (khâu) =chior

邵 (thiệu) =shau

都 (đô) =do

里 (lý, lí) =ri ry li

金 (kim) =kim gin gene

门 (môn) =men

阑 (lan) =ran

阿 (a) =a

隆 (long) =ron loane

雅 (nhã) =a ya ja

雨 (vũ) =hu

雪 (tuyết) =sha shi she

雯 (văn) =wen

雷 (lôi) =ly rey rei rel le re ray ra

霍 (hoắc, quắc) =ho

霞 (hà) =sia

露 (lộ) =ru lu

韦 (vi) =we wey

顿 (đốn) =ton

飞 (phi) =phy

马 (mã) =ma mar

鲁 (lỗ) =ru rew roo

鲍 (bảo) =bo

麦 (mạch) =ma mi me

默 (mặc) =me mer

黛 (đại) =d de di cey

.

.

Xe

.

A tư đốn mã đinh: Aston Martin

Âu/áo địch: Audi

Bản điền: [tiếng Nhật] Honda

Bảo mã: BMW

Bảo thời [tiệp]: Porsche

Biệt khắc: Buick

Bôn trì: Benz

Cáp lôi: Harley

Cát phổ: Jeep

Đại chúng: Volkswagen

Đại mông: Daemon

Đích sĩ: taxi

Hãn mã: Hummer

Hoắc đốn: Holden

Huy đằng: Phaeton

Kha ni tắc cách: Koenigsegg

Khắc lai tư lặc: Chrysler

Khải/tạp địch lạp khắc: Cadillac

Lâm khẳng: Lincoln

Lan bác cơ ni: Lamborghini

Lan cát nhã: Lancia

Lao tư lai tư: Rolls-Royce

Lộ hổ: Land Rover

Lôi khắc tát tư/ Lăng chí: Lexus

Mại/mai ba hách: Maybach

Mai tái/trại đức tư: Mercedes

Mạt gia ni: Pagani

Mạt (khăn) tát đặc: Passat (Volkswagen)

Ngang khoa lôi: Enclave

Ô ni mạc khắc: Unimog

Pháp lạp lợi: Ferrari

Phong điền: [tiếng Nhật] Toyota

Phúc đặc: Ford

Tân lợi: Bentley

Tạp yến: Cayenne

Tiệp báo: Jaguar

Tốc bá lục: Subaru

Vô hạn: Infinity

.

.

Ăn uống

.

Áo lợi áo: Oreo

Âu bồi lạp: opera (bánh)

Ba phách/phỉ: parfait

Ba phạt lộ: bavarois

Bàng: pound cake

Băng kì/kích lâm: ice-cream

Bố đinh: pudding

Bố lãng ni: brownie

Bố lôi: brulée

Bồi căn: bacon

Cả nhà dũng: Family bucket

Cam na hưu: ganache

Cát lực đinh: gelatin

Chi sĩ/khởi tư: cheese

Chi sĩ hán bảo: cheeseburger

Cự Vô Phách/Bá: Big Mac

Đại phúc: daifuku

Đản thát: egg tart

Đạt khoa ti: dacquoise

Đề lạp (kéo) mễ (thước) tô: Tiramisu

Điềm lật man đầu: kuri manju

Điềm thự dương canh: imo youkan

Đoàn tử (nắm): dango

Đồng la thiêu: dorayaki (bánh của Doraemon)

Đức phù: Dove (nhãn hiệu chocolate)

Dương canh: youkan

Già lý: curry/cà-ri

Ha căn (rễ) đạt tư: Häagen-Dazs

Hạ lạc đặc: charlotte (bánh)

Hãm mật: anmitsu

Hán bảo vương: Burger King

Hán bảo bao: hamburger

Hán liễu bao: fish fillet package

Khai Tâm Nhạc Viên Xan: Happy Meals

Khẳng đức cơ: Kentucky (KFC)

Khúc kỳ: cookie

Kiều mạch: soba

Mã cách lệ đặc: Margherita (pizza)

Mã đức liên: madeleine

Mã phân: muffin

Mã tạp long: macaron (bánh)

Mạc tát lý lạp: mozzarella (phô mai)

Mạch đương (làm) lao: McDonald’s

Mạch gió lốc (gốc???): McSwirl (kem của McDonald’s)

Mạt ni ni: panini

Mộ tư: mousse (bánh)

Mông bố lãng: mont blanc

Nã phá luân phái: Napoleon pie

Ngự: ohagi, botamochi

Ngưu yết: nougat

Ô đông: udon

Phái: pie

Phao phù: puff (cream puff, bánh su kem)

Phí liệt la: Ferrero (nhãn hiệu chocolate)

Phi lực: fillet

Phí na tuyết: financier

Phi tát: pizza

Sa hà đản cao: sachetorte

Sa lạp: salad

Tam minh trị: sandwich

Tản bính: arare

Tạp lạp phù đế: clafoutis

Tạp sĩ đạt: custard

Thái phi: toffee

Thát: tart

Thích phong: chiffon

Thiên phụ la: tempura

Thọ tư: sushi

Thổ ty: toast

Thư phù lôi/tô phù lý: soufflé

Thủy dương canh: mizu youkan

Tiên bính: senbei

Ty khang: scone

Xảo khắc lực: chocolate

Xảo la: Choro (nhãn hiệu chocolate)

A tát mỗ: Assam

Bách đồ tư: Pétrus

Bách (trăm) sự khả nhạc: Pepsi cola

Bản nhưỡng tạo: Honjouzou (sake)

Cam tửu: amazake (sake)

Chi hoa sĩ: Chivas

Cổ tửu: Koshu (sake)

Đặc luân tô: Deluxe (sữa)

Đại cát lĩnh: Darjeeling

Đại phao nhưỡng: Daiginjou (sake)

Đê tinh bạch tửu: Teiseihaku-shu (sake)

Địa tửu: jizake (sake)

Hắc tửu: kuroshu (sake)

Hương tân: Champagne

Khả khả: cocoa (ca cao)

Khả khẩu khả nhạc: Coca Cola

Khả nhạc: Coke/ Cola

La mạn ni khang đế: Romanée-Conti

Lạp phỉ: Lafite

Long thiệt lan: Tequila

Mã cách lệ tháp: Margarita

Mã đại: Mate (trà)

Mã đề ni: Martini

Mã kì đóa: Macchiato

Ma tạp: Mocha

Mạch tư uy nhĩ: Maxwell

Nguyên tửu: genshu (sake)

Nhất kỳ nhất hội: Ichigo-Ichie (một nhãn hiệu rượu sake)

Phan thú: Punch (rượu)

Sinh tửu: namazake (sake)

Sơn điền cẩm: Yamada Nishiki (một nhãn hiệu rượu sake)

Tạp bố kì nặc/ tạp bố cơ nếu: Cappuccino

Thánh đại: Sundae

Thanh tửu: sake, seishu (rượu)

Thuần mễ: Junmai (sake)

Tích lan: Ceylon

Tinh Ba Khắc: Starbucks

Tôn tửu: taruzake (sake)

Trọc tửu: doburoku (sake)

Tuyết bích: Sprite

Vô lự quá: Muroka (sake)

.

.

Thời trang mỹ phẩm

.

A địch đạt tư: Adidas

A mã ni: Armani

Âu lai nhã: L’Oréal

Bối nạp thông: Benetton

Cổ long: Cologne/Eau de Cologne (nước hoa)

Cổ trì: Gucci

Địch âu: Dior

Đỗ gia ban nạp: Dolce & Gabbana

Đồ tát địch: Trussardi

Hoa luân thiên nô: Valentino

Hương nại nhi: Channel

Lan khấu: Lancome

Lộ dịch uy đăng: Louis Vuitton

Mạc tư khắc nặc: Moschino

Mĩ bảo liên: Maybelline

Mỹ đặc tư bang uy: Meters Bonwe

Nại khắc: Nike

Phạm tư triết: Versace

Phổ lạp đạt: Prada

Tang thác nạp: Santana

.

.

Đồ chơi, hoạt hình, phim, truyện tranh

.

A bọn đầu gấu (lạp đinh?): Aladdin

A cam chính truyện: Forrest Gump

A lạp lôi: Arale

A lý ba ba: Alibaba

A phàm đạt: Avatar (phim)

An đồ sinh: Andersen

Áo đặc mạn: Ultraman

Ba bỉ (so với) [oa oa]: [búp bê] Barbie

Ban bỉ: Bambi

Bảo hộ tán: Umbrella (công ty trong Resident Evil)

Báo thù giả liên minh: Avengers (tổ chức siêu nhân truyện tranh Mỹ)

Bì tạp khâu: Pikachu

Bi thảm thế giới: Les Misérables

Biên bức (con dơi) hiệp: Batman

Bối cát tháp: Vegeta (truyện Dragon Ball)

Cà phê miêu (gốc???): Chococat

Ca tư lạp: Godzilla

Chu la kỷ: Jurassic

Cuối cùng một nhà (gốc???): X-Family (phim Tàu)

Cương thiết hiệp: Ironman

Đa mễ (thước) nặc: domino

Đa (nhiều, sỉ) lạp a mộng: Doraemon (Đô-rê-mon)

Địch sĩ ni: Disney

Gia phỉ: Garfield

Gia tây mạc đa: Quasimodo

Hỏa ảnh [nhẫn giả]: Naruto

Khải đế/khởi ty: Hello Kitty

Kính âm liên: Kagamine Len (Vocaloids)

Kính âm linh: Kagamine Rin (Vocaloids)

Lãng khách kiếm tâm: Rurouni Kenshin (manga)

Mã lý áo: Mario (game)

Ma tư lạp: Mothra (phim Godzilla)

Mễ (thước) kì: Mickey

Mỗ lỗ mỗ lỗ: Murumuru (truyện Future Diary)

Mỹ thực tù binh: Toriko (manga)

Nạp ni á: Narnia

Ngân hồn: Gintama (manga)

Nghịch nhận đao: Sakabato (truyện Rurouni Kenshin)

Nguyệt lăng kính: pha lê ảo ảnh (truyện Thủy thủ mặt trăng)

Ô lỗ tây hạ nhĩ man: Urhi Shalman (truyện Dòng sông huyền bí)

Quán lam (cái rổ, cái giỏ): Slam Dunk

Sinh hóa nguy cơ: Resident Evil

Sơ âm vị lai: Hatsune Miku (Vocaloids)

Sơn trị: Sanji (truyện One Piece)

Sử nỗ bỉ (so với): Snoopy

Sử thụy khắc: Shrek

Tân ba: Simba

Tạp phổ lạp: Kafra (tổ chức trong Raknarok Online)

Thần thuẫn cục: SHIELD (tổ chức trong truyện tranh siêu nhân Mỹ)

Thất dạ tào: Pinocchio

Thất võ hải: Shichibukai (truyện One Piece)

Thiên dữ thiên tầm: Spirited Away (anime)

Tiên độ thụy lạp: Cinderella (Lọ Lem)

Tĩnh hương: Shizuka (Xuka trong truyện Đô-rê-mon)

Tri chu (con nhện) hiệp: Spiderman

Tuần âm lưu ca: Megurine Luka (Vocaloids)

Xuân giang nguyệt hoa gả khúc: Kirakira Kaoru (Hương tình yêu)

.

.

Địa điểm, danh thắng

.

Á căn đình: Argentina

A lạp ba mã: Alabama

Á lợi tang na: Arizona

A mỗ tư đặc đan: Amsterdam

Á sâm: Aachen

Ai mặc lan: St. Emmeram (cung)

Ái nhĩ lan: Ireland

Ai phỉ ngươi: Eiffel

Anh cách lan: England

Áo nhĩ lương: Orleans

Ba cáp mã: Bahamas

Ba đặc la: [Casa] Batlló

Ba (sóng) hi/ tây mễ á: Bohemia

Bá minh đốn: Bloomington

Ba phạt lợi á: Bavaria

Ba tây: Brazil

Bạch kim hán: Buckingham

Bách lâm: Berlin

Bách mộ đại: Bermuda

Bảo gia lợi á: Bulgaria

Bỉ hoa/phật lợi: Beverly

Bỉ tát: Pisa

Biệt (đừng) liệt tân nạp: Berezina

Bố đạt lạp: Potala

Bố lý tư ban: Brisbane

Bố nghi nặc tư ngải lợi tư: Buenos Aires

Cách lâm lan: Greenland

Cáp phật: Harvard (trường)

Cát để tư bảo: Gettysburg

Chi gia ca: Chicago

Cổ ba: Cuba

Đa luân đa: Toronto

Đặc la y: Troy

Đặc liễu lại đức: Telluride

Đại mã sĩ cách: Damascus

Đề đặc luật: Detroit

Điền nạp tây: Tennessee

Đỗ tắc nhĩ đa phu: Düsseldorf

Đông kinh: Tokyo, Liêu Dương, Hưng Khánh, Khai Phong…

Đức bối/ Để bỉ (so) tư: Thebes

Đức khắc tát tư: Texas

Duy dã nạp: Vienna

Duy giáo tắc nhĩ tháp: Celta de Vigo

Gia lợi phúc ni á: California

Gia nã đại: Canada

Gia nạp: Ghana

Hạ uy di: Hawaii

Hảo lai ổ: Hollywood

Hi mã lợi á: Himalaya

Hi tư la: Heathrow

Khải la: Cairo

Khai phổ đôn: Cape Town

Khai ty mễ: Cashmere

Kham tát tư: Kansas

Khoa phiên: Copán

Khuông đề khoa: Quantico

La kim hán: Rockingham

Lai nhân: Rhine (sông)

