Daily Archives: March 5, 2011

Công tử chi lưu 11

Vừa chôm bên vnsharing, đam mỹ nội dung, dị ứng/duy chính đích nhân thỉnh lập tức chạy lấy người.

.

Tiểu thụ ver:

“Vừa vào đam mĩ thâm tựa hải

Thương cảm cây hoa cúc nơi chốn khai

Quỷ súc nhân thú tùy tiện tới

Biến thân sống chết mang tiểu hài tử

Thâm cung đêm trướng thị quân vương

Tịch mịch lãnh cung đợi quân tới

Ngày ngày cây hoa cúc hàng đêm thải

Hàng đêm chà đạp ngày ngày khai

Y theo gió gầy theo gió bày

Nhân nhâm TX nhâm buôn bán

Thiên kim người ấy không buông xuống đường

Vạn kim chi khu tổng trên giường

Ngộ đại hiệp ta bị thổ phỉ thưởng

Ngộ thổ phỉ ta bị đại hiệp thượng

Ngộ hoàng đế ta coi như thừa tướng

Ngộ thừa tướng ta là trạng nguyên lang

Ngộ chiếu tướng ta là phản quốc tặc

Ngộ gian tế ta đem đặc công đương

Ngộ đổng sự ta là tổng giám đốc

Ngộ cảnh sát ta thì vào hắc bang

Ngộ hắc đạo ta đem tiểu đệ trang

Ngộ bạch đạo ta là đảng cộng sản

Uống thuốc độc tất cả đều là thôi tình tề

Cắt cổ tay tổng có thể ngộ bác sỹ thú y

Nhảy sông tự vận đi tẩy uyên ương dục

Khiêu nhai xuyên qua là bình thường tích

Thắt lưng không thắng y a nhân không bằng kĩ

Để bạc làm MB

Ngày ngày máu đào đem ngân thương tẩy

Hàng đêm trình diễn GV kịch

Thân mụ chuẩn bị liễu nửa đêm trận

Mẹ kế an bài liễu đàn P đảng

Thân mụ an bài liễu đại bồn tắm lớn

Mẹ kế chuẩn bị liễu xoa bóp giường

Khắp nơi đều có tìm hoan trận

Nơi chốn đều có đại sắc lang

Mỗi người gặp ta cũng khoe tướng mạo

Người người đều muốn thượng ta đích giường

Nam nhân gặp ta đều hoài gây rối

Nữ nhân đem ta vãng tử lộ thượng thôi

Khổ tình diễn lý đem lệ buông xuống

Bi tình diễn lý bị nhiều người ngủ

Luân lý kịch lý nhiều thân hữu a

Luyến đồng phích thủ đoạn độc ác đem ta tồi

Hơi có bất mãn thì cắt đứt chân

Muốn xoay người thì đem mệnh bồi

Như có kiếp sau không hỗn đam mĩ a

Tình nguyện sau khi thì biến hóa phì. . . . . .”

.

(Phiến: 囧囧囧!!! Cường! Vạn niên vạn năng vạn vạn tuế tiểu thụ!!)

.

Tiểu công ver (Trích “Đam mĩ thế giới đích bi thảm sinh hoạt (tiểu công hãy)”):

“Vừa vào đam mĩ thâm tựa hải

Đóa Đóa cây hoa cúc cạnh tương khai

Thân mụ mẹ kế cuồn cuộn tới

Roi da cả người lẫn vật nhạc thoải mái

Trường thương một thanh vĩnh viễn không suy

Tiểu chịu trong cơ thể thật sâu mai

Không hãi sợ roi da sợ xuân dược

Thiết thương ma đoạn còn muốn tới

Bức lương vì xướng ta đem quỷ súc làm

Trời thấy ta là thụ hại người

Tiểu Bạch chịu đích chỉ số thông minh đem ta dằn vặt

Phúc hắc chịu đích thủ đoạn làm cho ta chết non (zhe)

Dâm đãng chịu đích cây hoa cúc hại ta thương chiết (she)

Thuần khiết chịu đích trinh tiết muốn ta phụ trách

Một đêm bảy lần ta phẫn siêu nhân

Ngay cả làm ba ngày ta đem kim cương diễn

Ngày tết phụ tử ta không hãi sợ huyết thống

X thi luyến đồng ta đem thái biến

Hơi có phê bình kín đáo đã bị ta luân J

SM một trăm biến a một trăm biến……”

.

(Phiến: bưu hãn a bưu hãn…)

Cảm khái: “Vừa vào đam mỹ thâm tựa hải, lòng đương hủ nữ vững như sơn…”

Categories: Rambling | 2 Comments