Lạp (kéo) tát: Lhasa

Lệ đô (đều): Lido

Liệt đôn sĩ đăng: Liechtenstein

Lô phù (di động): Louvre (bảo tàng)

Lô sâm bảo: Luxemburg

Lộc đặc đan: Rotterdam

Lợi đa [đảo]: Lido di Venezia

Lôi khắc nhã vị khắc: Reykjavík

Lợi mục tán: Limousin (một vùng của Pháp, không nhầm với loại xe Limousine)

Lữ đức tư hải mỗ: Rudesheim

Mã đạt gia tư: Madagascar

Mã lý á nạp: Mariana (rãnh biển)

Mã nhĩ (ngươi) [đại/đích] phu: Maldives

Mã tát chu tắc: Massachusetts

Mặc nhĩ bản: Melbourne

Mạc tư khoa: Moscow

Mại a mật: Miami

Mạn cáp đốn/ Man hắc đốn: Manhattan

Mạn đức lặc: Mandalay

Mật tư đế: Mystic (rất nhiều địa danh, bao gồm thành phố, sông…)

Mễ (thước) lan: Milan

Mễ lợi đô: Miletus

Minh ni tô đạt: Minnesota

Mộ ni hắc: Munich

Mông đặc lợi nhĩ: Montréal

Mông (mơ hồ) khắc la á (thua kém): Moncloa [Palace]

Na (kia) bất (không) lặc tư: Naples

Nam an phổ đôn: Southampton

Nạp ngõa lí nặc: Navarino

Ni bạc nhĩ: Nepal

Ni la: Nile (sông)

Nội bỉ (so) đô (đều): Naypyidaw

Nội hoa đạt: Nevada

Ô lạp khuê: Uruguay

Ô vưu ni: Uyuni

Ốc đặc lạp: Volterra

Ôn bố lợi: Wembley

Pha lợi duy á: Bolivia

Phạm đế cương: Vatican

Phật la luân tát: Florence

Phật la lý đạt: Florida

Phi luật tân: Philippine

Phổ áo lợi: [Piazza dei] Priori

Phổ lâm tư đốn: Princeton

Phù đằng bảo: Wurttemberg

Quốc thánh: Vatican City

Tắc luân cái đệ: Serengeti

Tác mã lý: Somali

Tắc nội gia nhĩ: Senegal

Tác phổ: Thorpe

Tân gia pha/ba: Singapore

Tân tây lan: New Zealand

Tạp la duy phát lợi: Karlovy Vary

Tạp nhĩ tư lỗ ách: Karisruhe

Tát cát lạp: Sahara

Tây bá lợi á: Siberia

Tây nhã đồ: Seattle

Tây tây lý: Sicily

Thái ngộ nhĩ: Thames

Thần nại xuyên: [tiếng Nhật] Kanagawa

Thánh đan tư: Sundance

Thánh khắc lỗ tư: Santa Cruz

Thánh la tây: San Siro

Tháp lợi ban: Taliban

Thiếu nữ suối phun (gốc???): Trevi Fountain

Tư khắc lôi văn bảo: [Fort] Screven

Tư kham nạp duy á: Scandinavia

Tư thản phúc: Stanford

Y bì lỗ tư: Epirus

Y lạp khắc: Iraq

Y nhĩ khố tư khoa: Irkutsk

Y phách nhĩ: Ypres/ Ieper

Y tư thản bố ngươi: Istanbul

(giả tưởng)

A phổ đa: Appledore

A tư gia đức: Asgard

Bội nhĩ mĩ nhĩ: Pall Mall

Cát phân: Geffen

Lư ân: Rune

Mễ đức gia nhĩ đặc: Midgard

Phổ long đức lạp: Prontera

.

.

Harry Potter

[vì HP có nhiều tên hiếm thấy hoặc chế nên để riêng]

.

A bất tư: Albus

A bố lạp (kéo) khắc tát tư: Abraxas

A cách tư: Argus

A lai khắc thác: Alecto

A lạp qua khắc: Aragog

A mễ (thước) khố tư: Amycus

A nhĩ phí cáp đức: Alphard

A tháp lạc tư: Arcturus

A tư thác lợi á: Astoria

Ách ân: Ernie

Ai la nhĩ: Errol

Ái lâm: Eileen

Ai phi á tư: Elphias

An cát lệ na: Angelina

An đa (nhiều) mễ (thước) đạt: Andromeda

An đông ninh: Antonin

Áo lại ân: Orion

Áo lí phàm [đa]: Ollivander

Áo lợi mỗ: Olympe

Áo lợi phất: Oliver

Áo tư ngõa nhĩ đức: Oswald

Bá bỉ kỳ: Burbage

Ba cách mạn: Bagman

Ba đa khắc: Baddock

Ba đế: Barty

Ba khắc bỉ khắc: Buckbeak

Ba mạc (đừng) nạp/na: Pomona

Bá toa: Bertha

Bác ân tư: Bones

Ban ban (loang lổ): Scrabbers

Bàng phất lôi: Pomfrey

Bì bì quỷ: Peeves

Bình tư: Pince

Bố lai khắc: Black

Bố lai/lôi tư: Blaise

Bố lãng: Brown

Bội đế nhĩ: Patil

Bối (con sò) lạp (kéo) đặc lí khắc tư: Bellatrix

Bội lỗ địch: Pettigrew

Bội ni: Penny

Cách lâm cách lạp tư: Greengrass

Cách lâm (Grimm/Green) đức ốc: Grindelwald

Cách lan kiệt: Granger

Cách lan phân đa: Gryffindor

Cách lạp phổ lan: Grubbly-Plank

Cách lôi bá khắc: Greyback

Cao đối/trùy khắc: Godric

Cao nhĩ: Goyle

Cáp/ha lợi/lí (ngốc cáp, tiểu cáp): Harry

Cát la đức: Gilderoy

Chiêm mỗ: James

Cổ tư đình: Justin

Cương đặc: Gaunt

Đa (nhiều) bỉ (so với): Dobby

Đa (nhiều) cát: Doge

Đa la lôi tư: Dolores

Đa (nhiều) lạc hoắc phu: Dolohov

Đặc lí lao ny: Trelawney

Đái duy tư: Davies

Đái lạc cổ/Đức lạp khố nhĩ: Delacour

Đặng bất lợi đa: Dumbledore

Đào kim nương: Myrtle

Đạt phù ny: Daphne

Địch an: Dean

Địch bội đặc: Dippet

Điệt qua lý: Diggory

Đức lạp khoa: Draco

Đức tư lễ: Dursley

Đường khắc tư: Tonks

Duy/uy khắc đa (nhiều) [nhĩ]: Viktor

Gia (thêm) long: Galleon

Hách kì mạt (khăn) kì: Hufflepuff

Hách mai tư: Hermes

Hách mẫn: Hermione

Hách nhĩ gia: Helga

Hải cách: Hagrid

Hải đức vi: Hedwig

Hải liên na: Helena

Hải ti giai: Hestia

Hoắc kì: Hooch

Hoắc lạp (kéo) tư: Horace

Khắc lao kì: Crouch

Khắc lạp (kéo) bố: Crabbe

Khắc lí/lý duy: Creevey

Khắc lỗ khắc sơn: Crookshanks

Khắc lỗ mỗ: Krum

Khắc lý/lợi thiết: Kreacher

Khải đặc nhĩ bá ân: Kettleburn

Khang nại lợi: Cornelius

Khoa lâm: Colin

Khuê lí nạp tư: Quirinus

Kì lạc: Quirrell

Kiều kim tư: Jorkins

Kim ny phù lạp: Ginevra

Kim tư lai: Kingsley

La ân: Ron

La/lỗ đạo phu tư: Rudolphus

La kiệt: Roger

La nại nhĩ: Ronald

Lạc cáp đặc: Lockhart

Lạc lệ tư/ti: Norris

Lặc mai: Flamel

Lạc phu cổ đức: Lovegood

Lai mỗ tư: Remus

Lai phúc: Trevor

Lai tư đặc lan kì: Lestrange

Lạp ba (nuôi) tư thản: Rabastan

Lạp hoàn: Griphook

Lạp văn đức: Lavender

Lạp văn khắc: Ravenclaw

Lệ tháp: Rita

Lí đức nhĩ: Riddle

Lị lị: Lily

Lỗ bá: Rubeus

Lô đa: Ludo

Lô khắc ngũ đức: Rookwood

Lô na: Luna

Lỗ phất tư: Rufus

Lô tu tư: Lucius

Lộ uy: Fluffy

Lôi cổ lặc tư: Regulus

Long ba đốn: Longbottom

Mã cơ: Marge

Mã khắc tây mỗ: Maxime

Mã nhĩ khoa mỗ: Malcolm

Mã nhĩ (ngươi) phúc: Malfoy

Mã ốc la: Marvolo

Mạc (đừng) lệ: Molly

Mạc (đừng) phân: Morfin

Mạch cách: McGonagall

Mạch khắc đường nạp: Macdonald

Mai lạc: Merope

Mạt (khăn) đức mã: Padma

Mạt kim sâm: Parkinson

Mạt (khăn) ngõa đế: Parvati

Mạt/Phách tây: Percy

Mễ (thước) lặc oa: Minerva

Mễ (thước) lệ sâm: Millicent

Mông đốn cách tư: Mundungus

Mục địch: Moody

Nặc bá: Norbert

Nại kiệt lặc tư: Nigellus

Nạp cát ni: Nagini

Nạp duy/uy: Neville

Nạp tây toa: Narcissa

Ngũ đức: Wood

Nha nha (bập bẹ): Fang

Ni pháp đóa lạp: Nymphadora

Phân liệt lý: Finch-Fetchley

Phân lý nhĩ: Fenrir

Phất lai/lôi đức: Fred

Phất lai kì: Fletcher

Phất lâm đặc: Flint

Phất lập/lí duy: Flitwick

Phất nông: Vernon

Phí cách: Figg

Phí lực tư/ Phỉ lợi ô tư: Filius

Phí nhĩ kì: Filch

Phỉ ni á tư: Phineas

Phỉ ni cam: Finnigan

Phí nông: Vernon

Phổ lâm tư: Prince

Phổ lan: Prang

Phổ uy đặc: Prewett

Phù dung: Fleur

Phúc cát: Fudge

Phục đích ma: Voldemort

Phúc khắc tư: Fawkes

Qua sa khắc: Goshawk

Sa khắc nhĩ: Shacklebolt

Tắc (thi đấu) đức lý khắc: Cedric

Tân ni tư tháp: Sinistra

Tân tư: Binns

Tang mạt khắc: Shunpike

Tạp la: Carrow

Tạp tạp lạc phu: Karkaroff

Tát lạp tra: Salazar

Tây bỉ nhĩ: Sybill

Tây cách nạp tư: Cygnus

Tây lí tư: Sirius

Tây mạc: Seamus

Tây phất lặc tư: Severus

Tây thiến: Cissy

Thác bỉ (so với) á: Tobias

Thác mã tư: Thomas

Tô san: Susan

Tra thụy lệ: Charity

Trát bỉ (so với) ni: Zabini

Trương thu: Cho Chang

Tư cơ đặc: Skeeter

Tư khắc lâm kiệt: Scrimgeour

Tư khoa bì: Scorpio

Tư lai đặc lâm: Slytherin

Tư lạp cách hoắc ân: Slughorn

Tư nội phổ: Snape

Tư phổ lao đặc: Sprout

Tư thản: Stan

Vi sắt bỉ: Weatherby (họ Weasley bị người khác đọc sai)

Vi tư lai: Weasley

Y qua nhĩ: Igor

Y vạn tư: Evans

A tư tạp ban: Azkaban

Bác kim – bác khắc: Borgin and Burkes

Bố tư ba đốn: Beauxbatons

Cách lý mạc (đừng): Grimmauld

Cổ linh các: Gringotts

Đức mỗ tư đặc lãng: Durmstrang

Hoắc cách mạc đức/đích: Hogsmeade

Hoắc cách ốc tư/ Hoắc cách ngõa tỳ: Hogwarts

Hữu cầu tất ứng thất: Room of Requirements

Ma kim: Malkin (Madam Malkin’s)

Mạt (khăn) địch phù: Puddifoot (Madam Puddifoot’s)

Phá phủ kim: Leaky Cauldron (cái vạc lủng)

Phất lạc lâm: Florean (Florean Fortescue)

Tá khoa: Zonko (Zonko’s Joke shop)

Thánh mang ca: St. Mungo’s

Tiểu hán cách đốn (bỗng nhiên): Little Hangleton

A lạp hoắc động khai: Alohomora

A ngõa đạt: Avada (Avada Kedavra)

A ni mã cách tư: Animagus

Cấp cấp hiện hình: Aparecium

Chướng ngại trọng trọng: Impedimenta

Hàng địch hãm tịnh: Cave Inimicum

Hỗn hào thị thính: Confundo

Hồn phách xuất khiếu: Imperio

Huyễn ảnh di hình (ảo ảnh di chuyển): Apparate (độn thổ)

Khoái khoái phục tô: Rennervate

Kim chung lạc địa (chuông vàng rơi xuống đất): Liberacorpus

Môn nha tái đại bổng: Densaugeo

Nhất vong (quên) giai không: Obliviate

Nhiếp hồn/thần thủ niệm: Legilimens

Nhuyễn thối (chân) chú: Jelly-legs jinx (Locomotor Wibbly)

Phi điểu quần quần: Avis

Phi lai phi khứ: Accio

Phi sa tẩu thạch: Expulso

Tả hữu phân ly: Dissendium

Thần hộ mệnh: Expecto Patronum

Thần phong vô ảnh: Sectumsempra

Thanh lý nhất tân (thanh lý đổi mới hoàn toàn): Scourgify

Thanh thủy như tuyền: Aguamenti

Tiêu ẩn vô tung: Deletrius

Toàn phong tảo tịnh (gió xoáy quét tịnh): Tergeo

Toàn tâm oan cốt: Crucio

Tốc tốc biến đại: Engorgio

Tốc tốc cấm cố: Colloportus

Trừ ngươi vũ khí: Expelliarmus

Ách lí tư: Erised (Mirror of Erised, chiếc gương ảo ảnh)

Bác cách đặc: Boggart

Cách lâm địch lạc: Grindylow

Đối giác hạng: Diagon Alley (hẻm xéo)

Hỏa nỗ tiến: Firebolt

Hoành tảo: Cleansweep

Hồn khí: Horcrux (trường sinh linh giá)

Hốt lợi hắc đức: Holyhead (Holyhead Harpies, đội bóng)

Khôi [đích] kì: Quidditch

Ma qua (dưa): Muggle

Ngạo la: auror

Phi lộ: Floo

Phun thực tề: Veritaserum

Quang luân: Nimbus

Thần hộ mệnh: Patronus

Thực tử đồ: Death-Eaters (tử thần thực tử)

Tử vong thánh khí: Deathly Hallows (bảo bối tử thần)

Uy sâm gia ma: Wizengamot

Lão D/ lão ong mật >> Albus Dumbledore

V đại >> Voldemort

Tiểu Tắc >> Cedric Diggory

Tiểu Long/tiểu D >> Draco Malfoy

.

.

Lord of the Rings (Chúa tể của những chiếc nhẫn, Nhẫn vương)

.

A tá cách: Azog

Ai nhĩ long đức: Elrond

Âu nhân: Oin

Âu thụy: Ori

Bá đặc: Bert

Ba đức: Bard

Ba kim tư: Baggins

Ba lâm: Balin

Ba nhĩ cách: Bolg

Ba phất: Bofur

Bang bá: Bombur

Bang quả: Bungo

Bỉ nhĩ bác: Bilbo

Bỉ ông/ Bối áo ân: Beorn

Bỉ phất: Bifur

Bố lạp đa tân: Bladorthin

Cách la nhân: Gloin

Cát thụy an: Girion

Cô lỗ: Gollum

Đa thụy: Dori

Đại bộ lão: Strider

Đái nhân/ Đan ân: Dain

Đào thụy nhĩ: Tauriel

Đô lâm: Durin

Đỗ ngõa lâm: Dwalin

Hống ngưu: Bullroarer

Kỳ lực: Kili

Lai qua lạp tư: Legolas

Nặc thụy: Nori

Phỉ lực: Fili

Sắt la nhĩ: Thrór

Sắt lai nhân: Thráin

Sắt lan địch nhĩ: Thranduil

Sử mâu cách/Tư mao cách: Smaug

Tác/toa lâm: Thorin

Tạp khắc: Carc

Tát khắc duy nhĩ: Sackville

Tượng mộc thuẫn: Oakenshield

Ai tư gia lạc tư: Esgaroth

An cách mã: Angmar

Âu tây thụy an: Ossiriand

Bôn lưu hà: River Running

Cô sơn: Lonely Mountain

Cương đạc: Gondor

Cương đạt ba sơn: Mount Gundabad

Đa nhĩ qua đa: Dol Guldur

Đại để động: Bag End

Đại hoang nguyên: Wilderland

Đại nham giá: Great Shelf

Diêu viễn chi địa: Land Beyond

Độ nha lĩnh: Ravenhill

Hà cốc thành/bang: Dale

Hạ nhĩ: Shire

Hắc sâm lâm: Mirkwood

Hoắc bỉ truân: Hobbiton

Hôi sắc sơn mạch: Grey Mountains

La thụy an: Lóriel

La tư gia bảo: Rhosgobel

Long ân loan: Gulf of Lune/ Lhûn

Ma pháp hà: Enchanted River

Mặc thụy á: Moria

Mật lâm hà: Forest River

Mễ tư long đức: Mithlond

Mê vụ sơn mạch: Misty Mountains

Thiết khâu lăng/ đồi: Iron Hills

Thụy văn đái nhĩ/ U cốc: Rivendell

Tiền đại môn: Front Gate

Tiểu hà: The Water

Tiểu khâu: The Hill

Tối hậu gia viên: Last Homely House

Trung thổ: Middle-earth

Trường hồ trấn: Lake-town

Y lỗ bách: Erebor

A khẳng bảo toản: Arkenstone

Á lạp tùng: Arathorn

Ải nhân: Dwarves

Áo khắc/ Bán thú nhân: Orcs (Goblins)

Áo khắc duệ tư đặc: Orcrist

Bí ngân: Mithril

Cự nhân: Giants

Đả kiếm: Beater

Đại bán thú nhân: Hobgoblins

Đăng đan nhân: Dúnedain

Độ nha: Raven

Giảo kiếm: Biter

Hải dương tinh linh: Sea-elves

Hoắc bỉ đặc: Hobbit

Khắc lạp mỗ: Cram

Kích địch chuy: Foe-hammer

Lục dã chi chiến: Battle of the Green Fields

Mộc tinh linh/ Sâm lâm tinh linh: Wood-elves

Ngũ quân chi chiến: Battle of Five Armies

Quang minh tinh linh: Light-elves

Tạp nhĩ nham: Carrock

Thứ đinh kiếm: Sting

Thực nhân yêu: Troll

Tọa lang: Wargs

Trảm sát bán thú nhân chi kiếm: Goblin-cleaver

Uyên bác tinh linh: Deep-elves

Vưu nhĩ quý tiết: Yule-tide

.

.

World of Warcraft (Ma thú thế giới)

.

An đức ôn – Khắc lý đốn: Andrew Krighton

Địch phỉ á [huynh đệ hội]: Defias Brotherhood

Đỗ hán: Dughan

Đỗ tân tư: Dobbins

Gia thụy khắc: Garrick

Ngả lộ ân: Elune

Ngả nhĩ văn: Elwynn

Mễ lỵ tạp: Melika [Isenstrider]

Pháp lôi: Farley

Thác mã tư: Tomas

Bắc quận: Northshire

Bạo phong thành: Stormwind City

Bồ đào viên: Vineyards

Sư vương chi ngạo: Lion’s Pride [Inn]

Tốc kim trấn: Goldshire

.

.

Ouke no Monshou (Nữ hoàng Ai Cập, Ni la hà nữ nhi)

[vì tên Ai Cập dịch ra nên để riêng]

.

Á nhĩ (ngươi) an: Algol (Angon)

Gia phù na: Cafra (Kafura)

Ha sơn: Hassan

Lạp (kéo) cách tu (sửa): Ragush (Ragashu)

Lộ tạp: Ruka

Ni phổ lộc đa (nhiều): Nefenmert (Nephenmaat)

Ô nạp tư: Unus (Unasu)

Tạp bố đạt: Kapta (Kaputa)

Tháp sa/Tháp toa: Thetis (Teti)

Y mỗ hoắc bố/ Y mạt đốn: Imphotep (Imhotep)

Y tư mật: Ishmin (Izumin)

Yêu tây tư: Isis (Asisu)

.

.

Hunter x hunter (liệp nhân) đồng nhân

[vì tên chế nên để riêng]

.

Bạo khố nhi: Pokkle

Hiệp khách: Shalnark

Khố lạc lạc: Kuroro/ Chrollo

Kiệt: Gon

Mã kỳ: Machi

Phi thản: Feitan

Tín trưởng: Nobunaga

Y ngươi mê: Irumi

.

.

Fate/ Zero

[vì hỗn tạp nên để riêng]

Tùy (theo) giả: Servant

Ám sát giả: Assassin

Báo thù giả: Avenger

Cung chi kỵ sĩ: Archer

Cuồng chiến sĩ: Berserker

Cứu thế chủ: Saver

Kiếm chi kỵ sĩ: Saber

Kỵ binh: Rider

Ma thuật sư: Caster

Thuẫn binh: Shielder

Thương chi kỵ sĩ: Lancer

Anh hùng vương: King of Heroes

Chinh phục vương: King of Conquerors

A kỳ ba lô đức: Archibald

Ái nhân tư bối luân: Einzbern

Cát nhĩ tư: Gilles

Đông mộc: Fuyuki

Gian đồng: Matou

Khỉ lễ: Kirei

Lai tư: Rais

Li chính: Risei

Long chi giới: Ryuunosuke

Ngả nhĩ mai lạc y: El-Melloi

Ngôn phong: Kotomine

Nhạn dạ: Kariya

Tác lạp: Sola-Ui

Thanh tu: Bluebeard

Thiết tự: Kiritsugu

Vệ cung: Emiya

Viễn phản: Tousaka

.

.

Genji monogatari (Nguyên thị vật ngữ) đồng nhân

[vì tên cổ nên để riêng]

.

Đằng hồ: Fujitsubo

Đầu trung tướng: Tou no Chuujou

Đồng hồ: Kiritsubo

Hoằng huy điện: Kokiden

Lục điều: Rokujou

Lung nguyệt dạ: Oborozukiyo

Minh thạch: Akashi

Nguyên thị: Genji

Quỳ (xanh) cơ: Aoi no Ue

Thu hảo: Akikonomu

Tịch nhan: Yuugao

Tịch sương: Yuugiri

Tử (tím): Murasaki

.

.

Thập nhị quốc ký

.

Bồng lai: Hourai

Canh dạ: Kouya

Cảnh kỳ: Keiki

Đại mộc: Ouki

Dương tử: Youko

Khuyển lang: Kenrou

Lê diệu: Riyo

Linh: Suzu

Lý mộc: Riboku

Nhạc tuấn: Rakushun

Sam bản: Sugimoto

Tây vương mẫu: Seioubo

Thăng hoành: Shoukou

Thiển dã: Asano

Thư vinh: Joei

Thương viên: Aozaru

Tĩnh cộng: Seikyou

Trung đảo: Nakajima

Úc dã: Ikuya

Ưu hương: Yuka

Viễn phủ: Enho

Xả thân mộc: shashinboku, sati-tree

Cung: Kyou

Đái: Tai

Khánh: Kei

Liên: Ren

Liễu: Ryuu

Nhạn: En

Phạm: Han

Phương: Hou

Tài: Sai

Tấu: Sou

Thuấn: Shun

Xảo: Kou

.

.

Tên phương Tây thường gặp (thần thoại, Pride and Prejudice, Twilight, Wuthering Heights, etc…)

.

A bất tư: Albus

A/ngả/ngải bỉ cái/cát nhĩ: Abigail

A bố lạp khắc tát tư: Abraxas

A bối nhĩ: Abel

A cách tư: Argus

A cơ mễ đức: Archimedes

A đạo phu/phất: Adolph, Adolf

A địch mạn: Ademan

Á độ ni tư: Adonis

Á đương: Adam

A gia tháp: Agatha

A kỳ ba lô đức: Archibald

A/Ngải kỳ thác: Acheson

A lai khắc thác: Alecto

A lạp cống: Aragon

A lạp qua khắc: Aragog

Á lịch khắc tư: Alex

Á lịch sơn đại: Alexander

A luân nặc phu tư cơ: Aronofsky

A mã bối nhĩ: Amber

A mã địch ô tư: Amadeus

A mã tư tháp hạ: Amastacia

A mạt lạp: Apara

A mễ khố tư: Amycus

A mễ (thước) lỵ á: Amelia

Á mễ (thước) nhĩ (ngươi): Yamil

A mỹ lỵ á: Amelia

A nhĩ: Al

A nhĩ bá đặc: Albert

A nhĩ đặc tháp: Arteta

A nhĩ phất lai đức: Alfred

A nhĩ phí cáp đức: Alphard

A nhĩ ti tư: Altis

A phương tác: Alfonso

Á sắt tư: Arthur

Á thân: Ashen

A tháp lạc tư: Arcturus

A thụy tư: Ares

Á tư: Ash

A tư đặc: Astor

A tư đốn: Aston

Á tư phổ kiệt: Asperger

A tư thác lợi á: Astoria

Ách ân: Ernie

Ách lạp lạp: Elara

Ai địch sâm: Edison

Ai đức gia (thêm): Edgar

Ai đức ôn: Edwin

Ai la nhĩ: Errol

Ái lâm: Erin, Eileen

Ai lợi áo đặc: Elliot

Ái luân: Allan

Ái luân pha: Allan Poe

Ai lỵ nặc: Eleanor

Ai mặc lan: Emmeram

Ai nhĩ đốn: Elton

Ai phi á tư: Elphias

Ai tái khắc: Isaac

Ai tư đặc: Esther

Ai văn tư: Evans

An cát lạp: Angella

An cát lệ na/ An cát lỵ nhã: Angelina

An đa mễ đạt: Andromeda

An đinh: Antin

An đồ sinh: Andersen

An đông ni: Anthony

An đông ni áo: Antonio

An đông ninh: Antonin

An đức liệt: André

An đức liệt á: Andrea

An đức lỗ: Andrew

An na: Anna

An na bối nhĩ: Annabel

An nhân tư thản: Einstein

An ny: Annie

Áo bá lý: Aubrey

Áo ba mã: Obama

Áo cổ tư đặc: Auguste

Áo cổ tư đinh: Augustine

Áo cổ tư tháp tư: Augustus

Áo đại lệ: Audrey

Áo đinh: Odin

Áo lại ân: Orion

Áo lâm thất tư: Olympus

Áo lí phàm đa: Ollivander

Áo lị phù: Olive

Áo lợi mỗ: Olympe

Áo lợi phất: Oliver

Áo nhĩ (ngươi) lan tác: Orlanzo

Áo nhĩ mạn: Orman

Áo phổ lạp: Oprah

Áo tây lý tư: Osiris (thần Ai Cập)

Áo tư ngõa nhĩ đức: Oswald

Âu địch á: Audiard

Âu la ba: Europa

Âu văn: Owen

Bá ân: Bond

Ba ba la tát: Barbarossa

Ba ba lạp: Barbara, Barbra

Bá bị kỳ: Burbage

Ba bột la: Pablo

Ba cách mạn: Bagman

Ba đa khắc: Baddock

Ba đế: Barty

Ba khắc: Buck

Ba mạc nạp/na: Pomona

Ba nã (lấy) ba/mã: Bonapart

Ba phục oa: Beauvoir

Ba tắc đông: Poseidon

Ba tắc (nhét) lạc mâu: Bartholomew

Bá toa: Bertha

Ba tỳ/tư: Potts

Bác ân tư: Bones

Bác khắc: Burkes

Bác kim: Borgin

Bách lạp đồ: Plato

Ban bỉ: Bambi

Bàn già: Banga

Bản/bổn kiệt minh: Benjamin

Ban nạp: Banner

Bang ni: Bonnie

Bàng phất lôi: Pomfrey

Bành bá lý: Pemberley

Bảo đức ôn: Baldwin

Bảo la: Paula

Bỉ á tư: Vias

Bì (da) ai nhĩ (ngươi): Pierre

Bỉ (so với) an tạp: Bianca

Bì cách mã lợi ông: Pygmalion

Bì đặc: Pitt

Bỉ đắc: Peter

Bỉ lợi: Billy

Bỉ nhĩ cái tì: Bill Gates

Bình tư: Pince

Bố lạc khắc: Bullock

Bố lại/lai ân: Brian

Bố lai khắc: Black

Bố lai/lôi tư: Blaise

Bố lai tư lâm: Breslin

Bố lan thiết đặc: Blanchett

Bố lãng: Brown

Bố lạp đức: Brad

Bố lạp kì: Bragi

Bố lỗ mỗ: Bloom

Bố lỗ tư: Bruce

Bố lôi khắc: Brake

Bố luân đạt: Brenda

Bố thập: Bush

Bội cách: Begg

Bội đế nhĩ: Patil

[cây] Bối diệp phân: Beethoven

Bội đức la: Pedro

Bối khắc hán mỗ: Beckham

Bối lạp: Bella

Bối lạp đặc lí khắc tư: Bellatrix

Bội lỗ địch: Pettigrew

Bội lôi nhĩ mạn: Perelman

Bối nhĩ: Bell

Bội ni: Penny

Bối ni tư: Bynes

Bối nội đặc: Bennet

Bội phách: Pepper

Bối thụy: Berry

Bội ti: Bess

Bối tùng: Besson

Bồng ba đỗ: Pompadour

Ca luân bố: Colombo

Cách la mỗ: Gerome

Cách lâm: Grimm, Green

Cách lâm cách lạp tư: Greengrass

Cách lâm đức ốc: Grindelwald

Cách lan kiệt: Granger

Cách lôi: Grey

Cách lôi bá khắc: Greyback

Cách lý mạc: Grimmauld

Cách lý qua lý: Grigori, Gregory

Cách ôn: Gwen

Cách tát nhĩ: Gesar

Cách tư: Gus

Cam đa phu: Gandalf

Cao địch: Gaudí

Cao đối/trùy khắc: Godric

Cao nhĩ: Goyle

Cáp bối: Herbert

Cáp địch tư: Hades

Cáp/ha lợi/lí: Harry

Cáp nại đặc: Hartnett

Cáp trát nạp duy hi ô tư: Hazanavicius

Cát la đức: Gilderoy

Cát lan địch: Grandier

Cát lí: Giry

Cát lợi á đặc: Gileat

Cát lợi á nhĩ (ngươi): Gilear

Cát mễ: Jamie

Cát nhĩ tư: Gilles

Chiêm mỗ: James

Chu địch: Judi, Judy

Chu lị: Julie

[Chư] nặc ân: Norns (chư = số nhiều, thần thoại Bắc Âu)

Chu tắc bội: Giuseppe

Cơ đức mạn: Kidman

Cổ duy tư: Jarvis

Cổ tư đình: Justin

Cổ tư mạt: Jasper

Cư đế da (?) lôi: Gutiérrez

Cương đặc: Gaunt

Cường ni: Johnny

Cương tát lôi tư: Gonzales

Đa bỉ: Dobby

Đa đặc: Dott

Đa cát: Doge

Đa la lôi tư: Dolores

Đa lạc hoắc phu: Dolohov

Đặc đề ni tác: Tetiniso, Tetinisa

Đặc la tư: Tros

Đặc lỗ tư: Truth

Đặc lôi toa: Theresa

Đặc lý duy khang: Treveyan

Đặc lý khắc: Derick/ Deric

Đặc lý lao ny: Trelawney

Đặc lý nhĩ (ngươi) đạt: Trelda, Trelta, Terrelta

Đặc mã luân: Temaron

Đái đốn: Dayton

Đái duy tư: Davies

Đại vệ: David

Đan kì: Dench

Đan ni nhĩ: Daniel

Đan ny ai lạp: Daniella

Đạo cách: Douglas

Đạo căn: Dougan

Đạt luân: Darren

Đạt nhĩ văn: Darwin

Đạt phân kỳ: Da Vinci

Đạt phù ny: Daphne

Đạt tây: Darcy

Đề đề nga tư: Tityos

Đế nặc: Dino

Đế nhĩ đạt: Tilda

Đế phân ny: Tiffany

Đế sâm: Tison

Địch an: Dean

Địch ba lạp: Deborra

Dịch bặc sinh: Ibsen

Địch bội đặc: Dippet

Địch ca: Diego

Địch khắc: Dick

Địch luân: Dylan

Điệt qua lý: Diggory

Đỗ bang: Duban

Đỗ lạp tư: Duras

Đỗ tân tư: Dobbins

Đức bỉ (so với): Debby, Debbie

Đức cổ lạp: Dracula

Đức hoài đặc: Dewitt

Đức lâm: Derin

Đức lạp: Della

Đức lạp khố nhĩ: Delacour

Đức lạp khoa: Draco

Đức lạp nặc: Delano

Đức lỗ y: Druid (sinh vật trong thần thoại)

Đức nạp đệ: Thénardier

Đức phổ: Depp

Đức phù: Dove

Dương: Young

Đường cách lạp nhĩ: Danglars

Đường khắc tư: Tonks

Đường na: Donna

Đường thái tư: Dantès

Duy đạt: Veda

Duy khắc đa: Victor, Viktor

Duy kinh: Viking

Duy la na: Verona

Gia bỉ (so với): Gabby/ Gaby

Gia lan nặc đức: Galanord

Già nghê mặc tư: Ganymedes

Gia thụy khắc: Garrick

Gia văn: Gavin

Giản: Jane

Hạ lạc đặc: Charlotte

Hạ lạc khắc: SherlockHà lại: Horae

Hà lạp: Hola, Hora, Horo, Hara, Hala, Haro

Ha mỗ lôi đặc/ hắc mẫu lôi đặc: Hamlet

Hạ ni: Chagny

Hạ oa: Eva

Ha sơn: Hassan

Hách bá: Hebe, Hêbê

Hách mai tư: Hermes

Hách mẫn: Hermione

Hách nhĩ gia: Helga

Hải cách: Hagrid

Hải đại: Haydée

Hải đức vi: Hedwig

Hải liên na: Helena

Hải lôi đinh: Hayreddin

Hải luân: Helen

Hải nhân lý hi: Heinrich

Hải nhĩ mậu: Helmer

Hải thiết vi: Hathaway

Hải ti giai: Hestia

Hán khắc: Hank

Hán khắc tư: Hanks

Hán mặc: Hammer

Hanh bá đặc: Humbert

Hi đặc lặc: Hitler

Hi khắc: Hick

Hi lạp lý: Hilary

Hi nhĩ: Hill

Hi nhĩ bối đặc: Hilbert

Hi nhĩ đạt: Hilda

Hi nhĩ đốn: Hilton

Hi phù: Sif

Hoa lai sĩ: Wallace

Hoắc bỉ đặc: Hobbit

Hoắc bỉ (so với) khẳng: Hobbican, Hobbiken

Hoắc kì: Hooch

Hoắc kim tư: Hawkins

Hoắc lạp tư: Horace

Hoắc nhĩ đốn: Holden

Hoắc phách: Hooper

Hoắc phu: Hoff

Hoắc phu mạn: Hoffman

Hoài đặc: White

Hứa luy mỗ: Hürrem

Hưu tư: Hugh

Kha lạc khắc tư thái: Krogstad

Kha lâm: Collin

Kha lâm tư: Collins

Kha nam: Conan

Khắc lai đức mạn: Clayderman

Khắc lai nhĩ: Carllyle

Khắc lai sâm: Clarson

Khắc lâm đốn: Clinton

Khắc lao: Crown

Khắc lao kì: Crouch

Khắc lạp bố: Crabbe

Khắc lạp khắc: Clark

Khắc lạp lạp: Clara

Khắc lí duy: Creevey

Khắc lỗ kì: Crooky

Khắc lỗ mỗ: Krum

Khắc lỗ tư: Cruz

Khắc lôi cách: Craig

Khắc lý đốn: Krighton

Khắc lỵ ti đinh: Christine

Khắc lý tư: Chris

Khải ân: Kern

Khải đặc: Kate

Khải đế/địch: Kitty

Khải lạp: Keira

Khải lỵ: Kelly

Khải sắt lâm: Catherine, Kathleen

Khải tát: Caesar, Kesar, Kisar, Kisa, Casa, Kasar

Khải tư tân: Caspian

Khải văn: Kevin

Khảm phổ: Kampf, Kemp

Khang đức: Kant

Khang lạp đức: Conrad

Khang nại lợi: Cornelius

Khẳng ni tư: Kayneth

Khâu bỉ đặc: Cupid

Khâu cát nhĩ: Churchill

Khoa ba lạp: Coppola

Khoa lâm: Colin

Khoa nhĩ: Cole

Khoa nhĩ sâm: Coulson

Khuê lí nạp tư: Quirinus

Kì lạc: Quirrell

Kiệt duy tư: Javis

Kiệt khắc: Jack

Kiệt khuê lâm: Jacqueline

Kiệt nhĩ cát: Jarjayes

Kiệt ni: Janee, Janie (nữ), Jani (nam)

Kiều an na: Joanna

Kiều đan: Jordan

Kiều kim tư: Jorkins

Kiều nạp sâm: Jonathan

Kiều trì: George

Kim: King

Kim bách lị: Kimberley

Kim tư lai: Kingsley

Kỳ tháp thụy: Chitauri

La ân: Ron

La bá đặc/tì: Robert

La đặc liệt khắc: Lautrec

La/lỗ đại phu tư: Rudolphus

La đức lý cách: Rodrigue

La đức ni: Rodney

La hàn: Lohan

La kiệt: Roger

La kiệt tư: Rogers

La lâm: Rowling

La lan: Roland

La lợi: Raleign

La lỵ: Laury, Lory, Loly

La mật âu: Roméo

La nại nhĩ: Ronald

La nạp nhĩ đa: Ronaldo

La tắc (thi đấu) đế: Rossetti

La tân tư: Rosings

La tây á: Rosia

La thụy: Lory, Lorei

La toa lị: Rosalie

La tư: Roth

La tư phúc: Roosevelt

Lạc cơ: Loki

Lạc khắc phỉ lặc: Rockfeller

Lạc lan: Loraine

Lạc lệ tư/ti: Norris

Lạc luân tì: Lorenz

Lặc mai: Flamel

Lặc mạn: Lorman

Lai lạp: Leila

Lai mỗ tư: Remus

Lai ngang nạp đa: Leonardo

Lai phổ đốn: Riperton

Lai tư: Royce

Lai tư đặc lan kì: Lestrange

Lâm đan: Linde

Lâm đạt: Linda

Lâm đốn: Linton

Lâm khẳng: Lincoln

Lâm tái: Lindsay

Lan tư lan đặc: Lancelot

Lãng ba nhĩ: Lamballe

Lang bác ân: Longbourn

Lao lạp: Laura

Lao luân đế tư: Laurentiis

Lao luân tư: Lawrence

Lao phi: Laufey

Lạp ba tư thản: Rabastan

Lạp duy tư: Ravish

Lạp nhĩ phu: Ralph

Lạp phỉ nhĩ (ngươi): Raphael

Lạp uy: Ravie

Lạp uy nhĩ: Ravel

Lạp văn đức: Lavender

Lệ bối tạp: Rebecca

Lệ lệ/ lị lị: Lily

Lệ lị tư: Lilith

Lệ tháp: Rita

Liên mỗ: Liam

Liên na: Lenna

Lô đa: Ludo

Lô đặc: Ruth

Lỗ đạo phu: Rudolf

Lộ dịch ti: Louise

Lộ đức: Luther

Lô/Lộ (đường) na: Luna

Lỗ phất tư: Rufus

Lộ phi: Luffy

Lỗ tân tốn: Robinson

Lộ tạp: Luca

Lộ tây: Lucy

Lộ ti: Rose

Lô tu tư: Lucius

Lôi áo ni đức: Leonide

Lôi cổ lặc tư: Regulus

Lợi duy thản: Levithan, Leviathan

Lôi mông: Raymond

Lôi nặc á: Renoir

Lôi tư: Rex, Lex

Lữ khắc: Luc, Luke

Luân đạo phu: Randolph

Luân nạp đa: Renaldo

Luân nạp đức: Renard

Lưu uy tư: Lewis

Lỵ địch á: Lydia

Lý đức nhĩ: Riddle

Lỵ lỵ ti: Lilith

Lỵ nhã: Lija

Lỵ tát: Lisa

Lý tra đức: Richard

Lý tra đức sâm: Richardson

Lý tư đặc: Lizette, Liste

Ma căn: Morgan

Mã cơ: Marge

Mã đề ni: Martini

Mã đinh: Martin

Mã khắc: Mark, Marc

Mã khắc tây mỗ: Maxime

Mã khố tư: Marcus

Ma kim: Malkin

Mã lợi á: Maria

Mã luân: Marlon

Mã lý ách tư: Marius

Mã nhĩ khoa mỗ: Malcolm

Mã nhĩ phúc: Malfoy

Mã ốc la: Marvolo

Ma y lạp: Moirai (thần thoại hy lạp)

Mạc bạc tang: Maupassant

Mạc (đừng) bỉ (so với): Moby

Mặc đa khắc: Maddock

Mạc (đừng) đế nặc: Martino

Mạc lệ: Molly

Mạc lí sâm: Morrison

Mặc nhĩ (ngươi): More, Morr, Moll, Mole, Moore

Mạc phân: Morfin

Mạc trát đặc [biệt]: Mozart

Mạch đương na: Madonna

Mạch khả: Michael

Mạch khắc bạch: MacBeth

Mạch khắc đường nạp: Macdonald

Mạch khắc la phu đặc: Mycroft

Mạch khắc mễ lan: Macmillan

Mạch kỳ: Magi

Mạch phân: McFinn

Mạch tạp lặc tư: McCullers

Mạch triết luân: Magellan

Mai a tra: Meazza

Mai/mĩ đỗ toa: Medusa

Mại khắc: Mike

Mại khắc nhĩ: Michel

Mai lạp: Merope

Mai lạp ni: Melanie

Mai lợi phất luân: Meliflua

Mai nhĩ (ngươi): Mel, Melle, Mail

Mai tây: Messi

Mạn mông: Mammon

Mạn nỗ ai nhĩ: Manuel

Mạnh đức nhĩ: Mendel

Mạt đức mã: Padma

Mạt lỵ: Molly

Mạt lý tư: Paris

Mạt ngõa đế: Parvati

Mật ny: Minnie

Mạt/Phách tây: Percy

Mâu tư: Mose

Mâu/ Mậu tư: Muse (nữ thần trong thần thoại)

Mễ cái nhĩ: Michele

Mễ duy nhĩ: Miéville

Mễ lặc: Miller

Mễ lặc oa: Minerva

Mễ lặc tư: Milos

Mễ lan đạt: Miranda

Mễ luân: Mirren

Mễ lệ sâm: Millicent

Mễ lỵ tạp: Melika

Môn đức nhĩ tùng: Mendelssohn

Môn tiệp liệt phu: Mendeleev

Mục kì: Moochie, Mouche

Mục lặc: Mauler

Mục nạp: Mauna/ Moona/ Muna

Na lạp: Nora

Na nại nhĩ: Nannerl

Nã (lấy) phá luân: Napoleon

Na tây lăng: Nacilon/Nasilon

Na tháp lệ: Natalie

Nặc bá: Norbert

Nặc đốn: Norton

Nặc kiệt lặc tư: Nigellus

Nặc lý tư: Norris

Nại đặc lị: Knightley

Nại khắc: Nike

Nam tây/hi: Nancy

Nạp cát ni: Nagini

Nạp duy/uy: Neville, Navy

Nạp ni á: Narnia

Nạp tây toa: Narcissa

Ngả lệ: Elle

Ngải bỉ: Abby, Abbie

Ngải cát: Egg, Edge, Aggie

Ngải hi mạn: Eichmann

Ngải khắc tư: Axe

Ngải lệ nhi: Ariel

Ngải lệ toa: Alisa

Ngải lộ ân: Elune

Ngải lợi tu: Alithu

Ngải mễ lệ: Emily

Ngải mĩ đặc: Emmett

Ngải nhĩ á: Arya

Ngải nhĩ văn: Elwynn

Ngải phàm: Evan, Ivan

Ngải sa khắc: Azak, Azack

Ngải tái á: Acya

Ngải tây tư: Isis

Ngải thụy an na: Arianna

Ngải thụy khắc: Eric

Ngải thụy na: Erina

Ngải tư mai: Esme

Ngải vi nhi: Avril

Ngõa lạp hách: Wallach

Ngõa luân đinh: Valentine

Nhã các bố: Jacob

Nhã điển: Athen

Nhã điển na: Athena

Nhã khắc: Jacques, Jake

Ngũ đức: Wood

Ngưu đốn: Newton

Nhượng: Jean

Ni duy: Nivea

Ni khả: Nicole

Ni khắc: Nick

Ni pháp đóa lạp: Nymphadora

Ni sâm: Neeson

Ni thải: Nietzsche

Ốc bố nhĩ gia: Walburga

Ốc khắc: Walker

Ốc nhĩ đồ lý: Volturi

Ốc tư tháp cách: Volstagg

Ôn cách: Wenger

Ôn cáp áo: Olha’o

Ôn/Văn đặc ốc tư: Wentworth

Ôn toa: Windsor

Ôn tư đốn: Wanston

Ôn tư lai đặc: Winslet

Pha: Poe

Phạm cao: Van Gogh

Phàm nhĩ (ngươi) nạp: Verne

Phạm trác: Ventrue

Phan đóa lạp: Pandora

Pháp lan sách ngõa: François

Pháp lôi: Farley

Pháp phu ni nhĩ (ngươi): Fáfnir (thần thoại Bắc Âu)

Pháp thụy nhĩ: Farrell

Phất lạc lâm: Florean

Phất lạc lạp: Flora

Phất lạc y đức: Freud

Phất lai/lôi đức: Fred

Phất lâm đặc: Flint

Phất lôi địch: Freddy

Phất lôi đức lý hi: Friedreich

Phất lý đạt: Frieda

Phất lý nhĩ tư: Frears

Phất nông: Vernon

Phất thụy: Fury

Phỉ âu na: Fiona

Phí cách: Figg

Phỉ địch nam: Ferdinand

Phí lãng tì: Franz

Phỉ lạp: Fira

Phỉ lập/lợi phổ: Phillip

Phí lôi/liệt la: Ferrero

Phí lực tư/ Phỉ lợi ô tư: Filius

Phi lý áo: Feleo, Filio, Ferio, Firio, Phileo

Phỉ nhi: Phil

Phí nhĩ kì: Filch

Phỉ ni á tư: Phineas

Phỉ ni cam: Finnigan

Phỉ ni đặc tư: Finites

Phí nông: Vernon

Phí sâm: Fersen

Phí văn: Vivien

Phổ la thước tu tư: Prometheus (thần thoại Hy Lạp)

Phổ lâm tư: Prince

Phổ lạp khế đa: Placido

Phổ lệ tây lạp: Priscilla

Phổ thụy đạt: Freda

Phổ uy đặc: Prewett

Phù dung: Fleur

Phúc bố tư: Forbes

Phúc cát: Fudge

Phúc đặc: Ford

Phúc địch đặc: Fawdet, Fawdett

Phúc mạn: Forman

Phúc nại ti: Furness

Phúc nhĩ (ngươi) ma tư: Holmes

Phục nhĩ thái: Voltaire

Phùng: Von

Qua lý ni trị: Golinicci, Golineargi

Qua nhĩ: Gore

Qua nhĩ đức ôn: Goldwyn

Quỳnh: Jean

Sắt lan địch nhĩ: Thrandull

Sở la môn: Solomon

Sử đế phân: Stephen, Steven

Sử đế phu: Steve

Sử ôn: Swan

Sử thúy san: Streissand

Tác đức: Sword

Tắc đức lý khắc: Cedric

Tắc nhâm: Siren (sinh vật trong thần thoại)

Tác nhĩ (ngươi): Saul

Tác phỉ á: Sophia

Tác quỳnh na: Sojourner

Tắc văn: Seven

Tân đức lặc: Schindler

Tân đức thụy lạp: Cinderella

Tân lợi: Bingley, Bentley

Tân ni tư tháp: Sinistra

Tân tư: Binns

Tang địch: Sandy

Tang thác tư: Santos

Tạp bành: Capone

Tạp la: Carrow

Tạp lạc: Carlo

Tạp lạc lâm: Caroline

Tạp lai nhĩ: Carlisle

Tạp luân: Cullen, Karan

Tạp mễ (thước): Camille

Tạp ngõa lợi nhĩ: Cavalier

Tạp phỉ: Kafie

Tạp phu tạp: Kafka

Tạp san đức lạp: Cassandra

Tạp tạp la đặc: Kakalot

Tạp tạp lạc phu: Karkaroff

Tát ba tư địch an: Sebastian

Tát đặc: Sartre

Tát đạt mỗ: Saddam

Tất gia (thêm) tác: Picasso

Tát khắc: Sach

Tát lạp tra: Salazar

Tát mâu nhĩ: Samuel

Tát ni: Sani, Sany

Tát thản: Satan

Tây cách nạp tư: Cygnus

Tây lí tư: Sirius

Tây nhĩ duy á: Sylvia

Tây phất lặc tư: Severus

Tây phỉ: Sefye, Sefie, Sayfie, Cyfie

Tây tây (phân khối): Cici

Tây tây lí á: Sicilia

Tây thiến: Cissy

Thác bỉ á: Tobias

Thác đặc: Totre

Thắc đê tư: Thetis

Thác (nhờ) lặc mật: Tolemy

Thác mã tư: Thomas, Tomas

Thác nhĩ: Thor

Thác ny: Tony

Thái địch: Teddy

Thái luân tư: Terrence

Thái qua nhĩ: Tagore

Thánh ni á: St. Neah, Sunnia

Tháp ân: Thaen

Tháp đồ mỗ: Tatum

Thi đặc lao tư: Strauss

Thi ngõa tân cách: Schwarnegger

Thiến thiến: Sisi

Thiết lý lạp: Cherilla

Thù lị á: Julia

Thúc bản hoa: Schopenhauer

Tịch đức: Sid

Tiếu: Shaw

Tiếu bang: Chopin

Tô cách lạp để: Socrates

Tô luân: Suellen

Tổ mã: Zuma

Tô phỉ: Sophie

Tô san: Susan

Tô tây: Suzie

Toa lị: Sally

Toa sĩ bỉ á: Shakespeare

Tra khắc: Chuck

Tra lý: Charlie

Tra lý/nhĩ tư: Charles

Tra ninh: Channing

Trác luân: Zolan

Trân ny: Jenny

Trân ny phất: Jennifer

Trát bỉ ni: Zabini

Tư đặc lý phổ: Streep

Tư nhĩ bá cách: Spielberg

Tư nội phổ: Snape

Tư phổ lao đặc: Sprout

Tư thản: Stan

Tư thang đạt: Stendhal

Tư tháp khắc: Stark

Tư uy phu đặc: Swift

Tư văn đốn: Swinton

Tư vạn khắc: Swank

Tư vương: Swan

Ước hàn: John

Ước hàn tốn: Johnson, Johansson

Ước sắt: Jose

Ước sắt phân: Josephine

Ước sắt phu: Joseph

Ước thư á: Joshua

Uy liêm: William

Uy tư khắc: Wesker

Văn sâm đặc: Vincent

Vi khắc hàn: Wickham

Vi vi an: Vivian

Việt lợi tắc tư: Ulysses

Xảo la: Choro

Y khắc nhĩ (ngươi): Iker

Y lai: Eli

Y lai khắc: Erek

Y lệ toa bạch: Elizabeth

Y liên: Hélène

Y (ấy) niết tư tháp: Ieniesta

Y qua nhĩ: Igor

Y sĩ mĩ: Ismay

Y tề nạp: Etena, Esena

Y toa bối lạp: Isabella

Y toa bối (con sò) nhĩ: Isabelle

Y vạn tư: Evans

Yêu địch sinh: Edison

Yêu đức hoa: Edward

Yêu lệ ti: Elise, Alice, Alex

Yêu luân: Ellen

Yêu tây tư: Isis

Yêu toa ti: Asace

.

.

Khác

.

A mông: Amun (thần Ai Cập)

A nhĩ tư/tì hải mặc: Alzheimer

A tư thất lâm: aspirin

An khả: encore (tiếng của fans xin ca sĩ hát lại, hát tiếp)

An trác: Android

Áo lâm thất khắc: Olympic

Áo tư mạn: Osman/ Ottoman (đế quốc thời xưa)

Áo tư tạp: Oscar

Âu bạc: opal (đá quý)

Âu mễ (thước) cà/gia: omega

Ba âm: Boeing

Ba lôi: ballet (múa ba-lê)

Ba lạp ba (nuôi) lạp (kéo): blah blah

Ba lạc khắc: Baroque (phong cách trang trí)

Bác khách: blog

Bỉ (so) cơ ni: bikini

Binh bàng: ping pong (bóng bàn)

Bối tư: bass

Ca đặc: Gothic

Cáp/ha bì: happy

Cáp la/lâu: hello

Cáp lý lộ á/ ha lệ lợi á: hallelujah

Cáp ni: honey (xưng hô)

Cát đẳng: guitar

Cát/uy ni tư: Guinness

Cẩu đái: go die (đi chết đi)

Cơ vi: GV (gay video)

Cốc ca: Google

Đa lợi dương: cừu Dolly

Địch tư khoa: disco

Đỗ lôi tư: Durex (…một nhãn hiệu bcs)

Du già: yoga

Gia lạc phúc: Carrefour (siêu thị)

Giáp khắc: jacket

Ha sĩ kỳ: Husky (loài chó)

Hắc khách: hacker

Hi bá lai: Hebrew

Hoa nhĩ tư: Waltz/ Valse

Hương cách lý lạp: Shangri-La

Kha đạt: Kodak

Khắc long: clone (nhân bản)

Khải tư: case

La lị/lỵ: loli (bé gái)

La mạn địch khắc: romantic

Lạc lệ tháp: lolita

Lai tạp: Leica (máy ảnh)

Lam tinh linh: Smurf (Xì Trum)

Lạp bất lạp đa: Labrador

Lạp đinh: Latin

Lạp khả khả: rococo (phong cách trang trí)

Lệ tư tạp nhĩ đốn: Ritz-Carlton (khách sạn)

Lôi ti biên: lesbian (đồng tính nữ)

Mã lệ tô: Mary Sue

Mã ni: money

Mã tái khắc: mosaic

Ma tư: Morse (mật mã)

Mạch đức long: Metro group

Mạch kim tháp: Macintosh

Mê nhĩ (ngươi): mini

Miêu vương: Elvis Presley

Mô tô trục lăn (?): Motorola

Mộng công hán: Dreamworks

Muộn (buồn) tao: man show

Nặc bối nhĩ (ngươi): Nobel

Nặc cơ á/ kê áp (gà vịt): Nokia

Ngải đặc: “@” (at, tag người trên blog)

Ngải tư: AIDS (bệnh)

Ngải vi: AV (adult video)

Nhã điển đích thái môn: Timon of Athens (kịch Shakespeare)

Ni cổ đinh: nicotin

Ni khang: Nikon

Oai thụy cổ đức: very good

Ốc nhĩ mã: Walmart

Phác khắc: poker

Phái lạp mông: Paramount

Phạm a linh: violin

Pháp khắc vưu: f*ck you

Phật lãng minh ca: flamenco

Phí lạc mông: pheromone

Phỉ lập phổ: Phillips (bóng đèn)

Phúc nhĩ mã lâm: formalin

Sa bì: Shar Pei (loài chó)

Tác ni: Sony

Tam khắc du (3 gram dầu): thank you

Tạp kỳ: khaki (màu kaki)

Tạp lộ lý: calorie

Tạp nông: Canon (Canon in D major)

Tạp tây âu: Casio

Tát khắc tư phong: saxophone

Tát ma da: Samoyed (loài chó)

Tát mãn: shaman

[điệu] Tây bì: cp (character pairs)

Thác (nhờ) phúc: TOEFL

Thái địch: Teddy Roosevelt (loài chó)

Thái thản ni khắc: Titanic

Thang mỗ tô: Tom Sue

Thánh nữ trinh đức: Jeanne d’Arc

Tháp tháp mễ: tatami (thảm, chiếu của Nhật)

Thư phỉ: Sofy (nhãn hiệu bvs)

Tô lôi đặc: Souliotes (bộ tộc)

Tư ba đạt: Sparta/Spartan (nghiêm khắc, hoặc ý nghĩa kinh ngạc giật mình)

Tư phân khắc tư: Sphinx (kim tự tháp, nhân sư)

Tư thản uy: Steinway (đàn dương cầm)

Uy tư khắc: whisk (một loại cổ áo)

Vĩ ca: Viagara (…thuốc tráng dương bổ thận)

Vưu khắc lý lý: ukulele (nhạc cụ của Hawaii)

Y lai khắc tư: Electrolux

Y lộ thân: illusion

Y tư lan: Islam (tôn giáo)

Yêu đậu: idol

Yêu phong (điên): iPhone

.

.

Tên tiếng Nhật

.

Á hi: Aki

Ái: Ai

Ái lê/lý: Airi

Ái mỹ: Aimi/Emi

Ái thái: Mana

Ái tử: Aiko

An bội: Abe

An điền: Yasuda

An tây: Anzai

Anh đức: Eitoku

Anh lan: Ouran

Anh mộc: Sakuragi

Anh thái: Eita

Anh tử: Sakurako

Ba đa dã: Hatano

Bắc trạch: Kitazawa

Bách huệ: Momoe

Bạch trĩ: Hakuchi

Ban (lấm tấm): Madara

Băng đế: Hyoutei

Băng hà: Hyouga

Bảo điền: Takarada

Bảo thứ: Yasuji

Bảo tự: Houji

Bất nhị: Shuusuke

Bất phá: Fuwa

Bỉ (so với) lữ sĩ: Hiroshi

Bình an: Heian

Bình phản: Hirasaka

Bình thành: Heisei

Bình trị: Heiji

Cảnh/kính dạ: Kyouya

Cảnh ngô: Keigo

Cảnh/khánh vân: Keiun

Cao phu: Takao

Chân/ Thành: Makoto

Chân cung: Mayumi

Chân điền: Sanada

Chân kỷ tử: Makiko

Chân mỹ: Mami

Chiêu phu: Akio

Chính bác: Masahiro

Chính đạo: Seidou

Chính hùng: Masao, Seiyuu

Chính nam: Masao

Chu nhất (thứ Hai): Shuuichi

Chu trợ: Fuji

Chuẩn nhân: Hayato

Chức bộ: Oribe

Công duyên: Kiminobu

Cung khi: Miyazaki

Cung ích: Miyamasu

Cung thành: Miyagi

Cương: Gou

Cương hiến: Takenori

Cương thủ: Tsunade

Cửu mỹ tử: Kumiko

Cửu tỉnh: Kui

Dã biên: Nobe

Dạ thần: Yagami

Dã thôn: Nomura

Do nãi: Yuno

Đại bảo: Taihou

Đại địa: Daichi

Đại hà nguyên: Okawahara

Đại huy: Daiki

Đại ngã: Taiga

Đại phu: Daiyuu

Đại phụ: Daisuke

Đại thụ: Daiki, Hiroki

Đại tường: Haruto, Hiroto

Đạn chính duẫn: Danjouin

Đằng chân: Fujima

Đằng cương: Fujioka

Đằng đường: Toudou

Đằng nguyên: Fujiwara

Danh thủ: Natori

Đảo đại: Shimabukuro

Đạo minh tự: Doumyouji

Đào tử: Momoko

Diêu (xa): Haruka

Đinh cung: Kugimiya

Đoan mộc: Motoki

Đồng (con ngươi): Hitomi

Đông dã: Higashino

Đông mộc: Fuyuki

Đồng (paulownia) tử: Kiriko

Đức xuyên: Tokugawa

Dũng: Isamu

Dương đấu/tường: Haruto

Dương nhị lang: Youjirou

Dương sóc: Hisagi

Dương thái: Hina

Dữu mộc: Yunoki

Duyên: Nobu

Già gia tử: Kayako

Gia khang: Ieyasu

Gian đồng: Matou

Giáo vi: Kagome

Giới xuyên: Akutagawa

Hà: Kasumi

Hạ hi: Natsuki

Hạ mục: Natsume

Hà nguyên: Kawahara

Hắc điền: Kuroda

Hắc trạch: Kurosawa

Hắc tử: Kuroko

Hắc xoáy: Kurouzu

Hải đấu: Kaito

Hàng kỳ: Furihata

Hạnh: An

Hành dương: Kouyou

Hạnh na: Anna

Hạnh thôn: Yukimura

Hạo nhất: Kouichi

Hỉ trợ: Kisuke

Hinh: Kaoru

Hổ thái lang: Kotarou

Hoa: Hana

Hòa dã: Kazuya

Hoa đạo: Hanamichi

Hoa địa: Kabaji

Hòa đồng: Wadou

Hòa mỹ: Kazumi

Hỏa sơn (núi lửa): Hiyama

Hỏa thần: Kagami

Hoa trạch: Hanazawa

Hòa tử: Kazuko

Hoặc: Aru

Hoàn: Tamaki

Hoàn tỉnh: Marui

Hoằng mỹ: Hiromi

Hoằng nhị: Hiroji

Hoằng tử: Hiroko

Hoằng tuyền: Yomotsu

Học: Manabu

Hồng tử: Beniko

Hồng tự: Benio

Huệ tử: Keiko

Hương: Kaori

Hướng bỉ (so với) nại: Asahina

Hướng nhật (ngày xưa): Mukahi

Hữu hi: Yuuki

Hữu nhất: Yuuichi

Hữu quả: Yuuka

Hựu sĩ: Yuushi

Hựu tử: Yuuko

Huyền nhất lang: Genichirou

Huỳnh: Hotaru

Kết bình: Kippei

Kết y: Yui

Khắc kỳ: Katsumi

Khang bình: Kouhei

Khánh tử: Keiko

Khỉ lễ: Kirei

Khoan trị: Kanji

Khuê ngô/ngộ: Keigo

Kiếm tâm: Kenshin

Kiện tam: Kenzo

Kiện thái: Kenta

Kiện tư: Kenji

Kiệt: Gon

Kim điền nhất: Kindaichi

Kính âm: Kagamine

Lai tu: Kurusu

Lâm: Hayashi

Lẫm: Rin

Lẫm chi trợ: Rinnosuke

Lang điền: Takita

Lang trạch: Takizawa

Lập hải đại: Rikkaidai

Lệ hoa: Reika

Lễ hữu: Reisuke

Li chính: Risei

Liên: Ren

Linh/Minh: Akira

Lĩnh: Ryou

Linh mộc: Suzuki

Loại: Rui

Lợi thông: Toshimichi

Long chi giới: Ryuunosuke

Lục: Midori, Riku

Lương: Ryo

Lượng: Akira, Ryou

Lương thái: Ryouta

Lưu ly tử: Ruriko

Lưu xuyên: Rukawa

Lý cửu minh: Rikuna

Lỵ tử: Riko

Mai mộc: Umeki

Manh: Moe

Mĩ bảo: Miho

Mĩ chỉ/tác: Mimasaka

Mĩ nại: Mina

Minh: Naruto

Minh hộ: Shishido

Minh mỹ: Akemi

Minh thạch: Akashi

Mộc cát: Kiyoshi

Mộc mộ: Kogure

Mục: Maki

Mục dã: Makino

Mỹ thái: Mina

Mỹ thần: Mikami

Mỹ tiếu: Misaki

Mỹ ưu: Miyu

Mỹ vũ: Miu

Ngã thê: Gasai

Ngôn phong: Kotomine

Nguyên bác nhã: Minamoto no Hiromasa

Nguyên thị: Genji

Nguyệt: Tsuki, Raito (trường hợp ‘Dạ thần nguyệt’)

Nguyệt đảo: Tsukishima

Nguyệt sâm: Tsukimori

Nhã mỹ: Masami

Nhã trì: Masaharu

Nha y: Mei

Nhạc nhân: Gakuto

Nham tỉnh: Iwai

Nhẫn túc: Oshitari

Nhạn dạ: Kariya

Nhật cát: Hiyoshi

Nhật hướng: Hyuuga

Nhất huy: Ikki

Nhật mộ (hoàng hôn): Higurashi

Nhất nguyên: Ichihara

Nhất thụ: Kazuki

Nhục hộ: Shishido

Nhược: Wakashi

Ninh thứ: Neji

Phản bản: Sakamoto

Pháp tử: Noriko

Phổ nguyên: Urahara

Phong: Kaede

Phù trúc: Ukitake

Phúc điền: Fukuda

Phúc sơn: Fukuyama

Phượng: Outori

Quang: Hikaru

Quang bang: Mitsukuni

Quang điền: Mitsuda

Quang nghĩa: Mitsuyoshi

Quang niên: Mitsutoshi

Quang thụ: Kouki

Quất: Tachibana

Quế: Katsura

Quỳ: Aoi

Sa đồng: Sagiri

Sam điền: Sugita

Sâm điền: Morita

Sam thái: Tsukushi

Sồ tử: Hinako

Sơ âm: Hatsune

Sơn bản: Yamamoto

Sơn điền: Yamada

Sơn khẩu: Yamaguchi

Sơn thôn: Yamamura

Sùng: Takashi

Sùng hoằng: Munehiro

Tá bá: Saeki

Tá vi: Sei

Tam cát: Miyoshi

Tam điều: Sanjou

Tam tỉnh: Mitsui

Tâm ưu: Miyu

Tâm xuân: Koharu

Tang nguyên: Kuwabara

Tây điền: Nishida

Tây môn: Nishikado

Tề đằng: Saitou

Tế xuyên: Hosokawa

Thác di: Takuya

Thạch độ/miên: Ishiwata

Thạch lộ: Tsuwabuki

Thải hoa: Ayaka

Thái lang: Tarou

Thải mỹ: Ayami

Thải nãi: Ayano

Thải tử: Ayako

Thần cốc: Kamiya

Thần điền: Kanda

Thần hộ: Jingo

Thận ngô: Shingo

Thân nhất: Shinichi

Thận nhị: Shinji

Thắng: Masaru

Thang cốc: Yutani

Thanh (sạch): Kiyoshi

Thanh điền: Kiyota

Thanh học: Seigaku

Thành lại: Naruse

Thành lẫm: Seirin

Thanh mộc: Aoiki

Thanh thủy: Shimizu

Thanh trì: Aoike

Thanh xuân: Seishun

Thao lục: Souroku

Thảo xuyên: Kusakawa

Tháp thỉ: Touya

Thất hải: Nanami

Thấu: Minato

Thiểm/tiêm chi trủng: Morinozuka

Thiên bình: Tenpyou

Thiên dã: Amano

Thiên đại: Chiyo

Thiên đại tử: Chiyoko

Thiên (1000) hạ: Chinatsu

Thiên (1000) hạc: Chizuru

Thiên (1000) tầm: Chihiro

Thiên (trời) thảo: Amakusa

Thiên thụ: Tenju

Thiển tỉnh: Asai, Azai

Thiết bình: Teppei

Thiết nguyên: Kirihara

Thiết tự: Kiritsugu

Thọ: Hisashi

Thổ điền: Tsuchida

Thông sử: Satoshi

Thụ: Itsuki

Thu lại: Akise

Thú nhân: Karyuudo

Thủ nhất: Morikazu

Thuần: Jun

Thuấn: Shun

Thuận bình: Junpei

Thuần quý: Atsutaka

Thực chi trủng: Haninozuka

Thung: Tsubaki

Thương: Aoi

Thượng: Shou

Thượng hạ: Ueshita

Thường lục viện: Hiitachin

Thủy tiếu: Mizusaki

Ti/tư: Tsukasa

Tích bộ: Atobe

Tịch lê: Yuuri

Tịch nhan: Yuugao

Tịch sương: Yuugiri

Tiến đằng: Shindou

Tiểu cung: Komiya

Tiểu kim tỉnh: Koganei

Tiểu thứ lang: Kojirou

Tiểu trạch: Ozawa

Tín trưởng: Nobunaga

Tĩnh/ Tĩnh hương: Shizuka

Tình minh: Seimei

Tinh tấu: Seisou

Tinh tên: Seiya

Tinh thị: Seiichi

Tinh thứ: Seiji

Tĩnh xuân: Yasuharu

Tổng nhị lang: Soujirou

Trí: Satoshi

Triết dã: Tetsuya

Triêu/triều thương/xương/thảng: Asakura

Trinh tử: Sadako

Trực mỹ: Naomi

Trực thụ: Naoki

Trực tử: Naoko

Trung chính: Tadamasa

Trường chính: Nagamasa

Trường cốc xuyên: Hasegawa

Trường thái lang: Choutarou

Tu: Osamu

Tư (két): Shigeru

Tử đằng: Fuji

Từ lang: Jirou

Tử long: Shiryu

Tử mã: Azuma

Tú nhất: Shuichi

Tự phương: Ogata

Tu vương: Suou

Tuấn: Hayao, Shun

Tuần âm: Megurine

Tuấn hùng: Toshio

Tùng cương: Matsuoka

Tùng hạ: Matsushita

Tùng nội: Matsunai

Tùng thái lang: Shoutarou

Tường chân: Touma

Tương/tướng điền: Aida

Tuyền qua: Uzumaki

Tuyết huy: Yukiteru

Tuyết tuệ: Yukiho

Ưu cơ/kỷ: Yuuki

Ưu lý: Yuuri

Ưu y: Yui

Văn thái: Bunta

Vạn trai: Mansai

Vạn trị: Manji

Văn tử: Fumiko

Vệ cung: Emiya

Viễn đằng: Endo

Viễn phản: Tousaka

Việt dã: Koshino

Vũ (múa): Mai

Vũ dạ: Amaya

Vụ khi: Kirisaki

Vũ lưu: Uryuu

Vũ nguyên: Maihara

Xích dã: Akaya

Xích mộc: Akagi

Xích tư/ti: Akashi

Xuân: Tsubaki

Xuân nhật dã: Kasugano

Xuân phi: Haruhi

Xuân thái: Haruna

Y nguyệt: Izuki

Y tập viện: Ijuuin

.

.

Khác

.

Âu ca tang: okaa-san (gọi mẹ)

Âu đa tang: otou-san (gọi cha)

Âu ni tương: onii-san (gọi anh trai)

Mạt tây: moshi (a lô)

Nạp ni: nani (cái gì)

Nhã miệt điệp: yamete (dừng lại)

Tạp oa y: kawaii (dễ thương)

Tát yêu na lạp: sayonana (tạm biệt)

Thanh ưu: seiyuu

Tửu thôn (rượu nuốt) đồng tử: Shuten-Douji

Vật ngữ: monogatari (câu chuyện, ký sự)

-Lão sư: -sensei

-Nhất: -ichi

-Nhất lang: -ichirou

-Nhị lang: -jirou

-Quân: -kun

-Tang: -san

-Tiền bối: -senpai/sempai

-Tương: -chan

.

.

Tên tiếng Hàn

(chú ý Ctrl+F tên và tên lót, loại trừ họ)

.

Ân chấn tiếp: Eun Jin Sub

Ân nhã lị anh: Eun Ah Ri Young

Ân nhuế oánh: Eun Ye Young

Ân thải: Eun Chae

Biện học đạo: Byun Hak Do

Cao mĩ nam: Go Mi Nam

Cao mĩ nữ: Go Mi Nyu

Chu ấu lâm: Joo Yoo Rin

Cụ: Goo

Đài linh: Tae Young

Duẫn ân hi: Yoon Eun Suh

Duẫn chân cảnh: Yoon Jin Kyung

Duẫn tải hạo: Yoon Jae Ho

Duẫn tố y: Yoon Jae Yi

Duẫn tuấn hi: Yoon Chun Suh

Duẫn xán vinh: Yoon Chan Young

Hàn cảnh huệ: Han Kyung Hye

Hàn thái tích: Han Tae Suk

Hàn thái vũ: Han Tae Woo

Hàn trí ân: Han Ji Eun

Hoàng thái kinh: Hwang Tae Kyung

Khải trụ: Ki Joo

Khương tân vũ: Kang Shin Woo

Khương tuệ viện: Kang Hye Won

Kim ân anh: Kim Jung Sook

Liễu dân hách: Yoo Min Hyuk

Lý anh tể: Lee Young Jae

Lý ấu trân: Lim Ji Oh

Lý bảo na: Lee Bo Na

Lý chu vượng: Lee Joo Wang

Lý mộng long: Lee Mong Ryong

Lý trinh tú: Lee Jung Soo

Mẫn: Min

Mộ hoa lan: Mo Hwa Ran

Na linh: Na Ryung

Ngô thiện nhã: Oh Sun Ah

Ngôn châu: Jin Ju

Thẩm tú trinh: Shim Soo Jung

Thành xuân hương: Sung Chun Hyang

Thôi anh hùng: Choi Ji Han

Thôi dân anh: Choi Min Young

Thôi duẫn: Choi Yoon

Thôi tâm ái: Choi Shin Ae

Thuận nhậm: Soon Im

Tiết công xán: Seol Gong Chan

Tô chí tiếp: So Ji Sub

Triệu minh tú: Jo Myung Soo

Trương tú hạo: Jang Soo Ho

Trương tú hiền: Jang Soo Hyun

Từ chính vũ: Seo Jung Woo

Võ hách: Moo Hyuk

Xa ân thượng: Cha Eun Sang

.

.

Khác

.

Âu ba: oppa

Tư mật đạt: 합쇼체 cụm từ thường dùng cuối câu tiếng Hàn, từ này thường dùng để cười người Hàn quốc

.

.

Updated Jul 3, 2017. (mỗi lần update bức tử bắt buộc chứng……)

Categories: Reading & Writing Helper | 101 Comments

Post navigation

101 thoughts on “Tên tiếng Anh, phiên âm convert

 1. Ishtar ^-*

  mình đang làm bộ đồng nhân Asisu, cái tên “y ngươi mê” ấy ngồi tra loạn cả lên mà chả biết tên tiếng anh của nó là gì cả, thanks bạn nhiều nha, cho mình hỏi “doãn na” tên tiếng Anh là gì với ^^

  • Cái đó tớ chịu, chả biết trong truyện gốc thật sự có nhân vật đó ko nữa, tỳ nữ của Asisu tớ nhớ mỗi Ari, còn lại hình như chẳng có tên (bạn đang làm Asisu BH phấn khích?).

   Đoán thì có thể là Ena.

   • Ishtar ^-*

    uh, tì nữ của Asisu tớ cũng chỉ nhớ mỗi Ari, tớ cho lên Google Translate, nó đổi thành Yinna chắc không sao đâu nhỉ (tớ đang làm Asisu Bh phấn khích ^^)

 2. cám ơn nhìu mih dg vân vân 555 , chúc bạn 8-3 zui ze

 3. Cảm tạ nàng nhiều. Nhất là phần phiên âm từng chữ ấy.
  Nhiều tác giả sử dụng tên sẵn có + thông thường thì dễ tìm.
  Nhưng nhiều người lại thích đặt tên mới, mà viết theo phiên âm tiếng trung không chứ không viết thành chữ cái tiếng Anh.
  Mỗi khi ta kiếm một tên ngoài lề đều muốn nổ bung cái đầu, tự đặt theo phiên âm trong name T____T
  Nếu nàng cần thì ta có file Name tên tiếng Anh khoảng 800 kb, ta post cho nàng.

  • Ta quên nữa, nàng biết 2 name này phiên âm ra là gì không?
   Ta mò không ra T________T
   塔娜莎
   柳琴科

   • Cái từng chữ là ta copy trong TTV, chỉ tra rồi nhét thêm phiên âm vào ^_^.

    Bình thường ta lười xin bản gốc cho nên nghe nghe cái phần Việt ngữ rồi mới đoán tên gần gần. Tên từa lưa thì khỏi sửa cho mệt -_-”.

    Phù, có lần ta down về cái truyện Thiển Miên, edit mấy cái name không mất cả buổi chiều, ta có biết tiếng Hoa đâu, toàn phải google. Tên tiếng Nhật lại càng độc >.<.

    Nếu được nàng cứ gửi, ta rất cám ơn.

    塔娜莎: Tanesha

    柳琴科: cái này ta không rõ ràng, đây là tên nước nào? Nghe không giống tiếng Anh. Ta google thì thấy nếu thêm 1 hay 2 chữ gì đấy là thành tên tiếng Nga.

 4. Là tên tiếng Anh. Ta chịu thôi. Cảm tạ nàng tra dùm ta cái tên trên :”>

  Link name của nàng đây ^^: http://www.mediafire.com/?ct0ze845u8uxln4

 5. Nàng có thể giúp ta trans cái tên này không?
  李维 • 范佩尔
  Sự thật là mù quá >”<~~~

  • Lý duy Phạm bối nhĩ = Reeve Fanpel (nói thật cái tên tớ không chắc chắn bằng cái họ)

   • thanks nàng nhìu nha~~~ Nói thật là ta không biết phải tra mấy cái tên ấy thế nào, đọc một bộ mà gặp chừng chục cái tên như thế thì đau đầu chết… ta lại không biệt phải trans thế nào TT^TT khó quá ~~~

    • Tớ không biết tiếng trung nên thường làm như vầy:

     – nếu chưa phiên âm, lên vdict tra phiên âm hán việt

     – Ctrl+F từng từ trên trang này

     – Ghép từng kết quả lại

     – Google xem kết quả có phải tên thông dụng không, nếu không lại ghép kiểu khác

     – nếu rảnh có thể xem xem tên đó là thuộc về nam hay nữ, là xuất phát từ nước nào, nếu không phù hợp, lại đổi kiểu ghép

     • Cám ơn nàng nhé 😀
      Nhờ nàng chỉ ta cũng tra được vài cái tên rồi ~~~ ^^

      • Nếu nàng cần xem tên có phù hợp giới tính và quốc tịch của nv không (có lần tớ hộc máu vì tên tiếng Đức rồi >.<), có thể tham khảo: http://babynamesworld.parentsconnect.com/ hoặc những trang đặt tên cho con tương tự. Lưu ý là nó chỉ có những cái tên thông dụng, mà mấy tg TQ thường thích xài tên hiếm có '_'.

 6. cái wp về tên nàng send tiện thật nha~ tks a~…
  mà mấy nay ta lại đau đầu vì cái tên này TT^TT – 菲里奥 • 卓仑
  Nàng giúp ta đi *khóc*

  • này quả thật là một cái tên hơi bị rắc rối.

   Họ: Trác Luân = Zolan

   Tên: Phi Lý Áo = Feleo, Filio (nghĩa ‘tình huynh đệ’, trong kinh thánh), Ferio (tên 1 nv trong Magic Knight Rayearth), Firio, Phileo (cũng có nghĩa như Filio)…

   Nàng cứ việc chọn tùy thích đi thôi.

   • Tks nàng nhé :-j
    Cái tên lúc đầu ta chỉ tra ra chữ Rio còn cái chữ Phi thì k biết phiên âm thế nào 😐 Còn họ thì hoàn toàn mù tịt >”<~~~
    Đúng là rắc rối. Tks nàng nhìu nhìu :X :X :X

 7. Ây da, thấy nàng có bao nhiêu post mới mà không vào comment được. Sự thực đau lòng là ngày nào ta cũng ngủ dậy muộn nên không tranh được máy xịn vs chị toàn phải dùng máy cùi. Mà thực ra ta thấy ta cùi hơn vì Unikey hỏng mà chả biết sửa thế nào, mang lòng tự ti nghiêm trọng nên chả dám cmt ==”. Mãi hôm nay ms sớ rớ được đến cái máy, hị hị :”>.

  • Ta từng dùng ipod viết bình luận truyện, sau đó khủng hoảng =.=”, cho nên rất thông cảm với mấy bạn dùng di động hay dùng máy không có unikey. Viết không dấu hay viết tắt ta cũng có thể đọc, chỉ là sợ hiểu sai ý (mẹ ta lúc mới xài vi tính cũng hay viết email không dấu, toàn ông nói gà bà nói vịt với ta). Ta chỉ là không thích lắm nếu có thể viết dấu bình thường mà lại đem từ bẻ thành ngôn ngữ chat, đọc siêu khó hiểu, cứ làm ta có cảm giác mình cổ hủ không theo kịp thời đại ấy -_-”.

 8. Mấy cái này may mắn là trường ta học tiếng Trung, nên được học từ căn bản, nhưng để thi HSK thì còn rất xa, rất xa a TT_TT

 9. hix.mình là người mới, thích edit thử, nhờ có bài bạn mà mình biết thêm mấy cái này. Cảm ơn bạn nhiều ^^

 10. wonkyu

  cảm ơn bạn nhiều vì cái này

 11. ta nghĩ cái nhãn hiệu Bcs đó là đỗ lôi ty chứ

 12. vào đây nói hai từ:
  “tâm huyết”
  Cảm ơn bồ tèo, mình từng tra bên tangthuvien nhưng không được đầy đủ thế này

 13. bạn ơi bạn có thể chuyễn tên “Thụ Tử Đằng Nhược Lưu” sang tên nhật được không bạn? mình tra hoài không ra

  • =.=”

   ngạch giọt thần, tớ không chơi nổi tiếng Nhật. Nếu có tiếng Trung còn có thể tra được *_*.

   • Vậy tiếng trung cũng được, cảm ơn

    • ?? Ý nàng là sao?

     Ý ta là nếu nàng có tên gốc tiếng Hoa thì ta còn có thể chuyển thử sang tiếng Nhật, chứ Hán Việt thì có quá nhiều từ đồng âm lại viết khác, tổ hợp lại hơi mệt. Nàng có thể tra bằng trang này và ghép âm:

     http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_jōyō_kanji

     Lưu ý là thường ghép bằng âm On (mấy chữ phiên âm cứng) hơn là âm Kun (mấy chữ phiên âm mềm), tất nhiên là cũng có vài ngoại lệ. Anyway, ta chỉ học sơ sơ một hai khóa nên cũng không phải rõ ràng lắm.

     Tử Đằng thường là Fuji, nhưng có thêm chữ Thụ thì lại không rõ. Nàng cũng có thể hỏi trên Yahoo Answer xem có ai rành tiếng Nhật có thể trả lời không (trên TTV cũng có bạn yappa).

 14. Bạn ơi, giúp tớ cái tên này với 西斐. 希克 T^T

 15. Nàng ơi, giúp ta chuyển tên này sang Anh được không >”/|\<

  • wp cắt com T-T 修 · 那西凌 · 圣迪乔斯

   • Tu: Thew
    Na tây lăng: Nacilon/Nasilon
    Thánh địch kiều tư: St. Dijous/ St. Digeos…

    tên thật quái +_+

    • Mình cũng thấy thế, t/g bịa tên tệ quá XD. Tks cậu nhé. Mà St. là gì vậy cậu o.o

     • viết tắt của Saint… tất nhiên không chỉ dùng trong Kinh Thánh mà còn trong tên người, tên đường, địa điểm… Nói thật chữ ‘thánh’ khó phiên âm kinh, không biết nó là gốc Trung hay là phiên âm (san, sun… như trong Thánh đại – Sundae). Cơ mà sandijous hay sandigeos hay cái quái gì tương tự google không ra cho nên tạm chấp nhận nó là St.

 16. Nàng ơi giúp ta chuyển các tên này được không
  胡桃谦
  北辰漪零
  胡桃伊风
  斐然

 17. Bạn có thể chuyển sang tiếng Nhật được không? Thank ~~

  • Hồ đào: Kurumi
   Bắc thần: Hokushin
   Khiêm: (có thể là) Ken
   Y phong: (có thể là) Ifu
   Y linh: no idea, không thấy cách ghép, nếu chỉ là ‘Linh’ >> Rei
   Phi nhiên: (tên hay họ tên?) (có thể là) Hizen

   • Mình thấy trên google dịch Y Phong có thể là Ikaze, nhưng dịch ngược lại thì không đúng. Không biết phải dịch như thế nào, bạn có biết trang web nào dịch từ Trung sang Nhật không, chỉ mình với?
    À mà còn cái này 紫藤若流 bạn có thể dịch giùm mình được không? mình dịch hoài hổng ra. (^ _ ^)

    • đó là vì thường On (I) ghép với On (Fu, Fuu), Kun ghép với Kun, cái này lại là On (I) ghép với Kun (Kaze)… quỷ dị (bất quá cũng có, như Hanabi – pháo hoa chẳng hạn…). Ta cũng từng thử ghép thành Ikaze nhưng google ra thành tên nước quỷ nào đó, lại không phải tiếng nhật.

     Nói đến trang web thì chịu, với lại cho dù có cũng là mấy tên thông dụng, không chơi nổi với mấy tên bựa bậy bựa bạ của Trung Quốc đâu.

     Fuji… Jakuryu? Ghép bừa á, dùng On-On. Nói chung là, thường edit mấy truyện có tên tiếng Nhật, biết chắc chắn thì dịch ra cũng được, không thì cứ để đại tiếng Hán đi, người đọc còn dễ nhớ hơn là tiếng Nhật. >.<

 18. kitkentt

  Cảm ơn phần dịch thuật này của bạn nha, nó giúp mình rất nhiều trong việc đọc hiểu được các truyện d9ồng nhân của harry.

 19. Bạn có thể dịch tên của các nhân vật trong Thần Thoại Hi Lạp không??~

 20. Thần Nhạc dịch sang tiếng Nhật là gì vậy bạn?

  Á Luân Đặc Nhĩ cũng không có bối cảnh gì hết >__<

  • Nếu không phải trong thần thoại Hy Lạp, có thể đọc thành Arontel. Còn về tên tiếng Nhật, nếu không có tên gốc tiếng Hoa, cũng không phải tên nhân vật trong một manga nào đó thì ta cũng bó tay *___*

   P.S: cái ‘khăn đề tây á’, có truyện phiên âm là ‘khăn tây đề á”, kỳ thật ta cảm thấy ‘khăn tây đề á’ đúng hơn, vì ‘đề’ thường là ti/tea/thea… còn ‘tây’ mới là si/ci…

 21. Ta vào đây đọc, thật khâm phục nàng qá > . tiếng Trung
  Suki (tên Nhật) -> tiếng Trung ^.^
  có những cái tên qái qái, ta k biết phải lm sao TT.TT khổ qá
  nàng giúp ta đi, nha, giúp đc 1 vài tên thoy ta cũng mừng lắm lắm rồi
  cái nào k đc thì bỏ qa vậy ^.^
  thật là lm phiền nàng qá ❤

  • Haizz, thật sự là nếu không có chữ Hán gốc kèm theo thì cái từ Suki sang tiếng Trung có nhiều cách đọc lắm. Ân, có một cái thôn tên Suki, phiên âm ra thì là Tu Mộc.

   Hỏi cái, nàng đang edit truyện đồng nhân manga sao?

 22. Giúp ta mấy cái tên trong đồng nhân Harry Potter với nha >_< Bối cảnh là đồng học của bé Ginny Weasley, trong đó có một số thầy cô và ma chú nữa 🙂 Cảm ơn a~

  Tư đặc lãng
  Phạm ni ông
  Hoắc kỳ phu nhân
  bối luân Bhor
  phật khắc tư tiên sinh
  bàng phất Lôi phu nhân
  Lạc Elyse phu nhân
  Thái luân tư
  phất lập duy giáo sư
  Phân liệt lí
  Đào kim nương
  Oliver hồng bối
  Nhếch miệng hô lạp
  Hết thảy thạch hóa
  phun thực tễ
  phát hiện nói dối nghi
  Allah hoắc mở rộng
  Tan xương nát thịt.
  Tốc tốc giam cầm
  chân lập cương ngừng tử
  tháp lãng Tara vũ
  Nhất quên đều không
  pháo lép

 23. Phong

  cảm ơn bài viết của nàng nhưng mà nàng có thể dịch giúp ta cái tên này sang phiên âm hán việt được không
  Yaelle giang a
  cảm ơn nàng nhiều

 24. Nguyệt Thố

  nàng ơi nàng à, nàng chuyển giùm ta tên này đi ~~~~~~~~~~
  挚友淳谷 tên của một người nga~~

  • Xin lỗi rất nhiều vì chậm trễ hơn 3 năm, thiệt tình là ta thường nhìn qua notifications chứ hem xem nguyên trang nên không biết sao bỏ sót. Anyway chắc nàng không cần nữa nhưng ta cũng thử search:

   Chí Hữu = Shiyuu (mức độ đáng tin không cao, chữ Chí phải thay bằng 摯 mới tìm ra…)

   Thuần Cốc: Akiya

 25. Nàng ơi, nàng chuyển hộ ta mấy tên này được không?:
  Kou:
  Seijou:
  Kouhi:
  Doukoku:
  Son:
  Dungeon:
  Chengdu:

  • Chuyển là chuyển thế nào đâu, sang Hán Việt? Cơ mà mấy cái như Son, Dungeon là tiếng nước nào?

  • Là phiên âm tên đó nàng. Ta edit truyện tiếng anh có mấy tên này, nhưng vì truyện diễn ra ở cổ đại nên phải đổi lại tên. Dugeon hình như trong truyện là một địa danh của TQ hay là một triều đại á..

   • Ta thật tình không hiểu ý nàng, vì thế tạm chuyển sang hán việt vài từ – chính xác hay không ta không thể cam đoan. Cá nhân ta đề nghị nàng tìm bản gốc tiếng Hoa/ tiếng Nhật để biết từ chính xác, dù sao có vài từ tiếng Hoa phiên ra tiếng Nhật kết quả đọc giống như nhau, vì thế từ tiếng Nhật chuyển về tiếng Hoa cũng có vài cái, không biết đâu mà lần.

    Kou: (pinyin họ tiếng Hoa) Khấu, (họ tiếng Nhật) Hoàng…
    Seijou: (tiếng Nhật) thanh diệp, thanh tịnh, chính thường, tinh điều…
    Kouhi: (tiếng Nhật) hoàng phi, hậu phi, công phí, cao phê, khẩu bi, quang hỏa…
    Doukoku: (tiếng Nhật) đỗng khốc
    Son: (tiếng Anh) con trai, (họ tiếng Hàn) Tôn
    Dungeon: (tiếng Anh) ngục tối dưới hầm, tòa thành, vọng lầu… (không có địa danh hay triều đại nào tên này)
    Chengdu: (pinyin tiếng Hoa) Thành Đô, thủ đô của Tứ Xuyên

    • >e< hì.. Nàng chuyển đúng mấy cái ta cần rồi á. Ở trên là mình edit trong 1 manga Nhật nhưng vẽ về triều đại Trung quốc nên phải chuyển tên

 26. Nhạc

  Cảm ơn bạn nhiều.
  Bài viết quả thực công phu và đầy tâm lực.

 27. Quynhtrang

  Nàng ơi cho ta hỏi Barron Trump trong tiếng Hán đọc thế nào ạ?

 28. b ơi cho mình hỏi lao tư đặc (劳斯特) và Lộ thiết tư đặc biệt (路切斯特) dịch là gì?

  • lao tư đặc = Rost, Roste, Rosette
   lộ thiết tư đặc = Rochester
   Lần sau nàng nhớ nói ta cái này là tên địa danh, tên nhãn hiệu, tên danh nhân, tên nhân vật (chế)… nhé. Vì cái tên nhân vật thì chế sao cũng được miễn đồng âm, nhưng mấy cái có thật thì phải đúng cách viết.

 29. Nàng ơi, Di Nại và Tây Ẩn dịch sang tiếng anh là gì vậy nàng? Ta tra bảng nhưng không có từ Di, Ẩn

  • …Bởi vì mấy từ này rặt ròi tiếng Trung nàng ơi, cho dù không phải phổ thông cũng có thể là dân tộc thiểu số, nhưng không giống tiếng Anh lắm.

   • A… Ta đọc trong 1 tiểu thuyết lấy bối cảnh Âu cổ nên ta cứ tưởng nó là phiên âm tiếng Anh…

    • Nếu không tìm được thì nàng có thể dùng pinyin của nó ghép thành tên đỡ, ví dụ Di Nại = yi na/ yi nai = Ina; Tây Ẩn = xi yin = Sean. Chỉ mình mình đọc sửa sao cũng được, dịch cho quảng đại đồng bào mới là vấn đề 🙂

 30. 零蓝 Nàng có thể phiên âm giúp ta cái tên này k? Nếu có thể phiên âm thành hai tiếng Trung Nhật thì càng tốt…. Thank nàng ❤

 31. Hi, chào chủ nhà, cho hỏi Tứ Tượng: Thanh Long, Bạch Hổ, Huyền Vũ, Chu Tước phiên âm tiếng nhật là gì hả nàng?

 32. bạn có thể dịch giúp mình mấy tên này không 非因特 – 叶丽 – 克青

 33. chào bạn, mình có tên người này ko biết tên nó là tiếng nhật hay tiếng gì nữa. bạn giúp mình được không?
  千光士熏

 34. Bạn ơi cho mình hỏi tên các trường đại học nước ngoài thì sao? Ví dụ như: học phủ gia lí đốn. Mình chẳng biết nó là trường nào của Mĩ ca3~ ><

 35. nàng ơi, cho tui hỏi “tuổi bột mì dẻo bao” nghĩa là gì thế? Nàng dịch giùm tui được không, à nguyên văn của nó là vầy:
  “Bởi vì trong quán chỉ có ba món, khoai tây hầm, cà chua hầm và khoai tây hầm cà chua, món chính là khảo nghiệm tuổi bột mì dẻo bao.”
  Tui cảm ơn trước nha :)))

 36. Nàng ơi cho ta hỏi nếu mà dịch tên Stephanie thì nó có giống tên Stephen không ạ?

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: